Dergi Kurulları

Künye

Danışma ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nodirkhon Khasanov (Özbekistan, Taşkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Yunus Kaplan ( Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Turgut Berbercan (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin Özarslan (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan Yavuz (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammet Yelten (İstanbul Arel Üniversitesi)
Doç. Dr. Ramazan Ahmedov (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Türkan Gözütok (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Cıldız İsmailova (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Enver Kapağan (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Kundakçı (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Şerife Ağarı (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nimet Kara Kütükçü (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak (Karabük Üniversitesi)
Öğr. Gör. Yılmaz Bacaklı (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Sorumlu Müdür-Baş Editör : Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş (Baş Editör)
Yayıma Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş
Düzelti : Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev
Dr.Öğr. Üyesi Esra Kılınç
Yabancı Dil Editör-İnceleme : Prof. Dr. Abdül Serdar Öztürk (İngilizce),
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Polat (İngilizce ve Almanca), Prof. Dr. Mahmut Karakuş (Almanca), Prof. Dr. Canan Şenöz Ayata (Almanca)
Dr. Öğr. Üyesi Saitbek Botabayev (Farsça-Rusça), Arş. Gör. Yusuf Karatay (Arapça),
Doç. Dr. İfran Tosuncuoğlu (Rusça), Doç. Dr. Tavgah Ghulam Safeed (Arapça), Dr. Öğr. Üyesi Nazıla Heidarzadegan (Farsça), Dr. Öğr. Hüseyin Necmi Öztürk (Fransızca)
Yurt Dışı Temsilcilikler ve Yurt Dışı İrtibat Noktaları:
Mısır : Dr. Sami Ahmed (Ezher Üniversitesi Diller ve Tercüme Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Suudi Arabistan : Dr. Majed Zouba (King Saud Üniversitesi)
Rusya : Prof. Dr. Elfine Sibgatullina, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, Prof. Dr. İldar Yunusov, Rusya, Tataristan Devlet Üniv.
Çin : Doç. Dr. Osman Cüme, Northwest Minzu University
Özbekistan : Prof. Dr. İbrahim Hakkul, Özbekistan İlimler Akademisi
Prof. Dr. Kasımcan Sadikov, Özbekistan, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi
Doç. Dr. Marufcan Yuldaşev, Özbekistan Devlet, Sanat ve Medeniyet Üniversitesi
Azerbaycan : Prof. Dr. Almaz Ulvi, Azerbaycan İlimler Akademisi
Kazakistan : Doç. Dr. Toralı Kıdır Kazakistan Farabi Milli Üniversitesi
İran : Doç. Dr. Ebrahim KHODAYAR, Tarbiyat-e Modarres Üniversitesi

Hakem Kurulu
(Hakem Listesi İsme ve Unvana Göre Sıralanmıştır.)


