Makale değerlendirme süreci

1- Makalenin DergiPark sistemine yüklenmesi: yazarlar makalelerini sistem üzerinden yükler. Ek dosyalarda Telif Devir Formu ve eğer gerekli ise Etik kurul belgesi yüklenir
2-Derginin Amaç ve Kapsamı ile İntihal değerlendirmesi: Baş Editör ve/veya editör yardımcısı makalenin Peyzaj Dergisi amaç ve kapsamı ile ilişkisini inceler. Uygun olan makale Turnitin programı ile intihal için kontrol edilir. %20'den fazla benzerlik olan makaleler reddedilir. Amaç ve kapsama uygun, benzerlik oranı %20'nin altında olan makaleye gerektiğinde konusu ile ilgili bir alan editörü atanarak değerlendirmeye alınır.
3. Editör/ Alan editörü makale için bilim kurulu ve diğer uzman grupları içerisinden iki (2) hakem ataması gerçekleştirir.

5- *Çift taraflı kör hakemlik süreci: Bir sonraki adıma geçilmesi için en az iki hakemin makaleye onay vermesi gerekir. Eğer hakemlerden biri Red kararı verirse editör/alan editörü üçüncü bir hakem ataması yaparak onun vereceği kararı bekler.

6- Gerekli düzeltmelerin yapılması: yazarlar hakemler tarafından raporlarda belirtilen düzeltmeleri DergiPark sistemi üzerinden yeniden yükler.

7- Alan editörü ve Baş editör makaleyi son olarak hakem görüşmeleri doğrultusunda değerlendirir ve Kabul veya Red kararı verir.
8- Kabul alan makale dizgi editörüne aktarılır ve mizanpaj düzenlemesi yapılarak ilgili sayının ön görünümünde basılır.
9-Makale Peyzaj Dergisinin basılacak ilk sayısında yayınlanır.


*Makalelerin değerlendirilme süreçlerinde, hakemler ve yazar kimlikleri gizli tutulmaktadır.