Public and Private International Law Bulletin
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2651-5377 | e-ISSN 2667-4114 | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Istanbul University | http://ppil.istanbul.edu.tr


Public and Private International Law Bulletin (PPIL), which is regularly being published by Istanbul University Faculty of Law Research Center of International Law and International Relations since 1981, is an international academic journal. Articles submitted to Public and Private International Law (PPIL) are subject to a double-blind peer-review evaluation system. Public and Private International Law (PPIL) is published twice a year, in June and December. The academic papers requested to be published in Public and Private International Law Bulletin (PPIL) have to be submitted by the latest March 30th for June issue and September 31st for December issue. Disciplinary and interdisciplinary academic papers focused on the diverse faces of public and private international law in connection with the basis of justice are being published in Public and Private International Law Bulletin (PPIL). Therefore, while following public and private international law and international relations issues and publishing related academic papers this journal aims to help academicians studying or making researches in the same field. Besides academic articles on public international law and private international law, book reviews regarding the same subjects and evaluations of related court decisions are published in Public and Private International Law Bulletin (PPIL).

Public and Private International Law Bulletin

ISSN 2651-5377 | e-ISSN 2667-4114 | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Istanbul University | http://ppil.istanbul.edu.tr
Cover Image


Public and Private International Law Bulletin (PPIL), which is regularly being published by Istanbul University Faculty of Law Research Center of International Law and International Relations since 1981, is an international academic journal. Articles submitted to Public and Private International Law (PPIL) are subject to a double-blind peer-review evaluation system. Public and Private International Law (PPIL) is published twice a year, in June and December. The academic papers requested to be published in Public and Private International Law Bulletin (PPIL) have to be submitted by the latest March 30th for June issue and September 31st for December issue. Disciplinary and interdisciplinary academic papers focused on the diverse faces of public and private international law in connection with the basis of justice are being published in Public and Private International Law Bulletin (PPIL). Therefore, while following public and private international law and international relations issues and publishing related academic papers this journal aims to help academicians studying or making researches in the same field. Besides academic articles on public international law and private international law, book reviews regarding the same subjects and evaluations of related court decisions are published in Public and Private International Law Bulletin (PPIL).

