Year 2017, Volume 10 , Issue 4, Pages 285 - 297 2017-10-06

Rusya Federasyonu Başkanlık Sistemi ve Türkiye'ye Yansımaları
Presidential Systems of Russian Federation and Reflections on Turkey

Cenay BABAOĞLU [1] , Sedat ÇOBANOĞLU [2]


Rusya Federasyonu’nda son otuz yılda yaşanan hükümet sistemi değişimi, Rus yönetim geleneğine bağlı olarak açıklanabilir. Sovyetler Birliği döneminde hükümet şekli sosyalist yapılanmaya göre düzenlenmiştir. Ardından politika transferleriyle Fransa’dan alınan yarı başkanlık sistemi, Rusya’nın hükümet sistemine uyarlanmıştır. Ancak, merkeziyetçi eğilimler Rusya’yı yürütmenin daha güçlü olduğu bir hükümet sistemine yöneltmiştir. Hâlihazırda Rusya’daki hükümet sistemi, güçlendirilmiş bir yarı başkanlık modeli olarak ifade edilmektedir. Bu çalışma ile Rusya örneğinde, güçlü yürütmenin, başkanlık sistemine geçiş için bir ara yol olup olmadığı sorgulanacaktır. Sovyet sonrası yaşanan değişim süreçlerini hedef alan çalışma, reformlar kapsamında incelenerek yarı başkanlık ve başkanlık yönetim sistemleri ekseninde değerlendirilecektir. Bu bağlamda, yapılan çalışmada Rusya Federasyonu deneyimi ve güçlendirilmiş başkanlık sisteminin nedenleri ve yaşanan değişim süreçleri incelenecektir.

Government system changings in the Russian Federation over the last thirty years can be explained by the tradition of Russian administrative system. During the Soviet Union period, the government was organized according to the socialist structure. Until from 1993 the semi-presidential system, taken from France with policy transfers and adapted to the Russian government system. However, the centralist tendencies in Russia have led the political system toward a stronger executive model and the present governmental system in Russia is expressed as an empowered semi-presidential model. In this study, it will be questioned whether the empowered semi-presidential system is a way to go to the presidential system in Russian Federation. The study aims within the scope of the reforms at post-Soviet period to evaluate on the axis of semi-presidential and presidential governmental systems. In this context, causes and processes of an empowered presidency and Russian Federation experience will be examined in this study.

