Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI

Year 2017, Volume: 39 Issue: 1, 109 - 149, 22.12.2017

Abstract

Çalışmada, Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2006, 2011 (TAYA) ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Evlenme ve Boşanma İstatistikleri (2002-2016 yılları arası) ilgili istatistik verilerini temel alarak, Türkiye’de ailenin (ebeveynler ve kardeşler) eşlerin evlilik pratikleri ve aile yapılarındaki rolü incelenmektedir. Ülkemizin demografik yapısına ilişkin ciddi bir akademik yazın birikimi bulunmaktadır. Bu yazında Türkiye’nin bazı il ve bölgelerinin Batı ülkelerinde gözlenen demografik dönüşüm süreçlerini izlediği ancak diğer il ve bölgelerde dönüşümün yavaş olduğu ya da dönüşüme direnç gözlendiği belirtilmektedir. Bu saptamalar daha çok ilk evlilik yaşı ve doğurganlık göstergelerinin analizine dayanmaktadır. Biz bu çalışmada, diğerlerinden farklı olarak, geleneğin ve değişimin evlilik örüntüleri ve aile yapılarına yansımalarını tartışmaktayız. Bu tartışma kapsamında, Türkiye’de bölge, eğitim ve sosyo-ekonomik statüye (SES) bağlı olarak evlilik örüntüleri (evliliğin nasıl kurulduğu, ilk evlilik yaşı, evlilik kararının kimler tarafından alındığı, eşten beklentiler, evlenilecek kişiyle tanışılan sosyal çevre gibi) incelenmektedir. Çalışmanın temel bulgusu, ülkemizde evlilik örüntüleri açısından eğitim, SES ve bölgeye dayanan ikili bir yapının mevcut olduğudur.

References

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. (2011) Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması 2011, Afşaroğlu Matbaası, Ankara.
Year 2017, Volume: 39 Issue: 1, 109 - 149, 22.12.2017

Abstract

References

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. (2011) Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması 2011, Afşaroğlu Matbaası, Ankara.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fatma Umut Beşpınar This is me

L. Zeynep Beşpınar This is me

Publication Date December 22, 2017
Submission Date October 2, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 39 Issue: 1

Cite

APA Beşpınar, F. U., & Beşpınar, L. Z. (2017). TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI. Nüfusbilim Dergisi, 39(1), 109-149.
AMA Beşpınar FU, Beşpınar LZ. TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI. Nüfusbilim Dergisi. December 2017;39(1):109-149.
Chicago Beşpınar, Fatma Umut, and L. Zeynep Beşpınar. “TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI”. Nüfusbilim Dergisi 39, no. 1 (December 2017): 109-49.
EndNote Beşpınar FU, Beşpınar LZ (December 1, 2017) TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI. Nüfusbilim Dergisi 39 1 109–149.
IEEE F. U. Beşpınar and L. Z. Beşpınar, “TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 39, no. 1, pp. 109–149, 2017.
ISNAD Beşpınar, Fatma Umut - Beşpınar, L. Zeynep. “TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI”. Nüfusbilim Dergisi 39/1 (December 2017), 109-149.
JAMA Beşpınar FU, Beşpınar LZ. TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI. Nüfusbilim Dergisi. 2017;39:109–149.
MLA Beşpınar, Fatma Umut and L. Zeynep Beşpınar. “TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 39, no. 1, 2017, pp. 109-4.
Vancouver Beşpınar FU, Beşpınar LZ. TÜRKİYE’DE HANE HALKI YAPILARI VE EVLİLİK PRATİKLERİNDE İKİLİ RESİM: GELENEKLERİN YANI SIRA DEĞİŞİMİN YANSIMALARI. Nüfusbilim Dergisi. 2017;39(1):109-4.