Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Şubat 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |


Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayın hayatına başlamış olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün bilimsel bir yayın organıdır.

SBAD, Sosyal Bilimlerin; Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, İlahiyat, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi alanlarında makale kabul etmektedir. (NOT: Bu sınırlandırma Ocak 2021 tarihinden itibaren sisteme yüklenecek makaleler için geçerli olup, daha önce gönderilen ve süreçleri devam eden yazıları kapsamamaktadır)

SBAD, ulusal düzeyde faaliyet gösteren, basılı ve elektronik ortamda erişime açık bir dergidir. Derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere gönderilmektedir.

SBAD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayın hayatına başlamış olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün bilimsel bir yayın organıdır.

SBAD, Sosyal Bilimlerin; Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, İlahiyat, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi alanlarında makale kabul etmektedir. (NOT: Bu sınırlandırma Ocak 2021 tarihinden itibaren sisteme yüklenecek makaleler için geçerli olup, daha önce gönderilen ve süreçleri devam eden yazıları kapsamamaktadır)

SBAD, ulusal düzeyde faaliyet gösteren, basılı ve elektronik ortamda erişime açık bir dergidir. Derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere gönderilmektedir.

SBAD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır.

Cilt 15 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. 2019 YILI AĞRI İLİ, PATNOS İLÇESİ YÜZEY ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 360 - 373
  Nezahat CEYLAN
 2. SÖNİD BOYU NOYANLARINDAN ÇAĞATAY (SÖNİTEY)
  Sayfalar 374 - 379
  Çetin KAYA
 3. MOĞOL İRANI’NDA TARIM (1231-1339)
  Sayfalar 380 - 391
  Özkan DAYI
 4. OSMANLI – İRAN RESMÎ YAZIŞMALARINA GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NİN NADİR ŞAH VE CAFERİLİK MEZHEBİNE YAKLAŞIMI (1736-1746)
  Sayfalar 392 - 408
  Ersin KIRCA
 5. SOUTHGATE’E GÖRE 19. YÜZYILIN İLK YARISINDA BİTLİS
  Sayfalar 409 - 420
  Ayşegül KUŞ
 6. OSMANLI DONANMA GEMİLERİ İÇİN VİRANŞEHİR (SAFRANBOLU) SANCAĞINDAN KERESTE TEMİNİ (1800-1850)
  Sayfalar 421 - 437
  Tahir BİLİRLİ
 7. Afganistan’da Basının Tarihsel Gelişimi: Monarşi Rejiminden Taliban Dönemine (1873-1994)
  Sayfalar 438 - 449
  Hülya ÖZKAN, Mohammad RİGİDERAKHSHAN
 8. Birinci Dünya Savaşı’nda İran’da Rusya Destekli Nasturi Olayları ve Osmanlı Devleti (1914-1917)
  Sayfalar 450 - 463
  Kamuran KARABALIK
 9. POLİTİKA YAPIM SÜREÇLERİNDE BİLİM İNSANLARININ ROLLERİ: COVID-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA OLUŞTURULAN BİLİM KURULU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 464 - 472
  Mehmet DARICI
 10. KAPİTALİZMİN SON KRİZİ-İKTİSADİ VE POLİTİK DEĞİŞİMİN TEMEL DİNAMİKLERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 473 - 488
  Cemil Ragıp ERTEM
 11. Kent-Üniversite Etkileşimine Üniversite Öğrencilerinin Penceresinden Bakmak: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 489 - 502
  Yavuz ACUNGİL
 12. 20. ve 21. Yüzyılın Başlarına Ait Ders Kitaplarında Vergi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 503 - 514
  Murat Bayram YILAR, İrfan Davut ÇAM
 13. Kamu Harcama Türlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 515 - 526
  Bünyamin DEMİRGİL, Coşkun KARACA
 14. KATILIM BANKALARI PERSONELİ FİNANSAL ETKİNLİK ANALİZİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 527 - 535
  Recep ÇAKAR
 15. COVID-19 Süreci ve Sürdürülebilirlikte Sosyal Boyutun Önemi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Gıda Perakendecilerinin Finansal Olmayan Raporları Üzerine Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 536 - 547
  Erdem AKKAN, Mustafa BOZKURT
 16. “KOKULARIN GRAMERİ”: RUS DİLİ DİZGESİNDE KOKU OLGUSUNUN DİLBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
  Sayfalar 548 - 558
  Olena KOZAN
 17. URDU DİLİ İLE YAZILAN TÜRKİYE SEYAHATNAMELERİ BİBLİYOGRAFYASI
  Sayfalar 559 - 567
  Arzu ÇİFTSÜREN
 18. YEDİ İKLİM TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ B1 DÜZEYİ OKUMA METİNLERİNDE TEMEL, YAN VE MECAZ ANLAMLI SÖZCÜKLERİN KULLANIM SIKLIĞI
  Sayfalar 568 - 575
  Behice VARIŞOĞLU, Merve MİÇOOĞULLARI
 19. Lovemark Algısının Sponsor Firmaya Transferi
  Sayfalar 576 - 589
  Mevlüt Sedat DÖNMEZ
 20. ÇİFTE MAĞDURİYETİN ÖZNELERİ OLARAK ENGELLİ MÜLTECİLERE İLİŞKİN BİR İNCELEME
  Sayfalar 590 - 598
  Fatmanur ALSANCAK, İhsan KUTLU
 21. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE IMPROVEMENT OF THE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) WITH THE CIVIL AVIATION ACCIDENT RATES
  Sayfalar 599 - 610
  Tüzün Tolga İNAN, Cengiz Mesut BÜKEÇ
 22. Mardin’de Süryani Kumaş Baskı-Boyama Sanatı: Şımmeshındi Ailesi Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 611 - 624
  Mehmet DOĞAN
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Şubat 2021
Dizinler