Year 2018, Volume 9 , Issue 16, Pages 1415 - 1439 2018-12-30

Globalization and Identity Politics: The Alternatives of Liberal Democracy
Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri

Bilge Durutürk [1]


In this study, it is aimed to analyze the effects of globalization on democracy through the identity politics and the sphere of sovereign nation-state. Democracy has become an ambiguous concept within the terms of globalization. In new world order it is crucial to ask what the democracy is, what represents or should represent. The parameters that are taken on the basis of identity politics such as the difference brought by globalization and plurality necessitate the questioning of the nation-state whose boundaries are obscured by the effect of globalization. The relationship between nation-state and liberal democracy has been executed. The liberal democracy that could be considered as the tyranny of the majority and which ignored the differences, has become a transformational process when the bearer is evaluated together with the conjunctural changes. For this reason, there will be an analysis of the alternative democracy models, which is considered comparatively by Chantal Mouffe. There are some criticisms of the cosmopolitan, radical and deliberative democracies. As a result of this analysis, the transformation of liberal democracies along with the recent political events, the transformation of democracies and the emergence of illiberal democracies, which are liberal in the process of nation security, will be included in the evaluation and will be briefly mentioned.

Bu çalışmanın temel argümanı, küreselleşmenin ulus-devletin egemenlik alanı ve farklılıklar temelinde demokrasi üzerindeki etkilerinin bir analizinin ortaya konmasıdır. Demokrasi kavramı, küreselleşmenin temel unsurları çerçevesinde ele alındığında muğlak bir kavram haline dönüşmüştür. Yeni dünya düzeninde demokrasi nedir, neleri temsil eder ya da etmelidir sorularının sorulması önemlidir.Küreselleşmenin beraberinde getirmiş olduğu farklılık, çoğulluk gibi kimlik politikaları temelinde ele alınan parametreler küreselleşmenin de etkisi ile sınırları belirsizleşen ve birbirleri ile iletişimleri grift hale dönüşen ulus devletin de sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu paralleled ulus-devlet ve liberal demokrasi arasındaki ilişki, kendi içerisinde birsorgulama sürecine girmiştir. Çoğunluğun zorbalığı olarak ele alınabilecek olan ve farklılıkların gözardı edilmesi ile sonuçlanan liberal demokrasi 90’lar ile bearer konjonktürel değişikliklerle beraber değerlendirildi-ğinde dönüşüme ihtiyaç duyar bir hal almıştır. Bu sebeple çalışma içerisinde liberal olan demokrasinin ne gibi alternatifleri vardır sorusuna Chantal Mouffe’un karşılaştırmalı olarak ele aldığı alternatif demokrasi modelleri ve içerikleri değerlendirilerek bir analiz yapılacaktır.Radikal, kozmopolit ve müzakereci demokrasilerin, var olan liberal demokrasi örneğine ne gibi eleştirileri vardır ve nasıl modeler ortaya koymaktadırlar sorusuna cevap verilerek bir analiz yapılacaktır. Bu analizin neticesinde ise yakın dönem siyasi olayları ile beraber liberal demokrasilerin nasıl bir dönüşüm yaşadıkları, bu süreçte ortaya çıkan ulus güvenliği temelindeki liberal olan demokrasilerin geçirdiği dönüşüm ve illebral demokrasilerin ortaya çıkışı da değerlendirmeye dahil edilerek günümüze dair sürece de kısaca değinilecektir. 

