Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 192 - 196 2019-07-30

INNOVATION TRENDS IN E-COMMERCE APPLICATIONS: GITTIGIDIYOR.COM CASE
E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ

Demokaan Demirel [1] , Vedat Eris [2]


Purpose- Nowadays, with the increasing competition, new products and services, which make life easier in the field of entrepreneurship and trade, emerge. Especially as a result of digitalization, producers and consumers have been able to meet on a new platform. The virtual shopping platforms, in which time and space concepts have lost their meaning, have many advantages. As an alternative to physical stores, there has been a significant increase in e-commerce applications with the combination of change in marketing concept and technological innovations. E-commerce is increasingly replacing traditional trade. Innovation trends in e-commerce also brought different applications in the sector. For example; important applications such as various payment options, mobile commerce and improved delivery and hire-purchase options have brought vitality to the e-commerce industries. As in the globalizing world, e-commerce in Turkey has started to come to the fore in the recent years and various virtual commercial formations have emerged.

Methodology- The study is based on empirical findings ragarding e-commerce applications and interprets innovation evaluations according to the practices on gittigidiyor.com

Findings- E-commerce applications get momentum on a global scale. Together with different innovation techniques, e-commerce applications provide superiority to organizations in technological competition.

Conclusion- In our study, these formations which are the result of digitalization are discussed and the tendency of innovation in e-commerce applications will be tried to be evaluated in the context of Gittigidiyor.com case.

Amaç- Günümüzde artan rekabet ile birlikte girişimcilik ve ticaret alanında hayatı kolaylaştıran yeni ürün ve hizmetler karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dijitalleşme sonucunda üreticiler ve tüketiciler yeni bir platformda buluşma imkânına kavuşmuştur. Zaman ve mekân kavramlarının anlamını kaybettiği sanal alışveriş platformları birçok avantajlara sahiptir. Pazarlama anlayışındaki değişim ve teknolojik yeniliklerin birleşimiyle fiziksel mağazalara alternatif olarak e-ticaret uygulamalarında önemli bir artış meydana gelmiştir. E-ticaret giderek geleneksel ticaretin yerini almaktadır. E-ticaretteki inovasyon eğilimleri de sektörde farklı uygulamaları beraberinde getirmiştir. Örneğin; çeşitli ödeme seçenekleri, mobil ticaret ve geliştirilmiş teslimat ve taksit seçenekleri gibi önemli uygulamalar e-ticaret sektörüne canlılık kazandırmıştır.

Yöntem- Çalışma e-ticaret uygulamalarına ilişkin ampirik bulguları esas almaktadır ve inovasyon değerlendirmelerini gittigidiyor.com sitesi üzerindeki uygulamalara göre yorumlamaktadır.

Bulgular- E-ticaret uygulamalarının küresel çapta ivme kazandığı görülmektedir. E-ticaret uygulamaları inovasyon teknikleriyle birlikte teknolojik rekabette örgütlere üstünlük sağlamaktadır.

Sonuç- Küreselleşen dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret son dönemde ön plana çıkmaya başlamıştır ve çeşitli sanal ticari oluşumlar ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda dijitalleşmenin bir sonucu olan bu oluşumlar ele alınmaktadır ve Gittigidiyor.com örneğinde e-ticaret uygulamalarındaki inovasyon eğilimleri değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

 • Akyos, M. (2007). Kamuda İnovasyon. http://www.inovasyon.org/pdf/MA.Kamuda.Inovasyon.pdf, (ET: 24.06.2019).
 • Aydın, M. A., Sarısakal, M. N. (2003). E-Ticaretin Yeni Yüzü Mobil Ticaret. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1 (2), s. 83-90.
 • Aytekin, İ., Dikkaya, M. (2018). Küresel E-ticaret ve Türkiye. JEBPIR, 4 (1-2), s. 66-88.
 • Bakırtaş, H., Tekinşen, A. (2006). E-ticaretin Girişimcilik Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, s. 125-138.
 • Canpolat, Ö. (2001). E-ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, http://my.beykoz.edu.tr/serkang/files/2010/12/e-ticaret-ve-Turkiye.pdf, (ET: 24.06.2019).
 • Digital Age. Türkiye’nin e-ticaret hacmi 59,9 milyar TL’ye ulaştı. www.digitalage.com.tr/turkiyede-e-ticaret-hacmi-599milyar-tlye-ulasti/amp/, (ET: 26.06.2019). Elçi, Ş., Karataylı, İ. (2008). İnovasyon Rehberi; Karlılık ve Rekabetin El Kitabı. ANSİAD, http://www.ansiad.org.tr/upload/2017020813054488-inovasyon.pdf, (ET: 24.06.2019).
 • Hürriyet, Dünya’da e-ticaret hacmi 700 milyar doları geçti, www.hurriyet.com.tr/amp/ekonomi/dunyada-e-ticaret-hacmi-700milyar-dolari-gecti-41033624, (ET: 26.06.2019).
 • Kalaycı, C. (2008). Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1 (1), s. 139-150.
 • Pırnar, İ. (2005). Turizm Endüstrisinde E-Ticaret. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, s. 28-55.
 • inovaloji.com, https://www.inovaloji.com/, (ET: 24.06.2019).
 • gittigidiyor.com , https://www.gittigidiyor.com/hakkimizda., (ET: 24.06.2019).
Primary Language tr
Subjects Management, Business Finance
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5454-9507
Author: Demokaan Demirel (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-8196-9504
Author: Vedat Eris

Dates

Publication Date : July 30, 2019

Bibtex @research article { pap596970, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {192 - 196}, doi = {10.17261/Pressacademia.2019.1091}, title = {E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Demirel, Demokaan and Eris, Vedat} }
APA Demirel, D , Eris, V . (2019). E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ. PressAcademia Procedia , 9 (1) , 192-196 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1091
MLA Demirel, D , Eris, V . "E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 192-196 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pap/issue/47342/596970>
Chicago Demirel, D , Eris, V . "E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 192-196
RIS TY - JOUR T1 - E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ AU - Demokaan Demirel , Vedat Eris Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1091 DO - 10.17261/Pressacademia.2019.1091 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 196 VL - 9 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1091 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1091 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ %A Demokaan Demirel , Vedat Eris %T E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ %D 2019 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1091 %U 10.17261/Pressacademia.2019.1091
ISNAD Demirel, Demokaan , Eris, Vedat . "E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ". PressAcademia Procedia 9 / 1 (July 2019): 192-196 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1091
AMA Demirel D , Eris V . E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ. PAP. 2019; 9(1): 192-196.
Vancouver Demirel D , Eris V . E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ. PressAcademia Procedia. 2019; 9(1): 196-192.