Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 104 - 112 2020-06-25

Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot
A Versatile Scientist in the Middle Age: Michael Scot

Kübra TEKİN [1]


XII. ve XIII. yüzyıllarda Orta Çağ’da Avrupa’da hemen hemen her alanda bir aydınlanış söz konusu olmuştur. Bu aydınlanışta tercüme okullarının açılması, onların sistematize edilmesi, finansal desteğin sağlanması ve dolayısıyla tercüme faaliyetlerinin başlaması fitili ateşleyen olgulardır. Atılan bu ilk adımlarda söz konusu aydınlanmada çeviri hareketlerinin payı büyüktür. Bu çeviri hareketlerinin başlamasında etkili olan isimlerden bir de 1200’lü yıllara damgasını vurmuş bir bilim insanı, astrolog, filozof, simyager olan Micheal Scot’tur. Aristo, İbni Rüşd, El-Bitrujî gibi dönemin en ünlü alimlerinden çeviriler yaparak onların eserlerini Batı Hristiyan dünyası ile tanıştırmıştır . Bir taraftan büyücü olmakla suçlanıp Dante tarafından İlahi Komedya’da cehenneme gönderilirken diğer taraftan Kutsal Roma Cermen İmparatoru’nun baş danışmanlığına nail olmuştur. Bu çalışmada ise, Michael Scot’un çevirileri ve çalışmaları ile Avrupa’da uyandırdığı yankılar açıklanmaya çalışılmıştır.

In Europe, enlightenment developments occured in almost every dicipline, especilally in science in XII and XIII. centuries. Accordingly, opening translation schools, systematizing them, providing financial supports and thus starting translation activities were the facts that ignited the wick. In these first steps taken, translation movements have a large share in this enlightenment. As a scientist, astrologer, philosopher and alchemist who made her mark on the 1200s one of the influential names in the beginning of these translation movements is Michael Scot. He made translations from the most famous scholars of the period such as Aristotle, Averroes, and Alpetragius, and introduced their works to the Western Christian World. On the one hand, he was accused of being a necromencer and sent to hell in the Divine Comedy by Dante, while on the other hand he was the chief advisor of the Holy Roman German Emperor. In this study, it is tried to be explained Michael Scot’s translations, works and his influences in Europe.

Michael Scot, Bilim, Avrupa
 • Brown J. Wood, An Enquiry into The Life and Legend of Michael Scot, Edinbugh, 1897.
 • Comrie John D., Hıstory Of Scottish Medicine, vol. 1,Londra, 1932.
 • Crawford Robert, Scotland’s Books: A History of Scottich Literature, Oxford University Press, 2009.
 • Dante, İlahi Komedya, çev. Rekin Teksoy, Oğlak Yay., 1998.
 • Duhem Pierre, Medieval Cosmology: Theories of Infinity, Place, Time, Void, and the Plurality of Worlds, the university of Chicago Press, 1985.
 • Haskins Charles H., “Michael Scot and Frederick II”, vol. 4, No. 2, 1921, s.250-275.
 • Haskins Charles H., Studies In The Hıstory Of Mediaeval Science, Cambridge, Harvard Universıty Press, 1924.
 • İslam Ansiklopedisi, TDV, “Bitrucî”, Mahmut Kaya, s.230.
 • İslam Ansiklopedisi, TDV, “İbni Rüşd”, H. Bekir Karloğa ,s .288.
 • Low Mary, St. Cuthbert’s Way, Wild Goose Publications, 1999.
 • Morpurgo Piero, Studies in the History of Art: Intellectual Life at the Court of Frederick II Hohenstaufen, vol. 44, National Gallery of Art ,1994, s. 241-248.
 • Öngüner Emir, “İslam’ın etkisindeki Kutsal Roma Cermen İmparatoru II. Friedrich”, 2016 s.1-11.
 • Sandys Edwin John, A History of Classical Scholarship, Cambridge University Press, 1903.
 • Sarton George, Introduction to the History Of Science, Part 2, Book III, 1931.
 • Scott T.C., Marketos P., On the Origin of the Fibonacci Sequence, Germany, 2014, s.1-46. Serdar Murat, Geç Orta Çağlarda Doğu Biliminin Batı’ya Yansıması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Small John, M.A., F.S.A. Scot, Sketches Early Scottish Alchemıists, Neill And Company, Edinbugh, vol. 11, 1874.
 • Thorndike Lynn, A History of Magic and Experimental Science, vol. 2, Londra, 1923.
 • Thorndike Lynn, Michael Scot, Londra, 1965.
 • Turner William, Katolik Ansiklopedisi Katolik Ansiklopedisi. Vol 10, 1911.
 • Yıldız Şevket, “Avrupa’da İlk Çeviri Hareketleri”, 1973-1977.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5442-2944
Author: Kübra TEKİN (Primary Author)
Institution: gazi osmanpaşa üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 30, 2020
Acceptance Date : June 11, 2020
Publication Date : June 25, 2020

Bibtex @research article { oad730072, journal = {Ortaçağ Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4882}, eissn = {2667-4882}, address = {}, publisher = {Murat SERDAR}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {104 - 112}, doi = {}, title = {Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot}, key = {cite}, author = {Teki̇n, Kübra} }
APA Teki̇n, K . (2020). Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot . Ortaçağ Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 104-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oad/issue/55227/730072
MLA Teki̇n, K . "Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot" . Ortaçağ Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 104-112 <https://dergipark.org.tr/en/pub/oad/issue/55227/730072>
Chicago Teki̇n, K . "Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot". Ortaçağ Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 104-112
RIS TY - JOUR T1 - Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot AU - Kübra Teki̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ortaçağ Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 112 VL - 3 IS - 1 SN - 2667-4882-2667-4882 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ortaçağ Araştırmaları Dergisi Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot %A Kübra Teki̇n %T Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot %D 2020 %J Ortaçağ Araştırmaları Dergisi %P 2667-4882-2667-4882 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Teki̇n, Kübra . "Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot". Ortaçağ Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (June 2020): 104-112 .
AMA Teki̇n K . Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot. OAD. 2020; 3(1): 104-112.
Vancouver Teki̇n K . Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 104-112.
IEEE K. Teki̇n , "Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot", Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 104-112, Jun. 2020