PDF EndNote BibTex RIS Cite

A TURNING POINT IN CONTEMPORARY ART: MINIMAL ART

Year 2015, Volume: 5 Issue: 11, 19 - 27, 01.12.2015

Abstract

The minimalism is the first art movement at international scale emerging in the US by artists during 1960s as a reaction to the Abstract Expressionism movement. The minimalist approach having its apparent and clear uniqueness in the field of sculpture excludes the figurative allusions to eliminate the borders between the art and the life

SANATTA ÇAĞDAŞ BİR DÖNÜM NOKTASI: MİNİMAL SANAT

Year 2015, Volume: 5 Issue: 11, 19 - 27, 01.12.2015

Abstract

Minimalizm, 1960’lı yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuş sanatçılar tarafından Soyut Dışavurumculuk akımına bir tepki şeklinde ortaya çıkan uluslararası çapta ilk sanat akımdır. Heykel alanındaki özgünlüğü daha açık ve belirgin olan minimalist anlayış, figüratif anıştırmaları dışlayarak, sanat ve yaşam arasındaki sınırları kırması açısından önem taşır

Details

Other ID JA37TD83RV
Journal Section Article
Authors

Çağatay İNAM KARAHAN This is me

Publication Date December 1, 2015
Submission Date December 1, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015 Volume: 5 Issue: 11

Cite

APA İnam Karahan, Ç. (2015). SANATTA ÇAĞDAŞ BİR DÖNÜM NOKTASI: MİNİMAL SANAT . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (11) , 19-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27563/290000

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD