Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-4882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Murat SERDAR |


   Ortaçağ Araştırmaları Dergisi (OAD), 2018 yılından itibaren (2. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi 2019 yılından itibaren TR DİZİN (ULAKBİM) tarafından taranmaktadır. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Ortaçağ Araştırmaları Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi (OAD) yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti ya da makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2667-4882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Murat SERDAR |
Kapak Resmi


   Ortaçağ Araştırmaları Dergisi (OAD), 2018 yılından itibaren (2. Cilt) TUBİTAK ULAKBİM tarafından alınan kararlara uyum sağlayarak yılda iki sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere bir cilt birliği içerisinde, yılda iki fasikül olarak yayımlanmaktadır. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi 2019 yılından itibaren TR DİZİN (ULAKBİM) tarafından taranmaktadır. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Ortaçağ Araştırmaları Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi (OAD) yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti ya da makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez

Cilt 4 - Sayı 1 - 26 Haz 2021
 1. Konya’da Yeni Tespit Edilen Kilise ve Şapeller: Konya İlyas Baba Tekke Köyü Kiliseleri
  Sayfalar 1 - 13
  Nergis ATAÇ, Sacit PEKAK
 2. Giresun ve Tokat Müzelerinden İki Bizans Kurşun Mührü
  Sayfalar 14 - 38
  Nilgun ELAM
 3. Bahri Memlükleri Dönemi’nde Cariyelerin İktidar İçinde ve Dışında Etkileri
  Sayfalar 39 - 53
  Abdullah EKİNCİ, Esra YAVUZ
 4. Trabzon Metropoliti Tarafından 1858’de Rus Çarı’na Hediye Edilen XIII. Yüzyıla Ait Rumca Bir Eser: Halk Kütüphanesindeki Trabzon El Yazması
  Sayfalar 54 - 63
  Veysel USTA
 5. Behistun (Bisütun) Kitabesinin İslami Bakış Açısıyla Tahlili
  Sayfalar 64 - 80
  Abdurrahman GÜLMEZ
 6. Horasan’ın İdarî Bürokrasisinde İlhanlı Şehzâdeleri ve Devlet Adamları (1256-1335)
  Sayfalar 81 - 94
  Kurban DURMUŞOĞLU
 7. İlhanlı Devleti’nde Yargı Sistemi (1256-1335)
  Sayfalar 95 - 104
  Özkan DAYI
 8. Ebû Hanîfe Mürcie İlişkisi Tasavvurunun Tarihsel Seyri
  Sayfalar 105 - 113
  Ahmet ATEŞYÜREK
 9. İlhanlı Hükümdarlarından Abâkâ Han’a Ait Üç Yarlığ
  Sayfalar 114 - 125
  İbrahim GÜNEŞ
 10. 11. Yüzyılda Anadolu'nun Kaybı Aile Antroponimisinde İzler Bıraktı Mı?
  Sayfalar 126 - 132
  Sait Emre ÇİFTÇİ
 11. Buhara ve Çevresindeki İslamiyet Öncesi Tapınaklar
  Sayfalar 133 - 137
  Başak KUZAKÇI
 12. Bizans Coğrafyası
  Sayfalar 138 - 149
  Mehmet BAYRAM
 13. 1071 Malazgirt Muhârebesi’ne İlişkin Yunanca ve Arapça Kaynaklar
  Sayfalar 150 - 157
  Sedat KEKEÇ
 14. Türkler ve Moğollar: Tarihsel Bağlar, Mustafa Uyar, Ötüken Neşriyât, İstanbul 2020.
  Sayfalar 158 - 160
  Kemal Ramazan HAYKIRAN
Dizinler