Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |


Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayına başlayan hem basılı hem elektronik (e-journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

SBAD, tek bir alana hitap eden bir sosyal bilimler dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

SBAD, bir dünya dergisidir. Basılı olmasının yanı sıra elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bununla birlikte yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere ulaştırılmaktadır.

SBAD, altışar aylık periyotlarla Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayına başlayan hem basılı hem elektronik (e-journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

SBAD, tek bir alana hitap eden bir sosyal bilimler dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

SBAD, bir dünya dergisidir. Basılı olmasının yanı sıra elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bununla birlikte yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere ulaştırılmaktadır.

SBAD, altışar aylık periyotlarla Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. 

Cilt 15 - Sayı 1 - 24 Haz 2020
 1. “ALBAN TARİHİ” ADLI KAYNAKTAKİ BATI KÖKTÜRK YÖNETİCİLERİ: “KUZEY HÜKÜMDARI”, “CEBU HAKAN” VE “ŞAD” HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 1 - 10
  Umut ÜREN
 2. 1848 İHTİLALİ’NDEN SONRA EFLAK’IN YENİDEN YAPILANMASINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME: STİRBEİ’İN MÜESSES NİZÂM ARAYIŞLARI (1849-1851)
  Sayfalar 11 - 23
  Süheyla YENİDÜNYA GÜRGEN
 3. ADOPTİANİZM’İN ORTAYA ÇIKIŞI VE ALCUİN’İN ADOPTİANİZM KARŞITI FAALİYETLERİ
  Sayfalar 25 - 33
  Murat TURAL
 4. BİR İŞLETMENİN HASILAT DÖNGÜSÜNÜN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ İÇİNDEKİ İŞLEYİŞİ
  Sayfalar 35 - 48
  Buket GÜDELCİ , Erkin Nevzat GÜDELCİ
 5. CÂMİʻU’T-TEVÂRÎH’TE SELÇUKLU DEVLET ADAMLARI HAKKINDAKİ ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 49 - 57
  Pınar KAYA TAN
 6. DİNLEME ÖZ YETERLİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 59 - 69
  Aslı MADEN
 7. EL-MANTIKU’L-KEBÎR, FAHREDDÎN ER-RÂZÎ TARAFINDAN MI TELİF EDİLDİ? AİDİYET PROBLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 71 - 79
  Turgut AKYÜZ
 8. GEOMETRİK KOMPOZİSYONLARIN TOKAT YAPILARINDAKİ AHŞAP TAVAN GÖBEKLERİNE YANSIMASI; MAHMUTPAŞA CAMİ, ULU CAMİİ, GENÇ MEHMET PAŞA CAMİİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 81 - 89
  Çiğdem ÖZAY
 9. HANEFÎ MEZHEBİNİ DİĞER MEZHEPLERE TERCİH BAĞLAMINDA İMAM BUHÂRÎ’YE YÖNELİK TENKİTLER VE CEVAPLAR EKMELEDDİN EL-BÂBERTÎ VE İBN EBİ’L-İZ EL-HANEFÎ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 91 - 101
  Ahmet İNANIR
 10. HATAY’A YÖNELİK İSKÂNLARDA (1960-2007) GÖÇ YÖNETİMİNDE YAŞANAN YETERSİZLİKLERİN KÜLTÜREL ADAPTASYON VE MEKÂN AİDİYETİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 103 - 118
  Bayram ÇETİN , Mürşide COŞKUN
 11. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI AKABİNDE ÜLKEMİZDE PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 119 - 128
  Cengiz ATLI ATLI
 12. İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞİM SÜRECİ AB-OECD-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 129 - 139
  Özgür Bayram SOYLU , Mihriban TURALIOĞLU
 13. KAYSERİ MÜZESİ'NDEN MERMER HEYKEL PARÇALARI
  Sayfalar 141 - 153
  Özge ALTUN
 14. KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEN KÖROĞLU KALELERİ
  Sayfalar 155 - 169
  Gökhan KALMIŞ
 15. KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ
  Sayfalar 171 - 178
  Nurettin İMRE
 16. MEMLÛKLER DÖNEMİNDE BAŞKADILARIN TAYİN VE AZİLLERİNDEKİ USULSÜZLÜKLER
  Sayfalar 179 - 193
  Burak Gani EROL
 17. MIST ÜLKELERİNDE YOKSULLUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 195 - 204
  Rüştü YAYAR , Saliha Merve KASAR
 18. MUHASEBE MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABETİN BOYUTU: TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 205 - 218
  Ünal ARSLAN , Metin KILIÇ
 19. OKUL MÜDÜRLERİNİN OKUL DENETİM SORUMLULUKLARI
  Sayfalar 219 - 226
  Sevilay AĞAOĞLU , Yavuz SELİM AĞAOĞLU
 20. ÖZEL HASTANELERDE İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR NİTEL ARAŞTIRMA: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 227 - 235
  Vildan ATEŞ , Burcu AKÇA
 21. POLITICAL COMMUNICATION ON SARIKAMIS ATTACK OPERATION
  Sayfalar 237 - 247
  Gökmen KANTAR , Sibel AKOVA
 22. STRATEJİNİN UYUM VE SEÇİM PARADOKSUNUN, STRATEJİK DÜŞÜNCE OKULLARINDAN ÇEVRE OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 249 - 256
  İ̇lkay ÖZTÜRK
 23. TEBÂREKE KELİMESİNİN SEMANTİK ANALİZİ
  Sayfalar 257 - 269
  Süleyman Mahmut KAYAGİL
 24. TRANSLATION OF POLITICAL METAPHORS AND INTERTEXTUALITY BASED ON SPORTS TERMS
  Sayfalar 271 - 279
  Emrah ERIS
 25. TÜRKİYE’DE UYGULANAN PARA ve MALİYE POLİTİKALARININ İMALAT SANAYİİ İSTİHDAMI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ (2009:01-2019:10)
  Sayfalar 281 - 297
  Nihat ALTUNTEPE
 26. YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE TEKNOLOJİK ÜRÜN İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ: EKONOMİK BÜYÜME, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE AR-GE HARCAMALARININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 299 - 308
  Ömer Faruk BİÇEN
 27. AVRUPA VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 309 - 321
  Selminaz ADIGÜZEL
 28. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 323 - 333
  Mustafa MACİT , Hilal EKİM
 29. AMELİYATHANELERDE MALZEME PLANLAMASI: AMELİYATHANE OPERASYON REÇETESİ (AOR) İLE YENİ RANDEVU SİSTEMİNİN TASARIMI VE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 335 - 349
  Adem TÜZEMEN , Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 30. POPÜLARİTE ENDEKSİ VE POLİTİK DÖNGÜ: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 351 - 359
  İ̇rfan KALAYCI , Barış AYTEKİN
Dizinler