Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 299 - 303 2019-07-30

PROCESS OF BECOMING A CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTED IN TURKEY
TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ

Yasemin Kocaoz [1] , Suat Teker [2]


Purpose- The first state that comes to mind when we hear the word accounting in Turkey, is a tax and money. Accounting persons are also accountants. The title of the accountant; It does not matter whether he/she is a Public Accountant or Certified Public Accountant. He/She is just an accountant. The accountant receives a monthly fee for the service, so the client considers the accountant to be an employee and does not require any tax payment. If a tax payment arises, he considers it responsible as an accountant and thinks that he has harmed himself.

Methodolgy- In order to obtain these titles, a professional member goes through many stages and gains competence. While the professional accountants are divided into three groups, the legal titles of these three groups are Independent Accountant, Certified Public Accountant and Certified Public Accountant (SM, SMMM, and YMM).

Findings- Can the members of the profession see the dignity they deserve, starting from university education, internship, after the proficiency exams and at the end of the licensing process? Members of the profession have developed themselves in the professional sense from the past to the present. With the introduction of the Uniform Accounting system in 1993 and the spread of computerized accounting systems, this profession has become more technical.

Conclusion- While the members of the profession provide good services to their customers, they also act as a fair bridge between the state and them. The difficulties, struggles and solutions in these processes, the participation of women professionals in the profession, the difficulties they face as women and their contributions are of curiosity. A questionnaire was conducted with 100 professionals and the answers to the related issues were sought.

Amaç-Türkiye’de muhasebe kelimesini duyduğumuzda ilk akla gelen devlet, vergi ve paradır. Muhasebe işlerini yürüten kişiler de muhasebecilerdir. Muhasebecinin unvanının; Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir olmasının bir önemi yoktur. Sadece muhasebecidir. Muhasebeci her ay hizmet karşılığı ücret alır, bundan dolayı müşteri muhasebecisini elemanı gibi görür ve herhangi bir vergi ödemesi çıkmasını istemez. Bir vergi ödemesi çıkarsa bunun sorumlusunu muhasebeci olarak görür ve kendisini zarara uğrattığını düşünür.

Yöntem- Bir meslek mensubu bu unvanlara sahip olabilmek için birçok aşamadan geçerek, yetkinlik kazanır. Muhasebe meslek mensupları üç guruba ayrılırken, bu üç gurubun yasal unvanları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirdir.(SM, SMMM, ve YMM)

Bulgular-Üniversite eğitiminden başlayarak, stajyerlik, sonrasında yeterlik sınavları ve ruhsat alma süreci sonunda acaba meslek mensupları hak ettikleri saygınlığı görebiliyor mu? Meslek mensupları geçmişten günümüze, mesleki anlamında kendini geliştirmektedir. 1993 yılında Tek Düzen Muhasebe sisteminin yürürlüğe girmesi, bilgisayarlarlı muhasebe sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte,  bu meslek daha da teknik bir yapıya geçmiştir.

Sonuç- Meslek mensupları müşterilerine iyi hizmet verirken, aynı zamanda devlet ile aralarında adil bir köprü görevi de üslenmektedir. Bu süreçlerde yaşanılan zorluklar, mücadeleler ve çözüm yolları, kadın meslek mensuplarının mesleğe katılımı, kadın olarak yaşadıkları zorluklar ve katkıları merak konusudur. 100 meslek mensubu ile yapılan bir anket ile bu sorulara v-cevap aranmıştır.

  • Ağca, A., Yalçın, N. (2009). Muhasebe mesleğinde kadın olmak sorun teşkil eder mi?. Dumlupınar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.24, 1-5.
  • Ayboğa, D. (2003). Globalleşme sürecinde ülkemizde muhasebe mesleği ve meslek mensuplarının eğitimi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.18, S.1, 327-359.
  • Hepaksaz, E. (2018). Vergi mükellefi - mali müşavir ilişkilerinde yetki -sorumluluk sorunsalı, genel sorunlar ve bazı yargı kararları ışığında değerlendirmeler. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.20, S.1, 233-251.
  • https://turmob.org.tr/FaaliyetRaporlari/9b50fa44-4d0f-4177-9e9f-e0cb075c8724/calisma-donemine-bakis--1-. (2018).
  • https://www.ismmmo.org.tr.
  • https://www.ismmmo.org.tr/Mevzuat/Yonetmelikler.
  • https://www.tesmer.org.tr.
Primary Language tr
Subjects Management, Business Finance
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0162-0773
Author: Yasemin Kocaoz (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-7981-3121
Author: Suat Teker

Dates

Publication Date : July 30, 2019

Bibtex @research article { pap597277, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {299 - 303}, doi = {10.17261/Pressacademia.2019.1108}, title = {TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ}, key = {cite}, author = {Kocaoz, Yasemin and Teker, Suat} }
APA Kocaoz, Y , Teker, S . (2019). TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ. PressAcademia Procedia , 9 (1) , 299-303 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1108
MLA Kocaoz, Y , Teker, S . "TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 299-303 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pap/issue/47342/597277>
Chicago Kocaoz, Y , Teker, S . "TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 299-303
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ AU - Yasemin Kocaoz , Suat Teker Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1108 DO - 10.17261/Pressacademia.2019.1108 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 303 VL - 9 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1108 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1108 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ %A Yasemin Kocaoz , Suat Teker %T TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ %D 2019 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1108 %U 10.17261/Pressacademia.2019.1108
ISNAD Kocaoz, Yasemin , Teker, Suat . "TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ". PressAcademia Procedia 9 / 1 (July 2019): 299-303 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1108
AMA Kocaoz Y , Teker S . TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ. PAP. 2019; 9(1): 299-303.
Vancouver Kocaoz Y , Teker S . TÜRKİYE’DE MALİ MÜŞAVİR OLMA SÜRECİ. PressAcademia Procedia. 2019; 9(1): 303-299.