Research Article
BibTex RIS Cite

NECİP FAZIL`IN ESER ADLARININ SİMGESEL ANLAMI

Year 2020, Volume: IV Issue: 1, 81 - 95, 24.07.2020

Abstract

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının büyük şahsiyetlerinden biri de Necip Fazıl Kısakürek olmuştur. Esasen şiirleyle ün kazanan Necip Fazıl, aynı zamanda tiyatro, roman, hikaye vs. gibi edebi türlerde de eserler vermiştir. Onun eserlerinde ölümün, kederin, yalnızlığın, korkunun, aşkın, marhemetin felsefesi açıklanmaktadır. Hayatı boyunca içindeki kıyametle çarpışan, asıl gerçeği “Hakikati” bulmağa çalışan Necip Fazıl`ın eserleri simgesel işaretlerle örülüdür. Özellikle de, bu remizler onun eser isimlerinde kendini göstermektedir. Onun seçtiği eser isimleri cemiyete iletilmek istenen önemli mesaları içermektedir.
Araştırma sonucunda Necip Fazıl`ın herbir eser isminin büyük bir felsefi anlam taşıdığını, şu isimlerin birer şifre rölü taşıdığı kanaatine ulaştık.
Makalede Necip Fazıl`ın edebi eserleri esas alınarak, eser isimlerindeki estetik işaretler araştırılmıştır.

References

  • BABAYEVA, E. (2013). Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılıq yolu. Bakı: Elm və Təhsil. ÇEBİ, H. (1981). Madde ve manada tiyatro eserlerinde Necip Fazıl Kısakürek. İstanbul: Veli yayınları. XƏLİLOV, S. (2007). Mənəviyyat fəlsəfəsi. Bakı: Azərb.Universiteti Nəşriyyatı. KABAKLI, A. (2005). Şairler sultanı Necip Fazıl. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. KAPLAN, R. (2005). Necip Fazıl’in şiirinde “varlık”ın metafizik dünyası// Hece aylık edebiyat dergisi. S:97, ocak, s.198-209 KILLIOĞLU, İ. (1994). Hikayede sembol. Vefatinin 10. Yildönümünə Hasredilmiş Ani Haftasinin Bildirileri. Ankara: Türk Yazarlar Birliyi Yayınları, s.87-92. KISAKÜREK, N. F. (2004a). Babiali. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (1994). O ve Ben. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2000). Ahşap Konak. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2008a). Aynadaki Yalan. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2008b). Bir Adam Yaratmak. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2007). Hikayelerim. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (1984). Kafa Kağıdı. İstanbul:Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2000). Mukaddes Emanet. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2008c). Tohum. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (1984). Yunus Emre, Kanlı Sarık. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N.F. (2004b). Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. Könüllərdən könüllərə Mövlanə. (2007). Bakı: Xəzər Nəşriyyatı. QISAKÜRƏK, N.F. (2013). Bir Adam Yaratmaq. Tərcümə edən və ön söz: Babayeva E., Bakı: Elm və Təhsil. MIYASOĞLU, M. (1992). Necip Fazıl Kısakürek. Ankara: Akçağ Yayınları. MUHSİN, M. (1984). “Bir adam yaratmak” ya da, “Ölüm korkusu”/Necip Fazıl armağanı.Suffe Kültür Sanat Yıllığı. İstanbul: Fatih Gençlik Vakfı Yayınları, s. 464-468. MUTLUAY, R. (1978). Tanzimattan Günümüze Kadar Türk Şiiri. İstanbul: Milliyet Yayınları. OKAY, O. (2003). Necip Fazil Kısakürek. İstanbul: Şule Yayınları. ÖZDAMAR, M. (1997). Ustad N. Fazil. İstanbul: Kırk Kandil Yayınları. ŞEHSUVAROĞLU, L. (2003). Necip Fazıl Kısakürek. Ankara: Alternatif Yayınları. ŞEN A. (2005). Son Sultanüş Şuara Necip Fazıl. İstanbul: Sarmaşık Yayınları. YAKAR S. (1995). N.Fazıl ve Mücadelesi. Ankara: Kahramanmaraş Belediyesi Ukde Kültür Merkezi Yayınları. YARDIM, M.N. (1986). Tanzimattan Günümüze Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları. İstanbul: Kavramlar Yayınevi.
Year 2020, Volume: IV Issue: 1, 81 - 95, 24.07.2020

Abstract

References

  • BABAYEVA, E. (2013). Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılıq yolu. Bakı: Elm və Təhsil. ÇEBİ, H. (1981). Madde ve manada tiyatro eserlerinde Necip Fazıl Kısakürek. İstanbul: Veli yayınları. XƏLİLOV, S. (2007). Mənəviyyat fəlsəfəsi. Bakı: Azərb.Universiteti Nəşriyyatı. KABAKLI, A. (2005). Şairler sultanı Necip Fazıl. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. KAPLAN, R. (2005). Necip Fazıl’in şiirinde “varlık”ın metafizik dünyası// Hece aylık edebiyat dergisi. S:97, ocak, s.198-209 KILLIOĞLU, İ. (1994). Hikayede sembol. Vefatinin 10. Yildönümünə Hasredilmiş Ani Haftasinin Bildirileri. Ankara: Türk Yazarlar Birliyi Yayınları, s.87-92. KISAKÜREK, N. F. (2004a). Babiali. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (1994). O ve Ben. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2000). Ahşap Konak. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2008a). Aynadaki Yalan. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2008b). Bir Adam Yaratmak. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2007). Hikayelerim. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (1984). Kafa Kağıdı. İstanbul:Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2000). Mukaddes Emanet. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (2008c). Tohum. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N. F. (1984). Yunus Emre, Kanlı Sarık. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. KISAKÜREK, N.F. (2004b). Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. Könüllərdən könüllərə Mövlanə. (2007). Bakı: Xəzər Nəşriyyatı. QISAKÜRƏK, N.F. (2013). Bir Adam Yaratmaq. Tərcümə edən və ön söz: Babayeva E., Bakı: Elm və Təhsil. MIYASOĞLU, M. (1992). Necip Fazıl Kısakürek. Ankara: Akçağ Yayınları. MUHSİN, M. (1984). “Bir adam yaratmak” ya da, “Ölüm korkusu”/Necip Fazıl armağanı.Suffe Kültür Sanat Yıllığı. İstanbul: Fatih Gençlik Vakfı Yayınları, s. 464-468. MUTLUAY, R. (1978). Tanzimattan Günümüze Kadar Türk Şiiri. İstanbul: Milliyet Yayınları. OKAY, O. (2003). Necip Fazil Kısakürek. İstanbul: Şule Yayınları. ÖZDAMAR, M. (1997). Ustad N. Fazil. İstanbul: Kırk Kandil Yayınları. ŞEHSUVAROĞLU, L. (2003). Necip Fazıl Kısakürek. Ankara: Alternatif Yayınları. ŞEN A. (2005). Son Sultanüş Şuara Necip Fazıl. İstanbul: Sarmaşık Yayınları. YAKAR S. (1995). N.Fazıl ve Mücadelesi. Ankara: Kahramanmaraş Belediyesi Ukde Kültür Merkezi Yayınları. YARDIM, M.N. (1986). Tanzimattan Günümüze Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları. İstanbul: Kavramlar Yayınevi.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Eşqane Babayeva 0000-0002-4934-4168

Publication Date July 24, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: IV Issue: 1

Cite

APA Babayeva, E. (2020). NECİP FAZIL`IN ESER ADLARININ SİMGESEL ANLAMI. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, IV(1), 81-95.