Yazar Rehberi

Yazar Rehberi

 

1.       Orta Çağ Araştırmaları Dergisi, makalelerin Türkçe ve İngilizce özetlerini yayınlamaktadır. Bu nedenle, makalelerde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde birer Özet ve Abstract bulundurulması gerekmektedir.

 

2.      Makalelerin indekslenebilmesi açısından, özetlerin altına, 4 - 5 kelimelik Anahtar Kelimeler, Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.


3.        Dergimize yayın gönderen yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

 

4.      Makale içerisinde, yazarla ilgili herhangi bir isim veya kurum bilgisi yer almamalıdır. Dergimiz Kör Hakem Sistemi kullanacağı için bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

5.      Orta Çağ Araştırmaları Dergisi, Açık Dergi Sistemleri Yazılımı kullanmaktadır. Açık Dergi Sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. http://pkp.sfu.ca/ojs/. Dergiye makale yüklemek için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınızı gerçekleştirdikten sonra sistem üzerinden “Yeni Gönderi”  başlığı altından makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz. Makalenin hakem ve yayın aşamaları ile ilgili süreci Kullanıcı Panelinizden takip edebilirsiniz.

 

6.   Dergiye gönderilen makalelerin daha önceden yayınlanmamış olması veya aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Sempozyum bildirileri ise bu hususun bildirilmesi şartıyla dergimizde yayınlanabilir.

 

7.      Orta Çağ Tarihi Araştırmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların önüne geçmek için yazarlardan benzerlik raporu istemektedir. Bilimsel etik kuralları gereğince, başka bir yayınla % 20'in üzerinde bir oranda benzerlik görülmesi durumunda, makaleler hakeme gönderilmeksizin yazarına iade edilecektir. Yazarların makalelerini kendi alacakları  intihal raporlarıyla beraber göndermeleri gerekmektedir.

 

8.      Yazarlar, makalelerini aşağıdaki sayfa düzenine uygun bir şekilde hazırlamalıdır:

 

- Kağıt Boyutu: A4 Dikey

 

- Kenar Boşlukları: Üst (2,5 cm), Alt (2,5 cm), Sol (2,5), Sağ (2,5)

 

- Paragraf Başı: 0,5 CM

 

- Blok Alıntı: İki yandan 0,5 cm.

 

- Yazı Tipi: Time News Roman

 

- Satır Aralığı: Tek

 

- Yazı Boyutu: 11 Punto (Kaynakça ve Blok Alıntı: 10 Punto)

 

- Paragraf Aralığı: Alt ve Üst 6 nk

 

 

 

KAYNAKÇA

 

Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında yer alacaktır. Kaynakçada yer alan eserler, 10 punto olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gösterilecektir.

 

Kitaplar:

ÜlgenPınar;   Orta Çağ Avrupasında Kölelik – Toplum ve Hukuk, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2013.

 

Makaleler:

Serdar, Murat;  “Bilginin Peşinde Bir Din Adamı: Bathlı Adelard”, Münir Atalar Armağanı: Orta Çağ Tarihi Yazıları, (Ed. Pınar Ülgen – Alpaslan Demir – Murat Serdar), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016, ss. 277 - 286.

 

Tezler:

Özer, Gülnur;  Orta Çağ Avrupa’sının Çehresini Değiştiren Batıl İnançlar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

 

DİPNOT VE KAYNAK GÖSTERİMİ

 

Dipnotlar, sayfa altında yer alacaktır. Dipnotta yer alacak kaynaklar, ilk geçtikleri yerde aşağıda verilen örneklerdeki gibi olacaktır.

 

Kitaplar:

Dipnot numarası, yazar adı ve soyadı, kitap adı, basıldığı şehir, yayın tarihi, referans alınan sayfa numarası.

- Pınar Ülgen, Orta Çağ Avrupa’sında Kölelik – Toplum ve Hukuk, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2013, s. 35.

 

Makaleler:

- Murat Serdar, “Bilginin Peşinde Bir Din Adamı: Bathlı Adelard”, Münir Atalar Armağanı: Orta Çağ Tarihi Yazıları, (Ed. Pınar Ülgen – Alpaslan Demir – Murat Serdar), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016, s. 279.

 

Tezler:

- Gülnur Özer, Orta Çağ Avrupa’sının Çehresini Değiştiren Batıl İnançlar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, s. 67.

 

Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma:

 

- Daha önce atıfta bulunulmuş kitap, tez ve makalelerde: yazar soyadı, yayının ilk birkaç kelimesi, sayfa numarası:

- Özer, Orta Çağ Avrupa’sının…, s. 45.

- Serdar, “Bilginin Peşinde…”, s. 30.


Örnek Makale için Tıklayınız.


Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


16275Ortaçağ Araştırmaları Dergisi Açık Erişim politikasını benimsemektedir.