Year 2019, Volume , Issue 37, Pages 87 - 95 2019-10-24

BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI

Cüneyt ÖZATA [1]


Eserlerine ikinci dünya savaşının yıkıcı etkilerinin yanı sıra kapitalizm, küresel politikalar ve küreselleşmenin yozlaştırdığı bireylerin umudu ve gerçekliği artık algılayamadığı yaşamlarını konu edinen Beckett, “Godot’yu Beklerken” adlı eserinde olduğu gibi; kendi hikâyeleriyle ya da anlattıklarıyla avunan karakterler yaratır. Beckett, içerisinde yaşadığı toplumun gerçeklikten ne kadar uzaklaşıp nasıl yozlaştığının ayırdındadır.  Savaş sonrası dönemde toplumu istediği gibi şekillendirip yönetebilme gücü tamamen siyasi gücün elindedir. Bu anlamda siyasi güç, kapitalizmin yanı sıra toplumu görünen ve bilinen gerçeklikten uzaklaştırarak onları bir hiper gerçeklik içerisine sürüklemiştir. Godot’yu Beklerken oyununda Beckett, bir yandan postmodern bir toplumun geldiği son noktayı göstermeye çalışırken diğer yandan görünen ile gerçeğin ayırdına varamayan Batı toplumunu resmetmeye çalışır. 

Umut, Savaş sonrası, hiper gerçeklik, küreselleşme, postmodern
  • Andonian, C. Ed. (1998). The Critical Response to Samuel Beckett. Westport, CT: GreenwoodPress.Anthony, E. (2014). Elliot, Anthony, Contemporary Social Theory: An introduction. London: Taylor&Francis Ltd. Baudrillard.J.(1991) Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya da Toplumsalın Sonu, çev. O. Adanır (İstanbul: Ayrıntı Yayınları)Baudrillard. Jean (1997). Tam Ekran, çev: Bahadır Gülmez, İstanbul: Yapı Kredi YayınlarıBaudrillard, Jean (2004). Tüketim Toplumu, (Çev : H. Deliceçaylı ve F. Keskin), Ayrıntı Yay., İstanbul.Baudrillard.J (2011). Simulakrlar ve Simülasyon, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.Baudrillard, J. (2012) Neden Her Şey Hala Yok Olup Gitmedi?, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Beckett, Samuel, (1992). Godot’yu Beklerken, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.Beckett ,Samuel, (1990) Godot’yu Beklerken, çev. Hasan Anamur, İstanbul. Can Yayınları.Berman, Marshall; Katı olan Her şey Buharlaşıyor, Çev. Ü.Altuğ-B.Peker, İletişim yayınları,İstanbul, 1994.Dağ, A. (2014). Ölümcül Şiddet-Baudrillard’ın Düşüncesi. İstanbul: Külliyat Yayınları.Debord, Guy (1996), Gösteri Toplumu (Çev. Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Deleuze, G ve Guattari, F. (2017).” Kapitalizm ve Şizofreni 1- , Bilim ve sosyalizm yayınları Yayınları, Ankara.Erhat, A. (2007). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.Flecter, J. (1971). Samuel Beckett’s Art. London: ChattoandWindus.Gaskell, R. (1972). Drama and Reality. London; RoutledgeandKegan.Halal W.E.(1986). The New Capitalism. Canada: John Wiley&Sons, IncKurtdaş, M., Ç. (2018). Jean Baudrilliard’ın simülasyon kuramında kitle iletişim araçları ve toplumsalın sonu. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 2012-2023.Lee Francis, Richard. “Beckett’s Metaphysical Tragicomedy”.S.8,3, Aralık.1965:259-267Nietzsche, F. (2003). Şen Bilim. (Çev. Levent  Özşar). Bursa: Asa YayınlarıNietzsche. F (2011).Dionysos Dithyrambosları. (Çev. Ahmet Celal). İstanbul: İş Bankası kültür yayınları)Önk, Ü.Y. (2009). Baudrillard perspektifinden bir kitle iletişim ve sanat aracı olarak simülasyon evreninde televizyon. Selçuk İletişim, 5 (4), ss. 201-218.
Primary Language tr
Subjects Language and Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9179-9537
Author: Cüneyt ÖZATA (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 24, 2019

Bibtex @research article { pausbed546009, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {87 - 95}, doi = {10.30794/pausbed.546009}, title = {BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI}, key = {cite}, author = {ÖZATA, Cüneyt} }
APA ÖZATA, C . (2019). BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (37) , 87-95 . DOI: 10.30794/pausbed.546009
MLA ÖZATA, C . "BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 87-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/49722/546009>
Chicago ÖZATA, C . "BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 87-95
RIS TY - JOUR T1 - BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI AU - Cüneyt ÖZATA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.546009 DO - 10.30794/pausbed.546009 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 95 VL - IS - 37 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.546009 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.546009 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI %A Cüneyt ÖZATA %T BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 37 %R doi: 10.30794/pausbed.546009 %U 10.30794/pausbed.546009
ISNAD ÖZATA, Cüneyt . "BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 37 (October 2019): 87-95 . https://doi.org/10.30794/pausbed.546009
AMA ÖZATA C . BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI. PAUSBED. 2019; (37): 87-95.
Vancouver ÖZATA C . BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (37): 95-87.