Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |


Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayına başlayan hem basılı hem elektronik (e-journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

SBAD, tek bir alana hitap eden bir sosyal bilimler dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

SBAD, bir dünya dergisidir. Basılı olmasının yanı sıra elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bununla birlikte yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere ulaştırılmaktadır.

SBAD, altışar aylık periyotlarla Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

ISSN 1306-732X | e-ISSN 2564-680X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SBAD), 2006 yılında yayına başlayan hem basılı hem elektronik (e-journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

SBAD, tek bir alana hitap eden bir sosyal bilimler dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle modern zamandan tarihin bilinen ilk zamanlarına varıncaya kadar olan kesitte cereyan eden siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik gelişmeler bu dergide kendine yer bulmaktadır.

SBAD, bir dünya dergisidir. Basılı olmasının yanı sıra elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bununla birlikte yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere, yazarlara ve hakemlere ulaştırılmaktadır.

SBAD, altışar aylık periyotlarla Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır. 

Cilt 14 - Sayı 1 - Tem 2019
 1. ORTAOKUL 5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINDA: DİLBİLGİSEL EĞRETİLEME OLARAK ADLAŞTIRMA
  Sayfalar 1 - 15
  MERVE KAYA , ZEKİ APAYDIN
 2. Amerikan Board Örgütü’nün Ortadoğu Bölgesindeki Teşkilatlanmasında Asur Misyonu’nun Önemi (1851-1860)
  Sayfalar 17 - 49
  GÜLBADİ ALAN
 3. ORTA ÇAĞ’DA DOĞU VE BATI’DAKİ DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA BİR ÖRNEK: CHARLEMAGNE VE SULTAN TUĞRUL DÖNEMLERİ
  Sayfalar 51 - 63
  MURAT Çaylı
 4. Çınarcık Şehri’nin Demografik Gelişimi
  Sayfalar 65 - 81
  Cengiz Kahraman
 5. FETH ALİ ŞAH KAÇAR’IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR YARLIĞI ÜZERİNE
  Sayfalar 83 - 109
  Namiq Musalı
 6. Halk Dindarlığından Türk Müslümanlığına Bir Bakış
  Sayfalar 111 - 126
  Hasan COŞKUN
 7. RUMELİ’DEN İSTANBUL’A BAŞKALDIRI: CEMİYET-İ FESADİYE VE HEZEYANNÂMELERİ
  Sayfalar 127 - 147
  İlyas AK
 8. Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Yaratıcılık Algıları: Afyonkarahisar İli Örneği
  Sayfalar 149 - 167
  Hakan Kendir
 9. PERVÎN-İ İʻTİSÂMÎ VE “BÜLBÜL VE KARINCA” MESNEVİSİ
  Sayfalar 169 - 180
  Esengül UZUNOĞLU SAYIN
 10. KÜSİ ve TTO’lara Yönelik Girişimci, Sanayici ve Akademisyenlerin Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 181 - 195
  Murat Seyfi , Emre Aslan , Ali Erdi Candar , Onur Dal
 11. MECMÛʿATÜ'L-FEVÂYİD’DEKİ TIBBİ SÖZ VARLIĞI
  Sayfalar 197 - 227
  Güllü Özdemir
 12. TÜRKİYE VE IRAK ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİN ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 229 - 262
  Selen Işık Maden , Omar Qahtan Abdullah ALJBURİ
 13. Yazıtlar Işığında Kyzikos'ta Zeus Tapınımı
  Sayfalar 263 - 283
  Şengül Dilek FUL
 14. RUS EDEBİYATINDA TARİHÎ ROMAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 285 - 298
  Badegül CAN EMİR
 15. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARI BELİRLEMEYE YÖNELİK METAFORİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 299 - 314
  Behice Varışoğlu , İmran Koç Ardıç
 16. HEZEC, REMEL USÛLLERİ ve BAHİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 315 - 329
  Gamze Köprülü
 17. EĞRİ SEFERİNDE BİR ŞEYH: ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ
  Sayfalar 331 - 341
  Özden Aydın
 18. RADICAL PERIOD on THE USE of FORCE: BUSH DOCTRINE, INVASION of IRAQ and INTENSIFYING JUST/HOLY WAR DEBATES
  Sayfalar 343 - 362
  Mustafa YETİM , Hüsna TAŞ YETİM
 19. TÜRKMEN TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE SÖZCÜK ÖBEKLERİ İNCELEMESİ
  Sayfalar 363 - 377
  SEBAHAT ARMAĞAN
 20. KAM, MEDDAH, OYUN YÖNETİCİSİ: YENİ BİR ANLATICI OLARAK ROL YAPMA OYUNLARINDAKİ OYUN YÖNETİCİLERİ
  Sayfalar 379 - 387
  Seçkin SARPKAYA
 21. ORGENERAL CEVAT ÇOBANLI PAŞA’NIN ÇANAKKALE BOĞAZI MUHAREBELERİNDEKİ ASKERÎ FAALİYETLERİ
  Sayfalar 389 - 407
  Selçuk OSMANOĞLU
 22. 1828-1829 OSMANLI RUS SAVAŞINDAN SONRA ERZURUM’UN MAHALLELERİNDEN VE OVA KÖYLERİNDEN RUSYA'YA GÖÇÜRÜLEN ERMENİLER
  Sayfalar 409 - 421
  İbrahim Aykun
 23. AHLÂK VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ AÇISINDAN MEHMET AKİF ERSOY ÖRNEĞİ
  Sayfalar 423 - 431
  MELİH TAŞTAN
 24. TÜRCÜ VE CİNSİYETÇİ BAĞLAMDA “TERBİYELİ TAVUK” REKLAMLARI
  Sayfalar 433 - 447
  Özlem Gök
 25. 1699/1700 YILINDA NAZİLLİ KAZÂSI’NIN NÜFUS YAPISI
  Sayfalar 449 - 461
  Musa SEZER
Dizinler