PEYZAJ
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2687-2358 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği | dergipark.org.tr/peyzaj


PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, Peyzaj Mimarlığı ve genel olarak peyzajlarla ilgili konularda araştırma makalelerine ve nitelikli derleme makalelere yer vermektedir. Dergimiz, içeriğinde daha çok çizim ve görsellerin yer aldığı, akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın da yararlanabileceği bir bilimsel ve uygulamaya yönelik yayın olarak planlanmıştır. Akademi-Sektör-Öğrenci işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yılda iki kez çıkarılan dergide tematik odak konularının yanı sıra PEMDER etkinlikleri ve dünya Peyzaj Mimarlığı gündemine de yer verilecektir.


Dergimize katkı sunan tüm öğretim elemanları, yayın ve hakem kurulu üyeleri ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.


Doç.Dr. Mustafa Artar

Editör 

PEYZAJ

ISSN 2687-2358 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği | dergipark.org.tr/peyzaj
Cover Image


PEYZAJ - Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, Peyzaj Mimarlığı ve genel olarak peyzajlarla ilgili konularda araştırma makalelerine ve nitelikli derleme makalelere yer vermektedir. Dergimiz, içeriğinde daha çok çizim ve görsellerin yer aldığı, akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın da yararlanabileceği bir bilimsel ve uygulamaya yönelik yayın olarak planlanmıştır. Akademi-Sektör-Öğrenci işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yılda iki kez çıkarılan dergide tematik odak konularının yanı sıra PEMDER etkinlikleri ve dünya Peyzaj Mimarlığı gündemine de yer verilecektir.


Dergimize katkı sunan tüm öğretim elemanları, yayın ve hakem kurulu üyeleri ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.


Doç.Dr. Mustafa Artar

Editör