Year 2012, Volume 2 , Issue 2, Pages 22 - 35 2016-07-23

Emek Denetiminin Bir Aracı Olarak Örgüt Kültürü
Corporate Culture as a Labour Control Tool

Fuat MAN [1]


Hâkim işletme yönetimi literatüründe genellikle örgüt kültürü, çalışmanın ücretli çalışanlar-işverenler kutuplarından koparılarak işveren veya örgüt perspektifinden ne denli etkili bir araç olduğu şeklinde anlatılmaktadır. Örgüt cephesinden oluşturulan bu anlatı, verimliliği esas alıp örgüt çıkarlarını veya örgütün daha iyi bir performans sergilemesi için örgüt kültürünün rolüne vurgu yapar. Ancak örgüt kültürü, çalışanlar cephesinden bakıldığında çalışanların rızalarını sağlayan veya hegemonya oluşturan ideolojik bir aygıttan başka bir şey değildir. Dolayısıyla örgüt kültürünün anlamı, ona nereden bakıldığına bağlı olarak değişecektir. Sosyolojik düşünce her hangi bir kavrama sabit bir noktadan bakılmaması gerektiğini vaaz eder. Böylece bir olguya analitik bir bakış atmak mümkün olabilecektir. Bu çalışma örgüt kültürünün hegemonik karakterini öne çıkarmaya çalışan bir girişim olarak yazılmaktadır. Kuramsal tartışmalar ikincil kaynaklara dayandırılarak yapılacaktır. Sonuç olarak bu çalışma örgüt kültürünün ‘doğal’ değil ‘yapay’ bir icat olduğunu ve ideolojik bir fonksiyon ifa eden bir araç olduğunu öne sürmektedir
In mainstreams business management literature, corporate culture is being studied as how it’s an effective tool for organization, separately from the nature of employee-employer poles. This organisationoriented narrative emphasises ‘corporate culture role’ as a tool that promotes the interest and productivity of organisations. However, when looked at from the employees perspectives, corporate culture is no more than an ideological apparatus that produces consent of employees or generates hegemony. Thus, the meaning of the corporate culture will change according to the viewpoints. So, it will be possible to display an analytic view. This paper aims to focus on the hegemonic character of corporate culture. The theoretical debates in the paper will be done by existing literature. As a conclusion this paper put forward that corporate culture is not natural but artificial invention and is an ideological tool.
Other ID JA64HV35YH
Journal Section Articles
Authors

Author: Fuat MAN

Dates

Publication Date : July 23, 2016

APA MAN, F . (2016). Emek Denetiminin Bir Aracı Olarak Örgüt Kültürü. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 22-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/22690/242264