 • Anthony, G. (1991). Modernity and self-identity. Cambridge. Polity
 • Archibugi, D. ve Held, D. ( 2000). Kozmopolit demokrasi. İstanbul: Ütopya Kitabevi.
 • Ashford, N. (2012). Özgür toplumun ilkeleri. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Barbara, A. (1998), Timescapes of modernity: The environment and invisible hazards. London: Routledge.
 • Bauman, Z. (1999). Küreselleşme: Toplumsal sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Beck, U. ve Giddens, A. ve Scott, L. (1994). Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Cambridge: Polity Press.
 • Benhabib, S. (1999). Demokrasi ve farklılık: Siyasal düzenin sınırlarının tartışmaya açılması. İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
 • Berger, P. L. (1999). Günümüz dünyasında demokrasi. Sosyal ve Siyasal Teori. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve farklılık: Siyasetin açmazlarına dair demokratik çözüm önerileri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Dahl, R. (1993). Demokrasi ve eleştirileri. Ankara: Yetkin Basımevi.
 • Dworkin, R. (2006). Liberalizm, Liberaller ve Cemaatçiler. Ankara: Dost Kitapevi.
 • Falk, R. (2003). Küreselleşme ve din: İnsani küresel yönetişim. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Falk, R. A. (2005). The declining world order America's ımperial geopolitics. Newyork and London: Routledge.
 • Fukuyama, F. (1999). Kapitalizm ve demokrasi: Gözden Kaçırılan İlişki. Sosyal ve Siyasal Teori ss.105-11. Ankara: Siyasal Kitabevi,.
 • Habermas, J. ( 2002). Küreselleşme ve milli devletlerin akibeti. İstanbul: Bakış Yayınları.
 • Hardt, M. ve Negri, A. (2012). İmparatorluk. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hardt, M.ve Negri, A. (2011). Çokluk. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Held, D.(1996). Models of democracy. Stanford, California: Stanford University Press.
 • Held, D. ve McGrew, A.(2000). The global transformations reader. Polity Press.
 • Huntington, S. P. (2007). Üçüncü Dalga: 20. yüzyıl sonlarında demokratlaşma. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Jowitt, K. (1995). Yeni Dünya Düzensizliği. Demokrasinin Küresel Yükselişi ss. 303-313. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Kapani, M.(2003). Politika bilimine giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Keyman, E. F. (2000). Küreselleşme, devlet, kimlik/farklılık: uluslararası ilişkiler kuramını yeniden düşünmek. İstanbul: Alfa Basım.
 • Keyman, F., E. (1996). Nasıl bir liberal demokrasi?. Diyalog Sayı: 1. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları. ss.93-109.
 • Köker, L.(1992). Demokrasi üzerine yazılar. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kolakowski, L. (1995). Demokratik Bir Çağın Belirsizlikleri. Demokrasinin Küresel Yükselişi ss.389-392. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Laclau, E. ve Mouffe, C. (2014). Hegemonya ve sosyalist strateji. İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Lechner, F. ve Boli, J. (2006). The globalization reader. Blackwell Publishing.
 • Lipson, L. (1999). Demokrasinin Felsefesi. Sosyal ve Siyasal Teori ss.17-2. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Mouffe, C.(2010). Siyasal üzerine. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Niklas L. (1993). Risk: A sociological theory. New York: Aldine De Gruyter
 • Phillips, A. (1993). Democracy and difference. Polity Press.
 • Sartori, G. (1993). Demokrasi teorisine geri dönüş. Ankara: Yetkin Basımevi.
 • Schimetter, P. C. ve Karl, T.L. (1999). Demokrasi nedir, ne değildir?. Sosyal ve Siyasal Teori ss. 3-1. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Stepan, A. (1995). Demokratik muhalefetin görevleri. Demokrasinin Küresel Yükselişi ss.91-100. Ankara:Yetkin Yayınları.
 • Timur, T. (1996). Küreselleşme ve demokrasi krizi. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tomlinson, J. (1999). Küreselleşme ve kültür. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ulrich B. (1999). World risk society. Cambridge: Polity Press.
 • Zakaria, F. (1999). İlliberal demokrasinin yükselişi. Sosyal ve Siyasal Teori ss.41-57. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Zakaria, F.(1997). The rise of illiberal democracy. Foreign Affairs, 6(76). ss.22-43.
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4240-6004
Author: Bilge Durutürk (Primary Author)
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { opus471134, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {Aşağı Öveçler Mah. 1312. Sok. 5/1 Öveçler, Çankaya – Ankara /Turkey}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1415 - 1439}, doi = {10.26466/opus.471134}, title = {Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri}, key = {cite}, author = {Durutürk, Bilge} }
APA Durutürk, B . (2018). Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 9 (16) , 1415-1439 . DOI: 10.26466/opus.471134
MLA Durutürk, B . "Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1415-1439 <https://dergipark.org.tr/en/pub/opus/issue/39179/471134>
Chicago Durutürk, B . "Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018 ): 1415-1439
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri AU - Bilge Durutürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.471134 DO - 10.26466/opus.471134 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1415 EP - 1439 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.471134 UR - https://doi.org/10.26466/opus.471134 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri %A Bilge Durutürk %T Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.471134 %U 10.26466/opus.471134
ISNAD Durutürk, Bilge . "Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1415-1439 . https://doi.org/10.26466/opus.471134
AMA Durutürk B . Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri. opus. 2018; 9(16): 1415-1439.
Vancouver Durutürk B . Küreselleşme ve Kimlik Politikaları: Liberal Demokrasinin Alternatifleri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1439-1415.