Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 17 - 23, 15.06.2020

Abstract

References

 • [1] Kılıçoğlu, C., Cam atıklarının betonda agrega ve çimento yerine kullanımı, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 2013.
 • [2] Liu, M., Incorporating ground glass in self-compacting concrete, Construction and Building Materials, 2011, 25, 919-925.
 • [3] Özkan, Ö., Atık cam ve yüksek fırın cürufu katkılı harçların özellikleri, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. 2007, 22(1), 87-94.
 • [4] Baradan B., İnşaat Mühendisleri İçin Malzeme Bilgisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, Yayın No: 307, İzmir, 2003.
 • [5] Shao,Y., Lefort, T., Moras, S., and Rodriguez, D., Studies on concrete containing ground waste glass, Cement and Concrete Research, 2000, 30(1), 91–100.
 • [6] Topçu, İ.B., Demirel, O.E., Uygunoğlu, T., Polipropilen Lif Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelikleri. Polipropilen Lif Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelikleri. Politeknik Dergisi, 2017, 20 (1), 91-96.
 • [7] Açıkgenç, M., Arazsu, U., Alyamaç, K.E., Farklı Karışım Oranlarına Sahip Polipropilen Lifli Betonların Dayanım Ve Durabilite Özellikleri. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2012, 4 (3), 41-54.
 • [8] Bekaert, Duomix Hakkında Genel Bilgiler Kılavuzu. Bekaert, Belgium, 1998.
 • [9] TS EN 197-1, Cement- Stage 1: General cements – component, TSE, Ankara Turkey. using the orthogonal design method, Constr. Build. Mater. 31, 289–293, 2012.
 • [10] Akkaş, A., Alpaslan, L., Arabacı, S , Başyiğit, C., Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2010, 2 (1), 9-14.
 • [11] TS EN 13369, Ön dökümlü beton mamuller – Genel kurallar TSE, Ankara Türkiye, 2018.
 • [12] TS EN 1015-3, Kagir harcı-Deney metotları- Bölüm 3: Taze harç kıvamının tayini TSE, Ankara Türkiye, 2000.
 • [13] TS EN 1170-6, Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctc) deney metodu-Bölüm 6: Suya daldırma yoluyla su emmeve kuru yoğunluk tayini TSE, Ankara Türkiye, 1999.
 • [14] TS EN 12390-4, Beton basınç dayanımının ölçülmesinde kullanılan basınç deney makinelerinin performans özellikleri-Bölüm 4: Basınç dayanımı-Deney makinelerinin özellikleri TSE, Ankara Türkiye, 2002.
 • [15] TS EN 196-1, Çimento deney metotları – Bölüm 1: Dayanım tayini TSE, Ankara Türkiye, 2016.

Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 17 - 23, 15.06.2020

Abstract

Bu çalışmada, öğütülmüş atık cam tozu ve polipropilen lif kullanımının çimento esaslı harçlarda taze, fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Harçların yapımında agrega olarak kırma kum, bağlayıcı olarak CEM I 42,5 R Portland Çimentosu kullanılmıştır. Harçlarda su/bağlayıcı oranı 0.5 olarak sabit tutulmuştur. Mineral katkı olarak kullanılan öğütülmüş atık cam tozu, çimento ile ağırlıkça %0, %10, %20 ve %30 oranlarında ikame yapılarak kullanılırken, polipropilen lif hacimce %0, %0.1, %0.3 ve %0.5 oranlarında ikame edilmiştir. Üretilen harç numuneleri 7. günde eğilme ve basınç deneylerine tabi tutulmuştur. Kür havuzunda 28. gününü tamamlayan numunelere su emme yüzdesi, porozite yüzdesi ve birim hacim ağırlık deneyleri yapılarak fiziksel özellikleri; eğilme ve basınç deneyleri yapılarak mekanik özellikleri belirlenmiştir. Atık cam tozu oranının artmasıyla birlikte yayılma değerlerinde artış gözlenirken, lif oranının artmasıyla birlikte yayılma değerlerinde azalma gözlemlenmiştir. Öğütülmüş cam tozu oranının artmasıyla birlikte eğilme dayanımında artış, basınç dayanımın azalma gerçekleşmiştir. Lif içeriğinin artmasıyla birlikte eğilme ve basınç dayanımlarında artış görülmüştür.

