Aim

Peyzaj Mimarlığı alanında yapılan araştırmaların, iyi planlama ve tasarım uygulamalarının sonuçlarının bilim ve meslek dünyası ile paylaşılması ve bu alandaki bilgi birikimine ve uygulamalara katkıda bulunmaktır.  

Scope

Peyzaj Mimarlığı disiplininin ilgi alanına giren tüm konuları kapsamaktadır. Gönderilen makalelerde çalışma konusunun Peyzaj Mimarlığı ile ilişkisi açık bir şekilde ortaya konulmalıdır.