Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-4882 | e-ISSN 2667-4882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Murat SERDAR |


    Tarih,  bize hayatın anlamını veren, onu çözümlememize yardımcı olan bir alandır. Örneğin tarih, bize köleliğin gelişimini ve kökenini anlatır ancak onun doğasını açıklayamaz. Çünkü kölelik, bir toplumla olduğu kadar hukuk gibi başka alanlarla da ilgilidir. Bu da tarihin çok yönlü bir bilim dalı olduğunu gösterir. Tek başına olmadığı gibi tüm sosyal bilimleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu kadar çok yönlü olan bir alanın Orta zamanı da çok renklidir. Orta Çağ, denilince hemen derin bir nefes almak ve duraksamak gerekir. Ama karanlık ya da ürkütücü olmasından değildir; bu kadar farklı duyguyu ve durumu barındırmasından dolayıdır bu duraksamalar. Onu anlamak, tarih çağları arasındaki en önemli değişim ve dönüşüm çağını anlamak demektir. Orta Çağ olmayınca bağlantılar kurulamaz, olaylar anlaşılamaz yani her şey yarım kalır. O kadar gizemlidir ki;  yazdıkça yazmak okudukça okumak Doğu ve Batı arasında hep bir merak duygusu taşıyarak karşılaştırmalar yapmak istersiniz. Biz tarihçilerin amacı yeni bir şeyleri yaratmak değil; eski olayları ya da durumları yeni yorum ve eleştirilerle yeni bakış açılarıyla gelecek nesillere hem öğüt hem de ders niteliğinde aktarabilmektir. Bu dergide yer vereceğimiz çalışmalar ile tarihin önemli bir dönemi olan Orta Çağ’ın anlaşılmasına ve yeni çalışmaların yapılmasına öncülük edebilirsek gerçekten amacımıza ulaşmış olacağız. Çünkü insanoğlu, günümüzdeki durumuna hem bireysel hem de toplumsal olarak farklı aşamalardan geçerek ulaşmıştır. Bu gelişim aşamalarını tarihsel açılardan tanıyıp tanıtabilirsek gelecek nesillerdeki toplumsal yapımızı rahatlıkla şekillendirebiliriz.

Orta Çağ Araştırmaları dergisinin amacı siz değerli okuyucularımızı siyasi, sosyal ve toplumsal dalgalanmaların acı ve mağlubiyet ile bütünleştiği  diğer  yandan da gelişmek için çaba  harcayan yeni bir Avrupa Toplumunun kendini bulmaya çalıştığı Rönesansları kendi içinde yaşayan ve yenilerine de zemin hazırlayan farklı bir Batı dünyası ile özellikle bilimsel alanlarda olmak üzere genel olarak da zirve dönemini yaşayan Doğu dünyasını bir araya getirerek her iki dünyanın Orta zamanına yolculuğa çıkartmaktır.

Orta Çağ insanının sevincini, korkusunu, yenilgisini, özgürlüğünü ve tutsaklığını kısacası her yönünü ele alarak Orta Çağ’ın gizemini hep birlikte keşfetmek dileğiyle….

 

Pınar ÜLGEN- Murat SERDAR

 

 

 

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4882 | e-ISSN 2667-4882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Murat SERDAR |
Kapak Resmi


    Tarih,  bize hayatın anlamını veren, onu çözümlememize yardımcı olan bir alandır. Örneğin tarih, bize köleliğin gelişimini ve kökenini anlatır ancak onun doğasını açıklayamaz. Çünkü kölelik, bir toplumla olduğu kadar hukuk gibi başka alanlarla da ilgilidir. Bu da tarihin çok yönlü bir bilim dalı olduğunu gösterir. Tek başına olmadığı gibi tüm sosyal bilimleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu kadar çok yönlü olan bir alanın Orta zamanı da çok renklidir. Orta Çağ, denilince hemen derin bir nefes almak ve duraksamak gerekir. Ama karanlık ya da ürkütücü olmasından değildir; bu kadar farklı duyguyu ve durumu barındırmasından dolayıdır bu duraksamalar. Onu anlamak, tarih çağları arasındaki en önemli değişim ve dönüşüm çağını anlamak demektir. Orta Çağ olmayınca bağlantılar kurulamaz, olaylar anlaşılamaz yani her şey yarım kalır. O kadar gizemlidir ki;  yazdıkça yazmak okudukça okumak Doğu ve Batı arasında hep bir merak duygusu taşıyarak karşılaştırmalar yapmak istersiniz. Biz tarihçilerin amacı yeni bir şeyleri yaratmak değil; eski olayları ya da durumları yeni yorum ve eleştirilerle yeni bakış açılarıyla gelecek nesillere hem öğüt hem de ders niteliğinde aktarabilmektir. Bu dergide yer vereceğimiz çalışmalar ile tarihin önemli bir dönemi olan Orta Çağ’ın anlaşılmasına ve yeni çalışmaların yapılmasına öncülük edebilirsek gerçekten amacımıza ulaşmış olacağız. Çünkü insanoğlu, günümüzdeki durumuna hem bireysel hem de toplumsal olarak farklı aşamalardan geçerek ulaşmıştır. Bu gelişim aşamalarını tarihsel açılardan tanıyıp tanıtabilirsek gelecek nesillerdeki toplumsal yapımızı rahatlıkla şekillendirebiliriz.

Orta Çağ Araştırmaları dergisinin amacı siz değerli okuyucularımızı siyasi, sosyal ve toplumsal dalgalanmaların acı ve mağlubiyet ile bütünleştiği  diğer  yandan da gelişmek için çaba  harcayan yeni bir Avrupa Toplumunun kendini bulmaya çalıştığı Rönesansları kendi içinde yaşayan ve yenilerine de zemin hazırlayan farklı bir Batı dünyası ile özellikle bilimsel alanlarda olmak üzere genel olarak da zirve dönemini yaşayan Doğu dünyasını bir araya getirerek her iki dünyanın Orta zamanına yolculuğa çıkartmaktır.

Orta Çağ insanının sevincini, korkusunu, yenilgisini, özgürlüğünü ve tutsaklığını kısacası her yönünü ele alarak Orta Çağ’ın gizemini hep birlikte keşfetmek dileğiyle….

 

Pınar ÜLGEN- Murat SERDAR