İletişim Bilgileri

Editör

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ismailtas@karabuk.edu.tr, ismailtas80@gmail.com

Editör Yardımcısı

İsmail Taş
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ismailtas80@gmail.com

Teknik İletişim

İsmail Taş
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ismailtas@karabuk.edu.tr