Amaç

Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi temelde Türk dünyası üzerine yapılan bütün çalışmalarla ilgili araştırma-inceleme, olay analizi, haber, makale, çeviri, kitap tanıtımı, kritik, anı, gezi-gözlem, Türk Dünyası izlenimleri, yurt dışında yaşayan Türk toplulukları hakkında yazılan yazıları yılda iki defa olmak üzere yayınlamak amacıyla kurulmuştur.

Kapsam

Bununla beraber Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi sosyal ve beşeri alanların tümünde faaliyet gösteren araştırmacıların, Türk dünyası, Ön Asya ve Orta Asya çalışmaları, Balkanlar, Kuzey Afrika, Kafkaslar, kültür ve medeniyet, medeniyetler arası iletişim, İslam dünyası üzerine yaptıkları çalışmalara da yer vermektedir.