Amaç ve Kapsam

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi'nin amacı, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, Ortaçağ Tarihi alanında nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve Ortaçağ Tarihi alanıyla Sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.


Dergimiz, Ortaçağ gibi uzun bir zaman dilimi içerisinde Doğu Dünyası ve Batı Dünyasını siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden etkileyerek tarihe yön veren tüm olayları kapsamaktadır. 

Orta Çağ Araştırmaları Dergisi, tarihin çok önemli bir geçiş dönemi olan Orta Çağ’da  Doğu ve Batı dünyasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve  kültürel  gelişimi ortaya koyabilecek akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir.

 - Dergi, bu çerçevede bazı sayılarını özel dosya konuları halinde yayımlanmayı yayın politikası olarak benimseyebilir.

- Söz konusu çerçevede yayımlanan makaleler tamamen bilimsel araştırmalara dayanmaktadır.

- Her sayıda en az bir kaynak tahlili olmak üzere, kitap tanıtımları ve (yazarların onayı alınması şartıyla)  çevirilere yer verilmektedir.

- Dergi elektronik bir vasıf taşımakta ve her nüshası internet üzerinden erişime açık hâle getirilmektedir.

- Hiçbir kurum ve kuruluş ile organik bir bağı bulunmayan dergi, yayımlanan çalışmalardaki görüşlerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına ait olmak üzere Orta Çağ tarihiyle ilgilenen tüm araştırmacıların makalelerini yayımlamaktadır.Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


16275Ortaçağ Araştırmaları Dergisi Açık Erişim politikasını benimsemektedir.