References

 • [1] Kılıçoğlu, C., Cam atıklarının betonda agrega ve çimento yerine kullanımı, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 2013.
 • [2] Liu, M., Incorporating ground glass in self-compacting concrete, Construction and Building Materials, 2011, 25, 919-925.
 • [3] Özkan, Ö., Atık cam ve yüksek fırın cürufu katkılı harçların özellikleri, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. 2007, 22(1), 87-94.
 • [4] Baradan B., İnşaat Mühendisleri İçin Malzeme Bilgisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, Yayın No: 307, İzmir, 2003.
 • [5] Shao,Y., Lefort, T., Moras, S., and Rodriguez, D., Studies on concrete containing ground waste glass, Cement and Concrete Research, 2000, 30(1), 91–100.
 • [6] Topçu, İ.B., Demirel, O.E., Uygunoğlu, T., Polipropilen Lif Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelikleri. Polipropilen Lif Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelikleri. Politeknik Dergisi, 2017, 20 (1), 91-96.
 • [7] Açıkgenç, M., Arazsu, U., Alyamaç, K.E., Farklı Karışım Oranlarına Sahip Polipropilen Lifli Betonların Dayanım Ve Durabilite Özellikleri. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2012, 4 (3), 41-54.
 • [8] Bekaert, Duomix Hakkında Genel Bilgiler Kılavuzu. Bekaert, Belgium, 1998.
 • [9] TS EN 197-1, Cement- Stage 1: General cements – component, TSE, Ankara Turkey. using the orthogonal design method, Constr. Build. Mater. 31, 289–293, 2012.
 • [10] Akkaş, A., Alpaslan, L., Arabacı, S , Başyiğit, C., Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2010, 2 (1), 9-14.
 • [11] TS EN 13369, Ön dökümlü beton mamuller – Genel kurallar TSE, Ankara Türkiye, 2018.
 • [12] TS EN 1015-3, Kagir harcı-Deney metotları- Bölüm 3: Taze harç kıvamının tayini TSE, Ankara Türkiye, 2000.
 • [13] TS EN 1170-6, Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctc) deney metodu-Bölüm 6: Suya daldırma yoluyla su emmeve kuru yoğunluk tayini TSE, Ankara Türkiye, 1999.
 • [14] TS EN 12390-4, Beton basınç dayanımının ölçülmesinde kullanılan basınç deney makinelerinin performans özellikleri-Bölüm 4: Basınç dayanımı-Deney makinelerinin özellikleri TSE, Ankara Türkiye, 2002.
 • [15] TS EN 196-1, Çimento deney metotları – Bölüm 1: Dayanım tayini TSE, Ankara Türkiye, 2016.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Civil Engineering
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Emriye Çınar

Behcet Dündar

Ebru Şahin

Publication Date June 15, 2020
Submission Date December 10, 2019
Acceptance Date April 6, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Çınar, E., Dündar, B., & Şahin, E. (2020). Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 17-23.
AMA Çınar E, Dündar B, Şahin E. Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri. Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences. June 2020;3(1):17-23.
Chicago Çınar, Emriye, Behcet Dündar, and Ebru Şahin. “Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri”. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3, no. 1 (June 2020): 17-23.
EndNote Çınar E, Dündar B, Şahin E (June 1, 2020) Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 1 17–23.
IEEE E. Çınar, B. Dündar, and E. Şahin, “Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri”, Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 17–23, 2020.
ISNAD Çınar, Emriye et al. “Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri”. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3/1 (June 2020), 17-23.
JAMA Çınar E, Dündar B, Şahin E. Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri. Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences. 2020;3:17–23.
MLA Çınar, Emriye et al. “Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri”. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 17-23.
Vancouver Çınar E, Dündar B, Şahin E. Cam Tozu Katkılı Lifli Harçların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri. Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences. 2020;3(1):17-23.

23487


196541947019414

19433194341943519436 1960219721 197842261021238 23877

*This journal is an international refereed journal 

*Our journal does not charge any article processing fees over publication process.

* This journal is online publishes 5 issues per year (January, March, June, September, December)

*This journal published in Turkish and English as open access. 

19450 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.