Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-4882 | e-ISSN 2667-4882 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Murat SERDAR |


The Journal of Medieval Studies (OAD) has started to be published biannually by adapting to the decisions taken by TUBITAK ULAKBİM, (Volume 2) as from 2018. It is published in two volumes per year in a volume union, in June and December. The opinions in the articles published in the Journal of Medieval Studies are the personal opinions of their authors; It is not an official view of the Journal of Medieval Studies


Journal of Medieval Studies (OAD) does not require article processing fees or subscription fees for access to articles at any stage of the publishing process.

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4882 | e-ISSN 2667-4882 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Murat SERDAR |
Cover Image


The Journal of Medieval Studies (OAD) has started to be published biannually by adapting to the decisions taken by TUBITAK ULAKBİM, (Volume 2) as from 2018. It is published in two volumes per year in a volume union, in June and December. The opinions in the articles published in the Journal of Medieval Studies are the personal opinions of their authors; It is not an official view of the Journal of Medieval Studies


Journal of Medieval Studies (OAD) does not require article processing fees or subscription fees for access to articles at any stage of the publishing process.

Volume 3 - Issue 1 - Jun 25, 2020
 1. Abbâsîler Döneminde Horasan’ın İdaresi (11. Yüzyıla Kadar)
  Pages 1 - 10
  Yunus ARİFOĞLU
 2. Geç Ortaçağ İngiltere’sinde Bir Devrimci Hareket: 1381 Köylü İsyanları
  Pages 11 - 21
  Halil YAVAŞ
 3. Georgios Akropolites Vekayinâmesine Göre Türkiye Selçukluları-İznik Rum İmparatorluğu İlişkileri (1203-1261)
  Pages 22 - 36
  Okan KÜSGÜN
 4. Yeryüzüne Atılan İlk Adım: Âdem’in Tepesi ve Ayak İzi
  Pages 37 - 47
  Murat TURAL
 5. Moğollarda Kışlak Geleneği: İlhanlıların Arran ve Mugan Kışlakları Örneği
  Pages 48 - 62
  Erol KELEŞ
 6. Was Al-Mantiq Al-Kabīr Compiled By Fakhr al-Dîn Al-Rāzī? A Study on the Problem of Authorship
  Pages 63 - 72
  Turgut AKYÜZ , Elmin ALİYEV
 7. Muînüddin Süleyman Pervâne Döneminde Tokat
  Pages 73 - 89
  Mesut ÇITAK
 8. Orta Çağ Avrupası’nda Bir Tıp Okulu: Montpellier
  Pages 90 - 103
  Murat SERDAR
 9. Orta Çağ’da Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Michael Scot
  Pages 104 - 112
  Kübra TEKİN
 10. Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Şiirlerinde İran Hükümdarları: Antik Dönem ve Ortaçağ Karşılaştırması
  Pages 113 - 136
  Özkan DAYI
 11. Endülüs’te Bir Tabip Ailesi: Benî Zühr
  Pages 137 - 151
  Cumhur Ersin ADIGÜZEL
 12. Üçüncü Haçlı Seferi Sırasında Frederick I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 Mayıs 1190)
  Pages 152 - 168
  Seyfettin KAYA
 13. Fas (el-Mağrib) ile Endülüs Arasındaki Siyasi İlişkiler
  Pages 169 - 192
  Lütfi ŞEYBAN
 14. Orta Bizans Dönemi'nde Başkent Konstantinopolis'ten Taşraya Aktarılan Mimari Anlayış: Panagia Ton Khalkeon Kilisesi Örneği
  Pages 193 - 215
  İ̇lkgül ZENBİLCİ