Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

REFUGEES/MIGRANTS IN TURKISH LABOR MARKET: AN EVALUATION OF INVISIBLE LABOR AND VISIBLE POLITICS

Year 2019, Volume 41, Issue 1, 26 - 51, 31.12.2019

Abstract

In this article, based on the assumption that structural reasons have to be seen behind global mobility, the question of how refugees/migrants, who entered Turkey in the last decade, are integrated in the society, is investigated. Although the discussion on this issue has legal, political and a variety of other dimensions; in terms of social sciences, the main point of this article is beyond humanitarian relief discussions, it is an assessment that considers the concepts of migration and labor jointly and considers the integration of refugees/immigrants into the labor market as crucial for the integration in the society. This study aimed to investigate the integration of refugees in the formal and informal labor markets in Turkey. For this purpose, a “qualitative media analysis” was conducted on news that were identified using selected keywords and were published between January 2010 and March 2018 in three printed newspapers: BirGün, Hürriyet and Yeni Şafak. In this context; a broad range of topics such as the labor market and refugee/immigrant relationship, the assessment of labor market, temporariness and rights, the status of refugees/immigrants in the formal and informal sectors and the visibility of their work and presence of certain refugee/migrant groups in the news offered inputs for a broader discussion. In this study, firstly, the research methodology/method is presented, followed by the discussion and evaluation of the main results of the media analysis. Finally, the study concludes with some general elaborations on labor and refugee migration.

References

  • Altheide, D. L. & Schneider, C. J. (2013). Qualitative Media Analysis. Second Edition. SAGE.

TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Year 2019, Volume 41, Issue 1, 26 - 51, 31.12.2019

Abstract

Bu makalede, küresel hareketliliğin art alanındaki yapısal nedenlere odaklanan bir bakış açısından hareketle, Türkiye’de özellikle son on yıldır bulunan mültecilerin/göçmenlerin topluma nasıl dahil edildikleri sorunsalına odaklanılmaktadır. Bu konuya ilişkin tartışmanın hukuki, siyasi ve daha pek çok boyutu bulunmakla birlikte; sosyal bilimler açısından, insani yardım tartışmalarının ötesinde göç ve emek kavramlarını birlikte düşünen ve mültecilerin/göçmenlerin emek piyasasına entegrasyonu üzerinden toplumsal entegrasyona odaklanan bir değerlendirme bu makalenin temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında mültecilerin/göçmenlerin Türkiye’deki formel ve enformel emek piyasalarına entegrasyonunun incelenmesi amacıyla Ocak 2010-Mart 2018 dönemi arasında, BirGün, Hürriyet ve Yeni Şafak olmak üzere üç basılı gazete içerisinden çeşitli anahtar sözcüklerle belirlenen haberlere ilişkin bir “nitel medya analizi” gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; emek piyasası ve mültecilik/göçmenlik ilişkisinin hangi konular çerçevesinde ele alındığı, emek piyasası, geçicilik ve haklar konusunda bir değerlendirmede bulunup bulunulmadığı, mültecilerin/göçmenlerin formel ve enformel sektördeki durumları ve yaptıkları işlerin görünürlüğü ve haberlerde öne çıkan mülteci grupları gibi çeşitli başlıkların gözlemlenebileceği daha kapsamlı bir tartışmaya arakesit sunmaktadır. Çalışmada ilk olarak araştırma metodolojisi/metodu üzerinde durulmakta, ardından medya analizinin ana bulgularının sunulduğu ve değerlendirildiği diğer tartışma başlıkları takip etmektedir. Son olarak çalışma, işgücü ve mülteci göçüyle ilgili bazı temel düşüncelerle sonlandırılmaktadır.

References

  • Altheide, D. L. & Schneider, C. J. (2013). Qualitative Media Analysis. Second Edition. SAGE.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Helga RITTERSBERGER-TILIÇ This is me
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Türkiye


Sevil BAL>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
0000-0002-2737-4745
Türkiye

Publication Date December 31, 2019
Application Date March 5, 2019
Acceptance Date October 21, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 41, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { nufusbilim683687, journal = {Nüfusbilim Dergisi}, issn = {0259-6334}, address = {Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü D Blok Kat 5 Sıhhıye Ankara}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2019}, volume = {41}, number = {1}, pages = {26 - 51}, title = {TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Rıttersberger-tılıç, Helga and Bal, Sevil} }
APA Rıttersberger-tılıç, H. & Bal, S. (2019). TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Nüfusbilim Dergisi , 41 (1) , 26-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nufusbilim/issue/52256/683687
MLA Rıttersberger-tılıç, H. , Bal, S. "TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Nüfusbilim Dergisi 41 (2019 ): 26-51 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nufusbilim/issue/52256/683687>
Chicago Rıttersberger-tılıç, H. , Bal, S. "TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Nüfusbilim Dergisi 41 (2019 ): 26-51
RIS TY - JOUR T1 - REFUGEES/MIGRANTS IN TURKISH LABOR MARKET: AN EVALUATION OF INVISIBLE LABOR AND VISIBLE POLITICS AU - HelgaRıttersberger-tılıç, SevilBal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Nüfusbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 51 VL - 41 IS - 1 SN - 0259-6334- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Turkish Journal of Population Studies TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Helga Rıttersberger-tılıç , Sevil Bal %T TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Nüfusbilim Dergisi %P 0259-6334- %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD Rıttersberger-tılıç, Helga , Bal, Sevil . "TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Nüfusbilim Dergisi 41 / 1 (December 2019): 26-51 .
AMA Rıttersberger-tılıç H. , Bal S. TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Nüfusbilim Dergisi. 2019; 41(1): 26-51.
Vancouver Rıttersberger-tılıç H. , Bal S. TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Nüfusbilim Dergisi. 2019; 41(1): 26-51.
IEEE H. Rıttersberger-tılıç and S. Bal , "TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA MÜLTECİLER/ GÖÇMENLER: GÖRÜNMEYEN EMEK VE GÖRÜNEN POLİTİKA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Nüfusbilim Dergisi, vol. 41, no. 1, pp. 26-51, Dec. 2019