PDF EndNote BibTex RIS Cite

STUDENTS’ PERSPECTIVES TO QUALITY STANDARTS OF TEACHER, STUDENT AND TEACHING ACTIVITY

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 33 - 39, 01.12.2014

Abstract

Recently, individuals and institutions have focused on improving the quality of education in order to increase the achievement levels of students. So teacher and students have become focuses in the process of improving the quality of education. In this study, quality standards of teacher, student and teaching activity were examined according to students’ perspectives, one of the focuses in the process of improving the quality of education. In focus group interview in which 110 Anatolian high school students participating in Ankara, students were asked their thoughts about professional and personal characteristics of qualified teachers, academic and personal characteristics of qualified students and characteristics of qualified teaching methods. Students’ responses were recorded through voice recorder and analyzed using content analysis. Findings of this study were compared to the findings with other researches and suggestions for creating and developing qualified education were presented at the end of the study

ÖĞRENCİ ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNDE KALİTE ÖLÇÜTLERİ

Year 2014, Volume: 4 Issue: 10, 33 - 39, 01.12.2014

Abstract

Son zamanlarda, öğrenci başarısını arttırmak için kurumların ve bireylerin eğitimde kalite geliştirmeye odaklanmış oldukları gözlenmektedir. Eğitimde kaliteyi geliştirmenin odak noktasını ise öğretmenler ve öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmada eğitimde kaliteyi geliştirmede odak noktalardan biri olan öğrenci algılarına göre öğretmen, öğrenci ve öğretim etkinliklerinde kalite ölçütleri incelenmiştir. Ankara ilindeki 10 Anadolu lisesinde öğrenim gören 110 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen odak grup görüşmesinde, öğrencilere kaliteli öğretmenlerin mesleki ve kişisel özellikleri, kaliteli öğrencilerin akademik ve kişisel özellikleri ve kaliteli öğretim metotlarının özellikleri hakkında düşünceleri sorulmuştur. Öğrenci cevapları ses kayıt aracılığıyla kaydedilmiş ve içerik analizden geçirilmiştir. Elde edilen bulgular diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve araştırma sonunda kaliteli eğitimin oluşmasına ve geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur

Details

Other ID JA33UY44MS
Journal Section Article
Authors

Neslin İHTİYAROĞLU This is me

Publication Date December 1, 2014
Submission Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014 Volume: 4 Issue: 10

Cite

APA İhtiyaroğlu, N. (2014). ÖĞRENCİ ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNDE KALİTE ÖLÇÜTLERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (10) , 33-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27564/290012

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD