Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 456 - 463, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1150014

Abstract

Sembol ya da simge “duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret” olarak tanımlanmaktadır. Tıbbın sembolü antik çağlardan günümüze asaya sarılı yılan olarak bilinmektedir. Yılan birçok medeniyette, sağlık, hekimlik, bilgelik, güç ve ebedi yaşamla ilişkilendirilmiştir. Antik toplumlara ait mitolojilerde ve efsanelerde yılan her yıl deri değiştirerek gençleşmesi nedeniyle sonsuz yaşamın sembolü olarak kabul edilmiştir. Tıp sembolü bir dizi tarihi ve etik değeri içinde barındırmaktadır. Tıbbın sembolü olarak yılan figürleri çeşitli şekil ve formlarda karşımıza çıkmaktadır; bir asa etrafına sarılmış bir ya da iki yılan, kanatlı asaya sarılı iki yılan, kadehe sarılmış veya kâseye doğru uzanmış bir yılan, birbirine sarılmış iki yılan, dal ve yılan gibi. Bu derlemenin amacı, birbirine benzeyen, ama gerek tarihsel kökenleri gerekse temsil ettikleri anlamlar açısından birbirinden farklı olan bu sembollerin tarihi kökenlerini ortaya koymak ve temsil ettikleri mesleki ve etik değerleri açıklamaktır. Tıp sembolünün temsil ettiği değerlerin yaşatılması için tarihçesinin bilinmesinin önemli olduğu düşüncesindeyiz.

References

 • 1. Coston TO. The proper symbol of medicine. Trans Am Ophthalmol Soc 1970; 68:359-63.
 • 2. Young P et al. Rod of Asclepius, symbol of medicine. Revista Medica de Chile Rev Med Chile 2013;141:1197-1201.
 • 3. Güner E, Şeker KG, Güner Şİ. Darüşşifalardan günümüz sağlık kurumlarına yılan sembolü. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2019;9(1):97-104.
 • 4. Retief FP, Cilliers L. Snake and staff symbolism, and healing. SAMJ 2002;92(7):553-6.
 • 5. Sivri M, Akbaba C. Dünya Mitlerinde Yılan. Folklor Edebiyat 2018;24(96):53-64.
 • 6. Bayat AH. Tıp Tarihi. İstanbul, 3. Baskı, Üçer Matbaacılık, Zeytinburnu Belediyesi, 2016.
 • 7. Ordu H ve ark. Sağlığın sembolü: Gılgamış destanı’ndan Asklepios’a yılan. Lokman Hekim Journal XI. National Conference on the History of Turkish Pharmacy 25-28 May, Özel sayı. 2014:62-3.
 • 8. Güner E, Şeker KG, Güner Şİ. Why is the medical symbol a snake? İstanbul Med J 2019;20(2):172-5.
 • 9. Antoniou SA, et al. The rod and the serpent: history’s ultimate healing symbol. World Journal of Surgery 2011;35:217-21.
 • 10. Hancı İH. Yılan Hikayesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) 2005;14(8): 6-9.
 • 11. Patacı B. Tanrılaştırma ve şeytanlaştırma arasında mitolojik bir figür olarak Asklepios. Milel ve Nihal 2016; 13(2):154-82.
 • 12. Ağartan CA. Sanat eserlerinde yaşayan bir mit: Sağlık tanrısı Asclepios ve kızı Hygieia. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009;40(1):49-52.
 • 13. Güner E, Şeker KG, Güner Şİ. Health sciences emblems and their origins (Letter to editor). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2020;10(1):1-6.
 • 14. Prakash M, Johnny JC. Things you don’t learn in medical school: Caduceus. J Pharm Bioallied Sci 2015;7(1):49–50.
 • 15. Erden C. Dünya mitlerinde yılan. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2016;83-5.
 • 16. Wilcox RA, Whitham EM. The symbol of modern medicine: why one snake is more than two. Ann Intern Med 2003;138(8):673-7.
 • 17. Nayernouri T. Asclepius, Caduceus, and Simurgh as Medical Symbols Part I. Arch Iran Med 2010;13(1):61-8.
 • 18. Üçer M. Çankırı Darülafiyesindeki çifte ejder kabartması ve yılan heykeli (Yılan Kitabı), Editör: Naskali EG. Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1. Baskı. 2014;169-79.
 • 19. Koç A, Küçükaslan Ö. Türkiye’de veteriner hekimliği ambleminin tarihsel gelişimi. Vet Hekim Derg 2008;79(3):31-6.
 • 20. Katsaras G, et al. Caduceus: A medical symbol of deception, or is there more to that? Arch Iran Med 2020;23(8):573-7.
 • 21. Friedlander WJ. The Golden Wand of Medicine: A History of the Caduceus Symbol in Medicine. New York: Greenwood Press; Google Scholar.1992.
 • 22. Shetty A, Shetty S, Dsouza O. Medical symbols in practice: myths vs reality. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2014;8(8):12-4.
 • 23. Bohigian G. The Caduceus vs. staff of Aesculapius - one snake or two? Missouri Medicine 2019;116(6):476-7.
 • 24. Hart GD. The earliest medical use of the caduceus. C.M.A. Journal 1972;107:1107-10.
 • 25. Kellie SM, Cult of Asclepius. Lancet 1999;354:1038.
 • 26. Açıl M. Tıp Amblemi. Hekim 2018;30:40-41.

An Evaluation of the History of the Medical Symbol

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 456 - 463, 30.09.2022
https://doi.org/10.31020/mutftd.1150014

Abstract

Symbol is defined as “a concrete object or sign that indicates something that cannot be expressed by the senses”. The symbol of medicine has been known as a snake wrapped around a staff since ancient times. The snake has been associated with health, medicine, wisdom, power and eternal life in many civilizations. In the myths and legends of ancient societies, the snake was accepted as a symbol of eternal life because it rejuvenates by changing its skin every year. The symbol of medicine contains a number of historical and ethical values. As a symbol of medicine, snake figures appear in various shapes and forms; one or two snakes wrapped around a staff, two snakes wrapped around a winged staff, a snake wrapped around a goblet or reaching towards a bowl, two snakes wrapped around each other, like a branch and a snake. The aim of this review is to reveal the historical origins of these symbols, which are similar to each other but differ from each other in terms of both their historical origins and the meanings they represent, and to explain the professional and ethical values they represent. We think that it is important to know its history in order to keep the values represented by the medicine symbol alive.
Key words: 

References

 • 1. Coston TO. The proper symbol of medicine. Trans Am Ophthalmol Soc 1970; 68:359-63.
 • 2. Young P et al. Rod of Asclepius, symbol of medicine. Revista Medica de Chile Rev Med Chile 2013;141:1197-1201.
 • 3. Güner E, Şeker KG, Güner Şİ. Darüşşifalardan günümüz sağlık kurumlarına yılan sembolü. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2019;9(1):97-104.
 • 4. Retief FP, Cilliers L. Snake and staff symbolism, and healing. SAMJ 2002;92(7):553-6.
 • 5. Sivri M, Akbaba C. Dünya Mitlerinde Yılan. Folklor Edebiyat 2018;24(96):53-64.
 • 6. Bayat AH. Tıp Tarihi. İstanbul, 3. Baskı, Üçer Matbaacılık, Zeytinburnu Belediyesi, 2016.
 • 7. Ordu H ve ark. Sağlığın sembolü: Gılgamış destanı’ndan Asklepios’a yılan. Lokman Hekim Journal XI. National Conference on the History of Turkish Pharmacy 25-28 May, Özel sayı. 2014:62-3.
 • 8. Güner E, Şeker KG, Güner Şİ. Why is the medical symbol a snake? İstanbul Med J 2019;20(2):172-5.
 • 9. Antoniou SA, et al. The rod and the serpent: history’s ultimate healing symbol. World Journal of Surgery 2011;35:217-21.
 • 10. Hancı İH. Yılan Hikayesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) 2005;14(8): 6-9.
 • 11. Patacı B. Tanrılaştırma ve şeytanlaştırma arasında mitolojik bir figür olarak Asklepios. Milel ve Nihal 2016; 13(2):154-82.
 • 12. Ağartan CA. Sanat eserlerinde yaşayan bir mit: Sağlık tanrısı Asclepios ve kızı Hygieia. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009;40(1):49-52.
 • 13. Güner E, Şeker KG, Güner Şİ. Health sciences emblems and their origins (Letter to editor). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2020;10(1):1-6.
 • 14. Prakash M, Johnny JC. Things you don’t learn in medical school: Caduceus. J Pharm Bioallied Sci 2015;7(1):49–50.
 • 15. Erden C. Dünya mitlerinde yılan. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2016;83-5.
 • 16. Wilcox RA, Whitham EM. The symbol of modern medicine: why one snake is more than two. Ann Intern Med 2003;138(8):673-7.
 • 17. Nayernouri T. Asclepius, Caduceus, and Simurgh as Medical Symbols Part I. Arch Iran Med 2010;13(1):61-8.
 • 18. Üçer M. Çankırı Darülafiyesindeki çifte ejder kabartması ve yılan heykeli (Yılan Kitabı), Editör: Naskali EG. Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1. Baskı. 2014;169-79.
 • 19. Koç A, Küçükaslan Ö. Türkiye’de veteriner hekimliği ambleminin tarihsel gelişimi. Vet Hekim Derg 2008;79(3):31-6.