Volume 40 - Issue 2 - Dec 30, 2020
 1. Istanbul Sözleşmesi’nin Genel Ilkeleri Işığında 6284 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi Uyarınca Hakim Tarafından Verilebilecek Koruyucu Tedbirler
  Pages 625 - 655
  Cansu KAYA KIZILIRMAK
 2. Zorunlu-Düzensiz Göçün Yarattığı Sorunlardan Birisi Olarak İnsan Ticareti Mağduru Yabancıların İkametlerine İlişkin Hukuki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
  Pages 657 - 706
  F. Elif ÇELİK
 3. Sığınmacıların Teminat Yatırma Yükümlülüğü
  Pages 707 - 727
  Musa AYGÜL
 4. Milletlerarası Tahkimde İspat Hakkı ve Sınırlarına Uygulanacak Hukuk
  Pages 729 - 773
  Cemile DEMİR GÖKYAYLA
 5. Possible Ratification of the Hague Convention by Turkey and Its Effects to the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
  Pages 775 - 798
  Ceyda SÜRAL EFEÇINAR
 6. Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukukta İdari Gözetime Alternatif Tedbirler
  Pages 799 - 829
  Meltem İNELİ CİĞER
 7. Uluslararası Ticari Tahkimde Uygulanacak Hukuk
  Pages 831 - 858
  Işıl ÖZKAN
 8. Uluslararası Tarım Ürünleri Ticaretinde Tahkim, FOSFA ve GAFTA, Londra
  Pages 859 - 866
  Jacques COVO
 9. Zorunlu Arabuluculuğun Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde İrdelenmesi
  Pages 867 - 892
  Sibel ÖZEL
 10. Tarımsal Önalım Hakkı ile İlgili Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 15.01.2019 Tarih ve 2018/3645E.-2019/3391K. Sayılı Kararı’nın Değerlendirilmesi
  Pages 893 - 915
  Cevdet YAVUZ, Osman AÇIKGÖZ
 11. Yabancı Unsurlu Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin İhtiyati Tedbir Kararı Alma Yetkisi
  Pages 917 - 935
  Bilgin TİRYAKİOĞLU
 12. Covid-19 Salgını Sebebiyle Milletlerarası Yatırım Tahkimine Konu Olabilecek İddia ve Savunmalar
  Pages 937 - 963
  Baver Mazlum MERT
 13. 6284 Sayılı Kanun’a Göre Şiddet Uygulayana Yönelik Muayene ve Tedavi Tedbirinin Şartları ve Hukuki Sonuçları
  Pages 965 - 1022
  Nil KARABAĞ BULUT
 14. Arktik Bölgesi’nin 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Pages 1023 - 1051
  Nesrin SİNGİL
 15. MTK Tahkiminde İptal Davalarına İlişkin Bir Değerlendirme
  Pages 1053 - 1087
  Gizem ERSEN PERÇİN
 16. Uluslararası Hukukta İnternet ve Sosyal Medyanın Terörist Amaçlarla Kullanılmasına Karşı Mücadele ve Çözüm Önerileri
  Pages 1089 - 1112
  Cüneyt YÜKSEL
 17. Incoterms® 2020
  Pages 1113 - 1149
  Cahit AĞAOĞLU
 18. Evlat Edinme Davalarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
  Pages 1151 - 1173
  Melis AVŞAR
 19. İklim Göçmenliği Sorununun Hukuki Boyutu
  Pages 1175 - 1197
  Emre KÜLÜŞLÜ
 20. Yabancılık Unsuru Taşıyan Boşanmaların Şekli
  Pages 1199 - 1222
  Burak HUYSAL, Begüm SÜZEN
 21. Milletlerarası Ticarî Uyuşmazlıkların Yargısal Yolla Çözümünde Tahkime Rakip Olarak Milletlerarası Ticaret Mahkemeleri: Hollanda Ticaret Mahkemesi Üzerinden Bir Analiz
  Pages 1223 - 1259
  Barış MESCİ, Emre ESEN
 22. Aile Hukuku Hakemleri Enstitüsü Kuralları Uyarınca Aile Hukuku Tahkimi
  Pages 1261 - 1291
  Yasemin AYDOĞMUŞ
 23. Yargı Etiği
  Pages 1293 - 1311
  Ejder YILMAZ
 24. Türk Hukukunda Genel İşlem Şartlarında Yer Alan Hukuk Seçimi, Yetki Anlaşması ve Tahkim Anlaşmalarının Hüküm Doğurması
  Pages 1313 - 1350
  Berk DEMİRKOL
 25. Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması Yollarında Aranan Ortak Şart: Millî Güvenlik Bakımından Engel Teşkil Edecek Bir Hâli Bulunmamak
  Pages 1351 - 1371
  Rifat ERTEN
 26. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Uyarınca Koruma ve Ziyaret Hakkı
  Pages 1373 - 1402
  Ebru AKDUMAN
 27. Lex Mercatoria Kaynağı Olarak ICC Model Uluslararası Franchising Sözleşmesi
  Pages 1403 - 1432
  Ayşe GÜVERCİN ŞAHAN
 28. Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi İstemi Hakkında Türk Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları
  Pages 1433 - 1476
  Mine TAN DEHMEN
 29. Anayasa Mahkemesi’nin Sherapat Yagmyrova Kararı* Üzerine Bazı Değerlendirmeler
  Pages 1477 - 1506
  Esra DARDAĞAN, Doğa ELÇİN, Ogün Erşan AYDINLI
 30. Avrupa Birliğinde “Achmea” Kararı ve “1/17 Sayılı Görüş” Işığında “Yatırımcı-Devlet” Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının Geleceği
  Pages 1507 - 1534
  Pınar KARACAN
 31. İş Dünyası ve İnsan Hakları Uyuşmazlıklarında Tahkim
  Pages 1535 - 1567
  Zeynep Derya TARMAN
 32. Türk Kanunlar İhtilafı Kurallarına Göre Yabancılık Unsuru Taşıyan Bonoya Bağlı Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk
  Pages 1569 - 1611
  Ebru ŞENSÖZ MALKOÇ
 33. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Acente veya Tek Satıcıların Taraf Oldukları Yabancı Unsurlu Sözleşmelerde Yer Alan Yetki veya Tahkim Şartına Rağmen Açacakları Davaların Türk Mahkemelerinde Görülüp Görülemeyeceği Meselesi
  Pages 1613 - 1658
  Duygu ERCAN
 34. Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Karşı Davalar
  Pages 1659 - 1708
  İnci ATAMAN FİGANMEŞE
 35. Türk Ticaret Kanununun Ortaklıklar Topluluğuna İlişkin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralı Niteliğindeki Hükümleri
  Pages 1709 - 1713
  Ünal TEKİNALP
 36. NATO Rules of Engagement: On ROE, Self- Defence and the Use of Force during Armed Conflict (Brill Nijhoff 2020, ISBN: 978-90-04-40167-9, xii + 488)
  Pages 1715 - 1719
  Sezai ÇAĞLAYAN
 37. 1958 Tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesi’nde Yapılması Teklif Edilen Değişiklikler
  Pages 1721 - 1729
  Abdullah Harun KORKMAZ
 38. 2 Temmuz 2019 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey Anlaşması Türkçe Metni
  Pages 1731 - 1746
  Ahmet DÜLGER, Merve DÜLGER
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 1308-0385 169 1981-2019
Indexes and Platforms
Creative Commons

88x31.png