Year 2018, Volume 33 , Issue 2, Pages 149 - 161 2018-06-22

Evaluation of success in land consolidation projects by different indicators
Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi

Metin AKDENİZ [1] , Kadir Ersin TEMİZEL [2]


This study was carried out in 20 neighborhoods of Samsun province at Bafra district, 10 villages of Centre of Amasya province, 2 villages in Göynücek district, 10 villages in Gümüşhacıköy district, 14 villages of Sinop province at Boyabat district, 1 village in center of district and 3 villages in Durağan district.  In order to evaluate the success of the consolidation projects, a total of 60 projects was performed by taking into consideration of different criteria. In addition to that, in this research it was also aimed to put a new approach about this area.  Mainly the Consolidation Ratio (TO) based on the number of plots and previous and after of project status were determined in terms of a total of 17 parameters. Within the concept of this study, different criteria were examined in order to achieve success in consolidation studies and performance evaluation was also made with some new criteria. For this purpose, some data for the land consolidation projects covering 60 villages / neighborhoods were used for 6 districts of Samsun, Sinop and Amasya provinces. As a result of the study, the relationship between TO and the ratio of the average Plot size (OBP) before and after consolidation study was found as TO = -72.013 x OPB + 86.587 (R2 = 0.92), while the highest correlation was found between Average Plot Number Per Owner (MDOPA), Total of Distances to Center of the Village to the Every Plots (PCMUT), Consolidation Rate (TO), Unit Area Loss (BAK), Total Plot Perimeter (PÇT), Number of Plots with Single Owner (TPS), Unit Perimeter (BÇ) and Average Plot Size (OPB), The Number of Plots According to Field Size Ranges (PBS), The Number of Owners in Single-Owned Plots (TPMS), The Total Distance of Every Owners in Every Plots to Center of the Village (MKMUT),  The Average Number of Shares for Per Owners (MDOHS), The Plots Number Status for Owners (MPD), The Total Area of Single-Owned Plots (TPA), The Total Number of Corner Points in Plots (NST) respectively. Moreover, it was detected the lowest relation between Consolidation Ratio and The Consolidation Ratio in Terms of Number of Shares (HSTO)

Bu çalışma Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) tarafından projesi yürütülen Samsun ili, Bafra İlçesine bağlı 20 mahallede, Amasya ili Merkez ilçeye bağlı 10, Göynücek İlçesinde 2, Gümüşhacıköy ilçesinde 10 köyde, Sinop ili Boyabat İlçesinde 14, Durağan ilçe merkezi ve 3 köyde olmak üzere toplam 60 proje sahasında yapılan toplulaştırma projelerinde başarının değişik kriterlere göre değerlendirilmesi ve bunda yeni bir bakış açısı ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Başta parsel sayısı üzerinden toplulaştırma oranı (TO) olmak üzere toplam 17 parametre bakımından projelerin öncesi ve sonrası durumları ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma kapsamında toplulaştırmadan tam anlamıyla başarı elde etmek için farklı kriterler incelenmiş ve bazı yeni kriterler ile performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunun için Samsun, Sinop ve Amasya illerindeki 6 ilçede, 60 köy/mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma projelerindeki bilgiler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda TO ile ortalama parsel büyüklüğünün (OBP) toplulaştırma öncesi ve sonrasına oranı arasında TO = -72.013 x OPB + 86.587 (R2= 0.92) şeklinde bir ilişki bulunurken bir biri ile en yüksek korelasyon sırasıyla Malike Düşen Ortalama Parsel Adedi (MDOPA), Parsellerin Köy Merkezine Uzaklığı Toplamı (PKMUT),Toplulaştırma oranı (TO), Birim Alan Kaybı (BAK), Parsel Çevreleri Toplamı (PÇT), Tam Parsel Sayısı (TPS), Birim Çevre (BÇ), Ortalama Parsel Büyüklüğü (OPB), Parsel Büyüklüğü Sayısı (PBS), Tam Parseldeki Malik sayısı (TPMS), Parseldeki Maliklerin Köy Merkezine Uzaklığı Toplamı (MKMUT), Malike Düşen Ortalama Hisse Sayısı (MDOHS), Maliklerin Parsel Durumu (MPD), Tam Parsel Alanı (TPA), Parsellerin Nokta Sayısı Toplamı (NST) parametrelerinde ortaya çıkarken en az ilişki ise Hisse Sayısı Üzerinden Toplulaştırma Oranı (HSTO) parametresinde ortaya çıkmıştır. 