 • 20. Katsaras G, et al. Caduceus: A medical symbol of deception, or is there more to that? Arch Iran Med 2020;23(8):573-7.
 • 21. Friedlander WJ. The Golden Wand of Medicine: A History of the Caduceus Symbol in Medicine. New York: Greenwood Press; Google Scholar.1992.
 • 22. Shetty A, Shetty S, Dsouza O. Medical symbols in practice: myths vs reality. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2014;8(8):12-4.
 • 23. Bohigian G. The Caduceus vs. staff of Aesculapius - one snake or two? Missouri Medicine 2019;116(6):476-7.
 • 24. Hart GD. The earliest medical use of the caduceus. C.M.A. Journal 1972;107:1107-10.
 • 25. Kellie SM, Cult of Asclepius. Lancet 1999;354:1038.
 • 26. Açıl M. Tıp Amblemi. Hekim 2018;30:40-41.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Review
Authors

Ilgaz AKDOĞAN> (Primary Author)
ADNAN MENDERES UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0003-3324-4629
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Application Date July 28, 2022
Acceptance Date August 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 12, Issue 3

Cite

Bibtex @review { mutftd1150014, journal = {Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi}, eissn = {1309-8004}, address = {lokman@mersin.edu.tr}, publisher = {Mersin University}, year = {2022}, volume = {12}, number = {3}, pages = {456 - 463}, doi = {10.31020/mutftd.1150014}, title = {Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Akdoğan, Ilgaz} }
APA Akdoğan, I. (2022). Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 12 (3) , 456-463 . DOI: 10.31020/mutftd.1150014
MLA Akdoğan, I. "Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme" . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 456-463 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mutftd/issue/72580/1150014>
Chicago Akdoğan, I. "Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 (2022 ): 456-463
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation of the History of the Medical Symbol AU - IlgazAkdoğan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31020/mutftd.1150014 DO - 10.31020/mutftd.1150014 T2 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 456 EP - 463 VL - 12 IS - 3 SN - -1309-8004 M3 - doi: 10.31020/mutftd.1150014 UR - https://doi.org/10.31020/mutftd.1150014 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme %A Ilgaz Akdoğan %T Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme %D 2022 %J Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi %P -1309-8004 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31020/mutftd.1150014 %U 10.31020/mutftd.1150014
ISNAD Akdoğan, Ilgaz . "Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 12 / 3 (September 2022): 456-463 . https://doi.org/10.31020/mutftd.1150014
AMA Akdoğan I. Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 456-463.
Vancouver Akdoğan I. Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2022; 12(3): 456-463.
IEEE I. Akdoğan , "Tıp Sembolünün Tarihçesi Üzerine Bir Değerlendirme", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 456-463, Sep. 2022, doi:10.31020/mutftd.1150014

                                                                                                                                  Creative Commons Lisansı                        
                                                                  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

  

                                    Periodical scientific publication of Mersin University School of Medicine. Can not be cited without referenceResponsibility of the articles belong to the authors

  Cover

Ayşegül Tuğuz

from composition of İlter Uzel named Dioscorides and his Student

Address

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir / Mersin