Konular

• Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
• Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)