Year 2018, Volume 43 , Issue 43, Pages 51 - 61 2018-01-01

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi
The Examination Of Preschool Period Children’s Problem Solving Skills According To Their Chess Training Status

Ayşe ÇUBUKÇU [1] , Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN [2]


Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının problem çözme becerilerini satranç eğitimi alma durumlarına göre incelemektir. Araştırma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında satranç eğitimi alan 80 çocuk ile satranç eğitimi almayan 80 çocuk olmak üzere toplam 160 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmaktadır. Satranç eğitimi alan ve satranç eğitimi almayan çocukların problem çözme becerilerini incelemek amacıyla Oğuz ve Köksal-Akyol (2015) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Becerisi Ölçeği” (PÇBO)  kullanılmıştır. Satranç eğitimi alan ve almayan çocukların problem çözme becerisi puanlarını incelemek amacıyla verilere Independent Sample t-Test uygulanmıştır. Uygulanan t-Testi sonuçlarına göre satranç eğitimi alan çocuklarla satranç eğitimi almayan çocukların problem çözme becerileri arasında satranç eğitimi alanların lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi dönemde alınan satranç eğitiminin çocukların problem çözme becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

The aim of this study is to determine whether chess education makes a difference in social problem solving skills of the preschool children or not.  Totally 160 samples were reached; including 80 preschool students who had chess education and 80 preschool students who did not have chess education. In order to examine the problem solving skills of the children who had chess education and the ones who did not, “Problem Solving Skills Scale”, which was developed by Oğuz and Koksal-Akyol (2015), was used. In order to examine the problem solving skills of the children who took chess education and the ones who did not, Independent Samples t-Test was used and the findings obtained were interpreted. According to the findings obtained from the research, a significance difference was encountered between the problem solving skills of the children on behalf of the ones who took chess education. This research indicate that chess education affect the problem solving skills of the children in a positive way. 

 • Altun, M. (2014). Matematik öğretimi. (8. Baskı). Bursa: Aktüel Alfa Akademi Yayınları
 • Anlıak, Ş. ve Dinçer, Ç. (2005). Okul öncesi dönemde kişiler arası bilişsel problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. Eurasian Journal Educational Research, 20, 122-134.
 • Çavdarcı, T. (2016). Aile Destekli Matematik Eğitimi Programının 48-72 Ay Grubu Çocukların Erken Matematik Becerisine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Erhan, E. , Hazar, M. ve Tekin, M. (2009). Satranç oynayan ve oynamayan ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Atabesbd, 11 (2), 1-8.
 • Ibrahim, M. (2014). Benefits of playing chess and its applications in education. International Journal of Humanities, Arts,Medicine and Sciences, 2(11), 31-36.
 • James, R. (2005). Satranç Eğitimi İçin El Kitabı. Broy Yayınevi: İstanbul.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın: Ankara
 • Kaynar, F. (2014). Erken çocukluk döneminde verilen satranç eğitiminin ilkokula hazır bulunuşluğa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kaytez, N. ve Kadan, G. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarında akademik benlik saygısı ile kişiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(Özel Sayı), 332-342.
 • Kazemi, F. , Yektayar, M. ve Abad, M.A. ( 2012). Investigation the ımpact of chess play on developing meta-cognitive ability and math problem-solving power of students at different levels of education. Social and Behavioral Sciences, 32, 372 – 379.
 • Köksal, A. (2006). Eğitimde satranç. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 17-27.
 • Kulaç, O. (1991). Satranç öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Türkiye Satranç Federasyonu Yayınları.
 • Oğuz, V. ve Akyol, A. (2015). Problem çözme becerisi ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 44(1), 105-122..
 • Oğuz, V. (2012). Proje yaklaşımının anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sala, G. , Gorini, A. , Pravettoni, G. (2015). Mathematical problem-solving abilities and chess: an experimental study on young pupils. Sage Open, 5(3), 1-9.
 • Sığırtmaç, A. (2011). Does chess training affect conceptual development of six-year-old children in Turkey? Early Child and Development and Care, 182(6), 797-806.
 • Sığırtmaç, A. (2016). An investigation on the effectiveness of chess training on creativity and theory of mind development at early childhood. Academic Journals, 11(11), 1056- 1063.
 • Tekneci, S. (2009). Okul öncesi dönemde alınan satranç eğitiminin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerin matematik becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Trinchero, R. (2013). Can chess training improve Pisa scores in mathematics? An experiment in Italian primary schools. Department of Philosophy and Education, University of Turin.
 • Trinchero R.and Sala, G. (2016). Chess training and mathematical problem-solving: the role of teaching heuristics in transfer of learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(3), 655-668.
 • Ün, E. (2010). Satranç eğitiminin problem çözme yaklaşımları, karar verme ve düşünme stillerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ünal, M. ve Aral, N. (2014). An investigation on the effects of experiment based education program on six years olds' problem solving skills. Education and Science. 39 (176), 279-291
 • Yaralı, K. ve Özkan, H. (2016). Çocukların (60-72 aylık) sosyal problem çözme becerileri ile sosyal yetkinlik ve davranış durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 345-361.
 • Yılmaz, E. (2012). 60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yoleri, S. (2014). Okul öncesi çocukların kişilerarası problem çözme becerisi ve kavram gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 82-90.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşe ÇUBUKÇU

Author: Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN

Dates

Application Date : June 12, 2017
Acceptance Date : September 15, 2017
Publication Date : January 1, 2018

Bibtex @research article { pauefd376430, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {43}, pages = {51 - 61}, doi = {}, title = {Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çubukçu, Ayşe and Bağçeli Kahraman, Pınar} }
APA Çubukçu, A , Bağçeli Kahraman, P . (2018). Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (43) , 51-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/34003/376430
MLA Çubukçu, A , Bağçeli Kahraman, P . "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2018 ): 51-61 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/34003/376430>
Chicago Çubukçu, A , Bağçeli Kahraman, P . "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2018 ): 51-61
RIS TY - JOUR T1 - Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi AU - Ayşe Çubukçu , Pınar Bağçeli Kahraman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 61 VL - 43 IS - 43 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi %A Ayşe Çubukçu , Pınar Bağçeli Kahraman %T Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 43 %N 43 %R %U
ISNAD Çubukçu, Ayşe , Bağçeli Kahraman, Pınar . "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 43 (January 2018): 51-61 .
AMA Çubukçu A , Bağçeli Kahraman P . Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi. PUJE. 2018; 43(43): 51-61.
Vancouver Çubukçu A , Bağçeli Kahraman P . Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 43(43): 51-61.
IEEE A. Çubukçu and P. Bağçeli Kahraman , "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 43, no. 43, pp. 51-61, Jan. 2018