Sağlık Yönetimi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-2494 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Sait SÖYLER |


Sağlık Yönetimi Dergisi,  yılda iki sayı olarak yayınlanan, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, editör incelemesinin ardından iki ayrı hakeme gönderilerek değerlendirilir. Hakemliklerde çift kör değerlendirme yöntemi (double blind review) kullanılır. 


                ***Sağlık Yönetimi Dergisi 2020 yılından itibaren makale kabul etmeyi durdurmuştur.***

Sağlık Yönetimi Dergisi

ISSN 2602-2494 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Sait SÖYLER |
Cover Image


Sağlık Yönetimi Dergisi,  yılda iki sayı olarak yayınlanan, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, editör incelemesinin ardından iki ayrı hakeme gönderilerek değerlendirilir. Hakemliklerde çift kör değerlendirme yöntemi (double blind review) kullanılır. 


                ***Sağlık Yönetimi Dergisi 2020 yılından itibaren makale kabul etmeyi durdurmuştur.***

Hakkında

Sağlık Yönetimi Dergisi,  yılda iki sayı olarak yayınlanan, bilimsel hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler, editör incelemesinin ardından iki ayrı hakeme gönderilerek değerlendirilir. Hakemliklerde çift kör değerlendirme yöntemi (double blind review) kullanılır.