Yazım Kuralları

        Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisinde gezi, gözlem ve tanıtım yazıları hariç yayınlanan makale çalışmalarının Türkçe ve İngilizce özet kısımlarıyla beraber beşer adet anahtar kelimeye sahip olmalıdır. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisinde yayınlanacak olan bilimsel çalışmalarda kaynak gösterme şekli makale yazarına bırakılmıştır. Kaynaklar yazar soyadı, tarih ve sayfa numarası şeklinde gösterilmelidir.

       Kâğıt boyutu 16,3 x 23,5 ebadında, yazı karakteri Garamond 12 punto, dipnotlar Garamond 10 punto olmalıdır. Türkçe özet "Öz" şeklinde ifade edilmelidir. Hem Türkçe ve hem İngilizce özetler Garamond 11 punto olarak ayarlanmalıdır. İngilizce makale başlığı Türkçe başlığın altında italik olarak verilmelidir.

      Yazar adı-soyadı* sağa dayalı olarak verilmeli dipnot bilgisi * işaretiyle verilmeli, dipnotta unvan bilgisi, çalıştığı kurum bilgisi, email adresi ve ORCİD numarası belirtilmelidir. Makale satır aralığı 1,15, üst 3 cm, alt 2 cm, iç 2 cm, dış:1,8 cm olarak ayarlanmalıdır. Paragraf satır aralığı önce 6 nk, sonra 6 nk, ilk satır 1,25 olmalıdır. 

     Dergide yayınlanacak olan bilimsel çalışmalarda resmi ve bilimsel web siteleri haricindeki siteler kaynak olarak gösterilmemelidir. Makale üzerinde kesinlikle otomatik numaralandırma yapılmamalı ve sayfa numarası verilmemelidir. Editör dergide yayınlayacağı metinlerdeki resimler ve grafikler üzerinde dizgi amacıyla değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

         Editör makale üzerindeki imla hatalarının düzeltilmesiyle ilgili sorumluluk hakkına sahip değildir. Hakem onayından geçmeyen makaleler sahiplerine iade edilmez.