  • Anonim, 2000. DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005). Arazi Kullanımı, Arazi ve Arsa Politikaları ve Arazi Toplulaştırması Alt Komisyonu Raporu, 17 Ocak, Ankara.
  • Arıcı, İ., 1994. Arazi Toplulaştırması. U.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları, No:60, Bursa.
  • Arslan, H. ve Tunca, E., 2013. Arazi Toplulaştırmasının Sulama Projelerinin Performansı Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2013,28(3):126-133.
  • Bayraç, N. ve Yenilmez, F., 2006. Tarım Sektörünün Yapısal Analizi ve Avrupa Ortak Tarım Politikası. www.econturk.org /Türkiyeekonomisi/Naci2.doc (Erişim Tarihi: 07.03.2010) Boyacıoğlu, R., 1973. Arazi Toplulaştırması Yapılan Erzincan Güllüce Köyündeki Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Analizi, 131 s., Erzincan.
  • Boyraz, Z. ve Üstündağ, Ö.,2008) Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi. e-Journal of New World Sciences Academy. Volume: 3, Number: 3.
  • Boztoprak, T., Demir O., Çoruhlu Y. E., 2016. Comparison of Expropriation and Land Consolidation on The Regulation of Agricultural Land. Sigma J Eng & Nat Sci 34 (1), 2016, 43-55.
  • Ekinci, K., 2012. Samsun İli Bafra Ovası Arazi Toplulaştırması Projesinde Çiftçi Davranışlarının Belirlenmesi Ve Projenin Sosyo-Ekonomik Yararları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümü Ana Bilim Dalı “Yüksek Lisans Tezi”
  • Küsek, G., 2014. Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2014, 29 (1) : 7 – 20.
  • Takka, S., 1988. Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Önemi, Sulama Projelerinde Sağladığı Faydalar ve Toplulaştırmayı Gerektiren Nedenler; Toplulaştırma Uygulamaları ve Kanuni Mevzuat, Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırması Semineri Bildirileri.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Agricultural Structures and Irrigation
Authors

Author: Metin AKDENİZ
Institution: Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Samsun
Country: Turkey


Author: Kadir Ersin TEMİZEL (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs University, Agricultural Faculty
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 22, 2018

Bibtex @research article { omuanajas412040, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {}, publisher = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2018}, volume = {33}, pages = {149 - 161}, doi = {10.7161/omuanajas.412040}, title = {Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akdeni̇z, Metin and Temi̇zel, Kadir Ersin} }
APA Akdeni̇z, M , Temi̇zel, K . (2018). Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi . Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 33 (2) , 149-161 . DOI: 10.7161/omuanajas.412040
MLA Akdeni̇z, M , Temi̇zel, K . "Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi" . Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (2018 ): 149-161 <https://dergipark.org.tr/en/pub/omuanajas/issue/37594/412040>
Chicago Akdeni̇z, M , Temi̇zel, K . "Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 (2018 ): 149-161
RIS TY - JOUR T1 - Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi AU - Metin Akdeni̇z , Kadir Ersin Temi̇zel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.412040 DO - 10.7161/omuanajas.412040 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 161 VL - 33 IS - 2 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.412040 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.412040 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi %A Metin Akdeni̇z , Kadir Ersin Temi̇zel %T Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi %D 2018 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 33 %N 2 %R doi: 10.7161/omuanajas.412040 %U 10.7161/omuanajas.412040
ISNAD Akdeni̇z, Metin , Temi̇zel, Kadir Ersin . "Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 33 / 2 (June 2018): 149-161 . https://doi.org/10.7161/omuanajas.412040
AMA Akdeni̇z M , Temi̇zel K . Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi. Anadolu Journal of Agricultural Sciences. 2018; 33(2): 149-161.
Vancouver Akdeni̇z M , Temi̇zel K . Arazi toplulaştırma projelerinde başarının değişik göstergelere göre değerlendirilmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2018; 33(2): 149-161.