Amaç ve Kapsam

 KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ, yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır.


1. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir.

2. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. Yazıların hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. Yazı telifi ücret talep edilmeksizin KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’ne verilmiş kabul edilir. Yazıların yayınlanması için ücret talep edilmez.

3. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme ve gerektiğinde üçüncü hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanabilir.

4. Yayın Kurulu veya Hakem Heyeti tarafından yayımlanması uygun görülmeyen yazılar yazarlarına iade edilmez.

5. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanan yazıların kanunî, bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir.

6. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nde yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilerek -sınırlı oranda- alıntı yapılabilir.

7. KARABÜK TÜRKOLOJİ DERGİSİ’nin yayın dili Türkçedir. Ancak yayımlanan makalelerin %30’nu geçmemek şartıyla İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve Farsça dillerinde de makale yayınlanabilir. Yabancı dilde gönderilen makaleler Türkçeleriyle birlikte gönderilmelidir.