Cilt: IV - Sayı: 1

850     |     2.475

Sayı Editör Kurulu

Ahmet ALTUNGÖK
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ortaçağ Tarihi
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Abdulhalik BAKIR
Fatih ÇİFTÇİ
Unvan: Arş. Gör.
Konular: Ortaçağ Tarihi
İndeks Bilgisi

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi; 

Scientific Indexing Services (SIS),

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

ASOS Index 

Idealonline

da taranmaktadır.