PDF EndNote BibTex Cite

Türkçe öğretmeni adaylarının yazma teknikleri ile ilgili görüşleri / Pre-service Turkish language teachers' opinions about writing techniques

Year 2014, Volume 2, Issue 2, 50 - 59, 31.12.2014

Abstract

Dil, anlama ve anlatma becerilerinin temelidir. İnsan anlayabildiği ve anlatma ihtiyacını giderebildiği sürece toplumun bir parçası olabilir. Yazma bireyin kendini tanıması ve ifade etmesi için geliştirilmesi gereken bir beceridir. Araştırma Türkçe öğretmeni adaylarının yazma teknikleri ile ilgili görüşlerini inceleyerek serbest yazma ile güdümlü yazma çalışmalarındaki yazma türleri, konu seçimleri ve anlatım biçimleri  ile ilgili tercih ve  görüşlerini  ortaya koymayı amaçlamakta olup tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Veriler 6 adet açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verileri betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir.  Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Türkçe öğretmeni adayları serbest yazma çalışmalarında yazımının kolay olduğu gerekçesiyle deneme türünü tercih etmişlerdir. Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının serbest yazma çalışmalarında konu belirlerken önemli olduğunu düşündükleri konuyu tercih ettikleri; serbest yazma çalışmalarında konu ve türün belirlenmesinde zorlanmadıkları; en çok tercih ettikleri anlatım biçimlerinin sırasıyla açıklayıcı, tartışmacı, öyküleyici, betimleyici olduğu; güdümlü yazmada kolaylık yaşadıkları; okuma metinlerini seçerken roman türünü ve aşk konusunu tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Anılan, H., Kaya, M. F., Bayrak, E., ve Kaynaş, E. (2010). Konu Bağımlı ve Konu Bağımsız Yazma Çalışmalarının Karşılaştırılması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1), 103-119.
 • Arıcı, A. F., ve Ungan, S. (2012). Yazılı Anlatım El Kitabı . Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çeçen, M. A. (2011). Yazma Eğitimi Açısından Metin Bilgisi. M. Özbay, (Ed.), Yazma Eğitimi içinde (s. 127-146). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • İşeri, K., ve Ünal, E. (2012). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Kaygı Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2), 67-76.
 • Kaplan, M. (2003). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karatay, H. (2010). Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyi İle Tutarlı Metin Yazma Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (13), 373-385.
 • Karatay, H. (2011). Süreç Temelli Yazma Modelleri: Palanlı Yazma ve Değerlendirme. M. Özbay(Ed.), Yazma Eğitimi içinde (s. 21-43). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • MEB. (2006). İköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Ünalan, Ş. (2002). Dil ve Kültür. Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2014, Volume 2, Issue 2, 50 - 59, 31.12.2014

Abstract

References

 • Anılan, H., Kaya, M. F., Bayrak, E., ve Kaynaş, E. (2010). Konu Bağımlı ve Konu Bağımsız Yazma Çalışmalarının Karşılaştırılması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1), 103-119.
 • Arıcı, A. F., ve Ungan, S. (2012). Yazılı Anlatım El Kitabı . Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çeçen, M. A. (2011). Yazma Eğitimi Açısından Metin Bilgisi. M. Özbay, (Ed.), Yazma Eğitimi içinde (s. 127-146). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • İşeri, K., ve Ünal, E. (2012). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Kaygı Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2), 67-76.
 • Kaplan, M. (2003). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karatay, H. (2010). Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyi İle Tutarlı Metin Yazma Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (13), 373-385.
 • Karatay, H. (2011). Süreç Temelli Yazma Modelleri: Palanlı Yazma ve Değerlendirme. M. Özbay(Ed.), Yazma Eğitimi içinde (s. 21-43). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • MEB. (2006). İköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Ünalan, Ş. (2002). Dil ve Kültür. Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Murat Özbay>


Buket Dedeoğlu Orhun>

Publication Date December 31, 2014
Application Date December 25, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Özbay, M. & Dedeoğlu Orhun, B. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma teknikleri ile ilgili görüşleri / Pre-service Turkish language teachers' opinions about writing techniques . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 2 (2) , 50-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oyea/issue/20482/218140


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.