 • Akyıldız, F. (2013). Rusya’da Yerel Yönetimler. Dünyada Yerel Yönetimler. Okçu, M. ve Özgür, H. (Eds.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 545-584.
 • Avraamova, M. E. (2010). Vosproizvodstvo Adaptatsionnıh Praktik v Period Rossiyskoy Transformatsii, Retrieved June 14, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/16/1214863289/Avramova.pdf.
 • Barabaşev, A. G. i Klimenko, A. V. (2010) “Administrativnaya Reforma i Reforma Gosudarstvennoy Slujbı v Rossii-Voprosı Realizatsii i Koordinatsii” Gosudarstvennıy Universitet. Moskva.
 • Bayraktar-Durgun, G. (2017). Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yeni Türkiye. 94. 494-499.
 • Belyavskiy, M. T., Leontev, A.k., Novitskiy, G.A., Rıbakov, B.A.i Saharov, A.M., (1983). İstoriya SSSR: S Drevneyşih Vremen Do Kontsa XVIII v., Moskva: Vısşaya Şkola.
 • Bilgiç, K. (2017). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Doğru. Türkiye’de İktidar: Yönetim Kültürü Dergisi. 15. 8-15.
 • Bondarets, E. (2011). President Possiyskoy Federatsii: Konstitutsionno-Pravovoy Status v Sisteme Organov Gosudarstvennoy Vlasti. Pravo i Upravleniye XXI Vek. 2. 90-96.
 • Fendoğlu, H. T. (2017). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yeni Türkiye. 94. 90-109.
 • Gaidar, E. (1996). Russian Reform. Gaidar Institute for Economic Policy. Retrieved April 25, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2144676.
 • Gaidar, E. (1997). Gosudorstvo i Evolyutsiya, Dni Parajenii i Pobed. Moskva: Izdatelstvo Evraziya.1.
 • Güler, B.A. (2013). Yerel Yönetimler Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, Ankara: İmge Yayınevi.
 • Hakimov, R. (2011). Rossiyskiy Federalizm: Teoriya i Praktika. Kazan.
 • İnanç, H.; Caner, C.  & Bozaslan, B. M. (2015). Türk Tipi Başkanlık Sistemi Raporu. Kütahya: Küresel Araştırma Düşünce Merkezi.
 • Kotz, D. M. & Weir, F. (2007). Russia's Path from Gorbachev to Putin The Demise of The Soviet system and the new Russia. Routledge.
 • Lenin, V. I. (1991). The Prosecuters of The Zemstvo and The Hannibals of Liberalism, Collected Works, 5. Progress Publishers, Moscow, 1977.
 • Naumov, S. Yu. (2011). İstoriya Gosudarstvennogo Upravleniya v Rossii”, Sisteme Gosudarstvennogo Upravleniya. Moskva: Forum. 23-67.
 • Ojegov, S. İ. (2008). Slovar’ Ruskogo Yazıka. 25-e İzdanie, Moskva: Oniks.
 • Öztürk, B. (2010). Rus İhtilali. Ordu: Serüven kitapevi.
 • Paşkaviç, P. A. (2009). İstoriya Gosudarstva i Prava Rossii . Retrieved June 5, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web:.http://be5.biz/konstitucionnoe_pravo/konstituciia_rf.html.
 • Petruşkina, Y. D. (2013). Polnomoçiya Prezitenta RF Kak Glavı Gosudarstva. Zakonnost i Pravoporyadok v Sovremennom Obşçestve. 15. 80-84.
 • Polnomochnıe Predstaviteli Prezitenta, Retrieved July 09, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://gov.ru/main/page3.html.
 • Roskin, M. G. (2011). Çağdaş Devlet Sistemleri: Siyaset, Coğrafya, Kültür, (Çeviren B. Seçilmişoğlu), Ankara: Adres Yayınları.
 • Rossiyskaya Konstitutsiya (1993). Retrieved June 18, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.constitution.ru.
 • Remington, F. T. (2004). Politics in Russia, Comparative Politics Today A World View. Pearson Longman, 367-416.
 • Rusya Federasyonu Anayasası/1993 Anayasası (1993) Çev: Alesker Aleskerli. Retrieved July 08, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.anayasa.gen.tr/rusya.html.
 • Slovarcc, “Knyazjestvo”, Retrieved August 02, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: https://slovar.cc/enc/bse/2005178.html.
 • Sogrin, V. V. (2005). Dvatsat Let Rossiyskoy Transformatsii 1985-2005: Peripetii İstoriografiçeskogo Pluralizma. Retrieved June 02, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861389/Sogrin.pdf.
 • Tellal, E., & Keskin, N. E. (2009). Rusya Federasyonu’nda Kamu Yönetimi. Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara: İmge Kitapevi. 469-543.
 • Vorojeykina, T. E. (2010). Dvatsat Let Rossiyskoy Transformatsii. Glyadya Nazad: Vozmojnıe Alternativı v Razvitii Perestroyke. Retrieved June 22, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/16/1214863336/Vorozheikina.pdf.
 • Vladimirovna, S. V. (2011). Teoretiko-Metodologiçeskie Osnovı Gasurdarstvennogo Upravleniya. Sistema Gosudarstvennogo Upravleniya, Moskva: İzdatelstvo Forum.
 • Yüksek Seçim Kurulu (2017). 16 Nisan 2017 Halkoylaması Sonuçları. Retrieved August 02, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/Kararlar/2017-663.pdf.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları. Retrieved August 02, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2017.pdf.
 • Weber, M. (2012). Şehir: Modern Kentin Oluşumu. Ed. Don Martindale ve Gertud Neuwirth (Çev: Musa Ceylan). İstanbul: Yarın yayınları.
 • 16 Mart 2014 Referandumu. Retrieved July 09, 2017 (de indirildi) from the World Wide Web: http://crimea.ria.ru/krymskayavesna/20160316/1103758154.ht
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Cenay BABAOĞLU
Institution: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Sedat ÇOBANOĞLU

Dates

Application Date : August 18, 2017
Acceptance Date : September 28, 2017
Publication Date : October 6, 2017

APA Babaoğlu, C , Çobanoğlu, S . (2017). Rusya Federasyonu Başkanlık Sistemi ve Türkiye'ye Yansımaları . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (4) , 285-297 . DOI: 10.25287/ohuiibf.335274