Hakkında

KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ (KATUD),
ULUSLARARASI HAKEMLİ BİR DERGİDİR.

Karabük Üniversitesi Yayınları arasında yer almaktadır. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ (KATUD)’nde Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. KATUD’da yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu/Baş Editör tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler KATUD’da yayımlanır. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ (KATUD), tüm içeriği okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma internet ortamında ücretsiz olarak sunar. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur.