Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ders materyallerini okumada format tercihi: Dijital mi kâğıt mı?

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 75 - 87, 31.12.2017

Abstract

Bu çalışmada pedogojik formasyon almakta olan üniversite öğrencilerinin ve öğretmen adaylarının akademik amaçlı okumalarda hangi formatı tercih ettiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite eğitimine devam eden veya mezun olan 189 pedagojik formasyon öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Mizrachi tarafından geliştirilip Serap Kurbanoğlu tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Okurken format tercihiniz: Basılı mı? Elektronik mi ?” isimli ölçek kullanılmış; elde edilen veriler üzerinden betimleyici analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının elektronik ortamda okuma yapmayı zor bulduklarını göstermektedir. Okuma stratejileri, elektronik metin ve cihazların iyileştirilmesinin yanında donanımsal iyileştirmelerin de yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın hedefleri doğrultusunda öğretmen adaylarının da daha fazla elektronik ortamda okumayı tercih etmeleri sağlanabilir. 

References

 • Aydemir, Z. İ., Horzum, M. B., & Öztürk, E. (2013). Ekrandan Okumanın 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici ve Öyküleyici Metin Türünde Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4).
 • Baştuğ, M., & Keskin, H. K. (2012). Comparison of Reading Skills in Terms of the Reading Environment: Screen vs. paper. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 73-83.
 • Duran, E., & Alevli, O. (2014). Öğrenci Görüşleri: Dijital Metin mi Basılı Metin mi? International Journal of Language Academy, 2(2), 110-126.
 • Duran, E., & Topbaşoğlu, N. (2015). Dijital-Etkileşimli Öyküleyici Metinler ve Anlama Turkish Studies, 10(11), 519-532.
 • Farinosi, M., Lim, C., & Roll, J. (2016). Book or screen, pen or keyboard? A cross-cultural sociological analysis of writing and reading habits basing on Germany, Italy and the UK. Telematics and Informatics, 33(2), 410-421. doi: 10.1016/j.tele.2015.09.006
 • Güneş, F. (2016). Kâğıttan Ekrana Okuma Alanındaki Gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18. doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000155474
 • Hou, J., Rashid, J., & Lee, K. M. (2017). Full length article: Cognitive map or medium materiality? Reading on paper and screen. Computers in Human Behavior, 67, 84-94. doi: 10.1016/j.chb.2016.10.014
 • Kao, G. Y.-M., Tsai, C. C., Liu, C.-Y., & Yang, C.-H. (2016). The effects of high/low interactive electronic storybooks on elementary school students’ reading motivation, story comprehension and chromatics concepts. Computers & Education, 100, 56-70. doi: 10.1016/j.compedu.2016.04.013
 • Mangen, A., Walgermo, B. R., & Bronnick, K. (2013). Reading Linear Texts on Paper versus Computer Screen: Effects on Reading Comprehension. International Journal of Educational Research, 58, 61-68.
 • Millar, M., & Schrier, T. (2015). Digital or Printed Textbooks: Which do Students Prefer and Why? Journal of Teaching in Travel & Tourism, 15(2), 166-185. doi: 10.1080/15313220.2015.1026474
 • Mizrachi, D. (2014). Online or Print: Which Do Students Prefer? In S. Kurbanoğlu, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi & R. Catts (Eds.), Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century: Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings (pp. 733-742). Cham: Springer International Publishing.
 • Mizrachi, D. (2015). Undergraduates' Academic Reading Format Preferences and Behaviors. The Journal of Academic Librarianship, 41(3), 301-311. doi: 10.1016/j.acalib.2015.03.009
 • Mizrachi, D., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Doğan, G., Todorova, T., & Vilar, P. (in press). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): Investigating Students Around the World. In S. Kurbanoglu (Ed.): ECIL 2016, CCIS 67. Springer.
 • Nelly Garzón, B. (2006). The electronic text and a new nature of literacy. Colombian Applied Linguistics Journal(8), 203-215.
 • Özen, M., & Ertem, İ. S. (2013). Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies(24), 319-350.
 • Pešut, D., & Živković, D. (2016). Students’ academic reading format preferences in Croatia. New Library World, 117(5/6), 392-406. doi: doi:10.1108/NLW-02-2016-0008
 • Stoop, J., Kreutzer, P., & Kircz, J. G. (2013). Reading and learning from screens versus print: a study in changing habitsPart 2 – comparing different text structures on paper and on screen. New Library World, 114(9/10), 371-383. doi: 10.1108/NLW-04-2013-0034
 • Tsai, C. C. (2016). A case study of English-major students’ preferences for English reading from a printed text versus electronic text. New Educational Review, 46(4), 142-151. doi: 10.15804/tner.2016.46.4.12
 • Ulusoy, M., & Dedeoğlu, H. (2015). Pre-Service Teachers' Online Reading Comprehension Practices and Beliefs about Their Future Classrooms. Hacettepe University Journal of Education, 30(4), 67-79.

Year 2017, Volume 5, Issue 2, 75 - 87, 31.12.2017

Abstract

References

 • Aydemir, Z. İ., Horzum, M. B., & Öztürk, E. (2013). Ekrandan Okumanın 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici ve Öyküleyici Metin Türünde Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4).
 • Baştuğ, M., & Keskin, H. K. (2012). Comparison of Reading Skills in Terms of the Reading Environment: Screen vs. paper. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 73-83.
 • Duran, E., & Alevli, O. (2014). Öğrenci Görüşleri: Dijital Metin mi Basılı Metin mi? International Journal of Language Academy, 2(2), 110-126.
 • Duran, E., & Topbaşoğlu, N. (2015). Dijital-Etkileşimli Öyküleyici Metinler ve Anlama Turkish Studies, 10(11), 519-532.
 • Farinosi, M., Lim, C., & Roll, J. (2016). Book or screen, pen or keyboard? A cross-cultural sociological analysis of writing and reading habits basing on Germany, Italy and the UK. Telematics and Informatics, 33(2), 410-421. doi: 10.1016/j.tele.2015.09.006
 • Güneş, F. (2016). Kâğıttan Ekrana Okuma Alanındaki Gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18. doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000155474
 • Hou, J., Rashid, J., & Lee, K. M. (2017). Full length article: Cognitive map or medium materiality? Reading on paper and screen. Computers in Human Behavior, 67, 84-94. doi: 10.1016/j.chb.2016.10.014
 • Kao, G. Y.-M., Tsai, C. C., Liu, C.-Y., & Yang, C.-H. (2016). The effects of high/low interactive electronic storybooks on elementary school students’ reading motivation, story comprehension and chromatics concepts. Computers & Education, 100, 56-70. doi: 10.1016/j.compedu.2016.04.013
 • Mangen, A., Walgermo, B. R., & Bronnick, K. (2013). Reading Linear Texts on Paper versus Computer Screen: Effects on Reading Comprehension. International Journal of Educational Research, 58, 61-68.
 • Millar, M., & Schrier, T. (2015). Digital or Printed Textbooks: Which do Students Prefer and Why? Journal of Teaching in Travel & Tourism, 15(2), 166-185. doi: 10.1080/15313220.2015.1026474
 • Mizrachi, D. (2014). Online or Print: Which Do Students Prefer? In S. Kurbanoğlu, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi & R. Catts (Eds.), Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century: Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings (pp. 733-742). Cham: Springer International Publishing.
 • Mizrachi, D. (2015). Undergraduates' Academic Reading Format Preferences and Behaviors. The Journal of Academic Librarianship, 41(3), 301-311. doi: 10.1016/j.acalib.2015.03.009
 • Mizrachi, D., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Doğan, G., Todorova, T., & Vilar, P. (in press). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): Investigating Students Around the World. In S. Kurbanoglu (Ed.): ECIL 2016, CCIS 67. Springer.
 • Nelly Garzón, B. (2006). The electronic text and a new nature of literacy. Colombian Applied Linguistics Journal(8), 203-215.
 • Özen, M., & Ertem, İ. S. (2013). Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies(24), 319-350.
 • Pešut, D., & Živković, D. (2016). Students’ academic reading format preferences in Croatia. New Library World, 117(5/6), 392-406. doi: doi:10.1108/NLW-02-2016-0008
 • Stoop, J., Kreutzer, P., & Kircz, J. G. (2013). Reading and learning from screens versus print: a study in changing habitsPart 2 – comparing different text structures on paper and on screen. New Library World, 114(9/10), 371-383. doi: 10.1108/NLW-04-2013-0034
 • Tsai, C. C. (2016). A case study of English-major students’ preferences for English reading from a printed text versus electronic text. New Educational Review, 46(4), 142-151. doi: 10.15804/tner.2016.46.4.12
 • Ulusoy, M., & Dedeoğlu, H. (2015). Pre-Service Teachers' Online Reading Comprehension Practices and Beliefs about Their Future Classrooms. Hacettepe University Journal of Education, 30(4), 67-79.

Details

Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Hasan Kağan KESKİN>
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Türkiye


Fatih Çetin ÇETİNKAYA>
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0002-9843-6747
Türkiye

Publication Date December 31, 2017
Application Date September 15, 2017
Acceptance Date December 30, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Keskin, H. K. & Çetinkaya, F. Ç. (2017). Ders materyallerini okumada format tercihi: Dijital mi kâğıt mı? . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 5 (2) , 75-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oyea/issue/33465/338352


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.