Prof. Dr. A. Azmi Bilgin
Prof. Dr. Abdildacan Akmataliyev
Prof. Dr. Abdullah Uçman
Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz
Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk
Prof. Dr. Alsu Kamalieva
Prof. Dr. Almaz Ulvi
Prof. Dr. Ayşe Gül Sertkaya
Prof. Dr. Bayram Durbilmez
Prof. Dr. Bilal Gökkır
Prof. Dr. Cengiz Gökşen
Prof. Dr. Ceval Kaya
Prof. Dr. Elfine Sibgatullina
Prof. Dr. Fatma Açık
Prof. Dr. Fikret Turan
Prof. Dr. Gülden Sağol
Prof. Dr. Gülsel Sev
Prof. Dr. Handan İnci
Prof. Dr. Hanifi Vural
Prof. Dr. Hayati Develi
Prof. Dr. Hikmet Koraş
Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu
Prof. Dr. İhsan Safi
Prof. Dr. İbrahim Hakkul
Prof. Dr. İldar Yunusov
Prof. Dr. İsmail Çalışkan
Prof. Dr. İsmail Güleç
Prof. Dr. İsmail Parlatır
Prof. Dr. Kasımcan Sadikov
Prof. Dr. Kâzım Yetiş
Prof. Dr. Kemal Eraslan
Prof. Dr. Kemal Yavuz
Prof. Dr. Mehmet Tekin
Prof. Dr. Mehmet Turgut Berbercan
Prof. Dr. Metin Özarslan
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan
Prof. Dr. Muhammet Yelten
Prof. Dr. Muharrem Dayanç
Prof. Dr. Muna Yüceol Özezen
Prof. Dr. Musa Duman
Prof. Dr. Mustafa Balcı
Prof. Dr. Mustafa Özkan
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
Prof. Dr. Mustafa Tanç
Prof. Dr. Nadir İlhan
Prof. Dr. Necmettin Gökkır
Prof. Dr. Nevzat Özkan
Prof. Dr. Nodirkhon Khasanov
Prof. Dr. Nurettin Demir
Prof. Dr. Nuri Yüce
Prof. Dr. Orhan Yavuz
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
Prof. Dr. Ömer Kara
Prof. Dr. Önal Kaya
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
Prof. Dr. Ruhi Ersoy
Prof. Dr. Selahattin Tolkun
Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov
Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan
Prof. Dr. Şuayip Karakaş
Prof. Dr. Tanju Oral Seyhan
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Prof. Dr. Uwe Bläsing
Prof. Dr. Vahit Türk
Prof. Dr. Yakup Karasoy
Prof. Dr. Yakup Poyraz
Prof. Dr. Yunus Kaplan
Prof. Dr. Zeki Taştan
Prof. Dr. Zuhal Kültüral
Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler
Doç.Dr. Abdullah Murad Tilavov
Doç. Dr. Aynura Kadırmanbetova
Doç. Dr. Ali Ilgın
Doç. Dr. Cıldız İsmailova
Doç. Dr. Ebrahim Khodayar
Doç. Dr. Enver Kapağan
Doç. Dr. Fatih Kaya
Doç. Dr. Kürşat Yıldırım
Doç. Dr. Marufcan Yuldaşev
Doç. Dr. Meerim Kolbayeva
Doç. Dr. Mehmet Gedizli
Doç. Dr. Muhammed Alim Labib
Doç. Dr. Muhammet Abay
Doç. Dr. Murat Elmalı
Doç. Dr. Mustafa Altun
Doç. Dr. Mustafa Kundakçı
Doç. Dr. Nurzina Iysayeva
Doç. Dr. Osman Cüme
Doç. Dr. Ömer Yağmur
Doç. Dr. Ramazan Ahmedov
Doç. Dr. Selçuk Atay
Doç. Dr. Sema Özher Koç
Doç. Dr. Sirderyahan Utanova
Doç. Dr. Sherzodkhon Mahmudov
Doç. Dr. Şerife Ağarı
Doç. Dr. Toralı Kıdır
Doç. Dr. Türkan Gözütok
Doç. Dr. Uğur Gürsu
Dr. Öğr. Üyesi Abidin Karasu
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Zengin
Dr. Öğr. Üyesi Bilal Alpaydın
Dr. Öğr. Üyesi Didem Akyıldız Ay
Dr. Öğr. Üyesi Fahri Dağı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Odunkıran
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Uluçay
Dr. Öğr. Üyesi Özcan Tabaklar
Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev
Dr. Öğr. Üyesi Selim Gök
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Ahundova
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak
Ḏr. Fatih Kemik
Dr. Ümran Erdoğan
Dr. Ömer Güven

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş, ismailtas@karabuk.edu.tr, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak, z.topak@gmail.com, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Selçuk Atay, selcukatay@karabuk.edu.tr, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, abdulkadiremeksiz@gmail.com, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Turgut Berbercan, mtberbercan@gmail.com, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nodirkhon Khasanov (Özbekistan, Taşkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Yunus Kaplan ( Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Turgut Berbercan (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin Özarslan (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan Yavuz (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammet Yelten (İstanbul Arel Üniversitesi)
Doç. Dr. Ramazan Ahmedov (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Türkan Gözütok (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Cıldız İsmailova (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Enver Kapağan (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Kundakçı (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Şerife Ağarı (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nimet Kara Kütükçü (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş (Karabük Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak (Karabük Üniversitesi)
Öğr. Gör. Yılmaz Bacaklı (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)