Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Tekrarlı Okumanın Okuma Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Year 2022, Issue: 55, 226 - 251, 28.04.2022
https://doi.org/10.9779/pauefd.991882

Abstract

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, bilişsel becerilerin etkin kullanılabilmesi, sosyal yaşamdaki görevlerin sorunsuz yerine getirilmesi okuma becerisinin kazanılmış olmasına bağlıdır. Tekrarlı okuma, okuma başarısının geliştirilmesi için alanyazında yoğun olarak kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda farklı sonuçların elde edilmesi tüm çalışmaların sonuçlarını derleyen ve ortak bir sonuca ulaşan çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada 25 araştırmadan elde edilen 50 veri ile tekrarlı okumanın okuma başarısı, okuma oranı ve anlama düzeyine etkisi incelenmiştir. Alt grup analizleri ile tekrarlı okuma uygulamalarının okuma başarısı üzerinde yarattığı etkinin; sınıf grubu, dil türü, uygulama ve tekrar süresi, araştırma türüne göre değişip değişmediği de tespit edilmiştir. Araştırma sonunda tekrarlı okuma uygulamalarının okuma başarısı üzerinde çok geniş düzeyde etki yarattığı ve bu etkinin sınıf grubu, dil türü ve araştırma türüne göre değişmediği görülmüştür.

References

  • Chang, A., C-S. (2012). Improving reading rate activities for EFL students: Timed reading and repeated oral reading. Reading in a Foreign Language, 24(1), 56-83.
  • Chang, A. C-S. & Milett, S. (2013). Improving reading rates and comprehension through timed repeated reading. Reading in a Foreign Language, 25(2), 126-148.
  • Elhoweris, H. (2017). The impact of repeated reading intervention on ımproving reading fluency and comprehension of emirati students with learning disabilities. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 6(2), 36-47.
  • Gorsuch, G., Taguchi, E. & Umehara, H. (2015). Repeated reading for Japanese language learners: effects on reading speed, comprehension, and comprehension strategies. The Reading Matrix: An International Online Journal, 15(2), 18-44.

The Effect of Repeated Reading on Reading Achievement: A Meta-Analysis Study

Year 2022, Issue: 55, 226 - 251, 28.04.2022
https://doi.org/10.9779/pauefd.991882

Abstract

The successful progress of educational activities, the effective use of cognitive skills, and fulfilling the tasks in social life smoothly depends on the acquisition of reading skills. Repeated reading is one of the methods discussed in the literature to improve reading success. However, it is still unclear how effective this method is on reading skills. To help eliminate the ambiguity in the literature, this study examined the effect of repeated reading on reading success, reading rate, and comprehension level using 50 data obtained from 25 studies. Using subgroup analyses, the study also determined whether the effect of repeated reading practices on reading success changed by class group, language type, practice and repetition time, and type of research. The results of the research showed that repeated reading practices had a significant effect on reading success and that this effect did not change by class group, language type, and research type.

References

  • Chang, A., C-S. (2012). Improving reading rate activities for EFL students: Timed reading and repeated oral reading. Reading in a Foreign Language, 24(1), 56-83.
  • Chang, A. C-S. & Milett, S. (2013). Improving reading rates and comprehension through timed repeated reading. Reading in a Foreign Language, 25(2), 126-148.
  • Elhoweris, H. (2017). The impact of repeated reading intervention on ımproving reading fluency and comprehension of emirati students with learning disabilities. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 6(2), 36-47.
  • Gorsuch, G., Taguchi, E. & Umehara, H. (2015). Repeated reading for Japanese language learners: effects on reading speed, comprehension, and comprehension strategies. The Reading Matrix: An International Online Journal, 15(2), 18-44.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Emine SUR
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONYA
0000-0002-6594-8885
Türkiye

Publication Date April 28, 2022
Submission Date September 6, 2021
Acceptance Date February 2, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 55

Cite

APA Sur, E. (2022). Tekrarlı Okumanın Okuma Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (55) , 226-251 . DOI: 10.9779/pauefd.991882