Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2618-6543 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/otad


Dergide yayınlanan makaleler için araştırmacılardan herhangi bir ücret talep edilmez. Dergimizde yayınlanmak üzere makale gönderen araştırmacıların telif formunu doldurmaları zaruridir. Kotamızın kısıtlı olmasından dolayı dergimizin 2020 Aralık sayısından itibaren yapılan çalışmalarda intihal raporu makale yazarından talep edilecektir. Makale yazarlarının unvan ve dipnot bilgisi kısmında ORCID numaralarını belirtmeleri gerekmektedir.

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2618-6543 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/otad
Kapak Resmi


Dergide yayınlanan makaleler için araştırmacılardan herhangi bir ücret talep edilmez. Dergimizde yayınlanmak üzere makale gönderen araştırmacıların telif formunu doldurmaları zaruridir. Kotamızın kısıtlı olmasından dolayı dergimizin 2020 Aralık sayısından itibaren yapılan çalışmalarda intihal raporu makale yazarından talep edilecektir. Makale yazarlarının unvan ve dipnot bilgisi kısmında ORCID numaralarını belirtmeleri gerekmektedir.

İndeks Bilgisi

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi; 

Scientific Indexing Services (SIS),

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

ASOS Index 

Idealonline

da taranmaktadır.