ISSN: 2667-7253
e-ISSN: 2687-3885
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Karabük Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Yazılarınız word formatında yüklenmelidir. Ayrıca yazılarınızı word formatında ve ilgili yazım kurallarına göre düzenlenmiş şeklini ismailtas80@gmail.com veya ismailtas@karabuk.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. 

2021 - Cilt: III Sayı: III

Diğer

1. Karabük Türkoloji Dergisi Cilt/Sayı:III Künye

Araştırma Makalesi

2. TÜRKÇEDEKİ ARAPÇA KÖKENLİ ÖRTMECE SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

3. FERHENGNÂME-İ SA’DÎ TERCÜMESİNDEKİ ARKAİK SÖZ VARLIĞI HAKKINDA-I

Araştırma Makalesi

4. ELISION IN TURKISH

Araştırma Makalesi

5. ÖZBEK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KADIN RUHUNUN TASVİRİ

Araştırma Makalesi

6. OYUN TEKERLEMELERİNİN İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