Editör
Ad: Ahmet Altungök
E-posta: ahmet.altungok@bilecik.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Ahmet Altungök
E-posta: ahmet.altungok@bilecik.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Abdulhalik Bakır
E-posta: abdulhalik.bakir@bilecik.edu.tr
İndeks Bilgisi

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi; 

Scientific Indexing Services (SIS),

Directory of Research Journals Indexing (DRJI),

ASOS Index 

Idealonline

da taranmaktadır.