Year 2010, Volume 0 , Issue 20, Pages 81 - 94 2013-05-09

AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF ACADEMIC COACHING ON STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCES

Kerim KARABACAK [1]


Akademik koçluğun öğrencilerin derslerdeki ve sınavlardaki başarılarına olan etkisini belirlemeye yönelik olarak gerekleştirilen bu araştırma, deneysel bir çalışmadır. Araştırma 2009-2010 eğitim öğretim yılında Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, 2009 ve 2010 Seviye Belirleme Sınavları ile 2008-2009 ve 2009-2010 eğitim öğretim yıllarına ait öğrencilere öğretim yılı içerisindeki derslerde uygulanan sözlü ve yazılı sınavlar, proje ve performans çalışmaları kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS Paker programına aktarılmış ve “t testi” (Paired-Samples t Test) ile analiz edilmiştir. Grubun ilk puanları ile son puanları arasındaki karşılaştırmada 0,05 anlamlık düzeyi dikkate alınmıştır. Sonuç olarak akademik koçluğun öğrencilerin başarıları üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

This study, which is based on the search of students’ academic performances, is made in the form of experimental design. The study comprehends 7th graders, who were students in the 2009-2010 Academic Year, at Sakarya University Foundation College, Serdivan, Sakarya. As means of data gathering, 2009 and 2010 SBS results, both 2008-2009 and 2009-2010 Academic year oral and written exam results, in addition, Project and Performance studies are used. The gathered data, is conveyed into SPSS Parker programme and analyzed with “t test”. 0,05 signifance level is taken into consideration while comparing the first and the last points of the participants. As a result, academic coaching has a significant effect on the success of
students’ academic performances. 

 • Akın, A. (2002). “İsletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme Sürecinde Coaching (Özel Rehberlik).” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, ss.97-113.
 • Arat, M. (2007). 21. Yüzyıl İçin Yönetim. İstanbul: Söz Yayınları.
 • Atasayar, M., Bilgin O. ve Güler N. (2010a). “İlköğretim Okullarında Uygulanan Akademik Koçluk (Öğrenci Koçluğu) Sisteminin Öğrencinin Kendini Ayarlama Düzeylerine Olan Etkisi.” Yaşam ve Eğitim, 12. Arel Eğitim Kurumları Rehberlik Sempozyumu, 27 Mart.
 • ------ (2010b). “İlköğretim Kurumlarında Uygulanan Akademik Koçluk (Öğrenci Koçluğu) Sisteminin Öğrencinin SBS Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.” Yaşam ve Eğitim, 12. Arel Eğitim Kurumları Rehberlik Sempozyumu, 27 Mart.
 • Bersin, J. ( 2007). “Coaching.” Leadership Excellence. Vol 24, No 7, pp.7.
 • Ceylan, C. (2002). Yönetsel Açıdan Koçluk Yaklaşımı ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi.Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hawkins, L. (2003). Solutions Coaching? No problem Industrial And Commercial
 • Training, Vol 35, No 7, pp. 285-289.
 • Hawkins, P. (2008). “The Coaching Profession: Some Of The Key Challenges.” Coaching: An International Journal Of Theory, Research And Practice, Vol 1, No 1, pp. 28-38.
 • Karabacak K. (2010). Seviye Belirleme Sınavları’nın Eğitimde Ortaya Çıkardığı Açmazlar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ----------- (2009). “İlköğretim Okullarındaki Ölçme Değerlendirme Sonuçlarının İncelenmesi.” 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs.
 • Karasar N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Nobel Yayınları.
 • Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Köktürk, M. (2006). Koçluk Mentorluk. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Kulaç T. (2002). The Role Of The Coaching In Career Development. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Landsberg, M. (1999). Koçluğun Taosu, (Çev. H. B. Çevik). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • MEB. (2007). Tebliğler Dergisi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı. cilt:70, Sayı: 2602, Kasım.
 • Nixon-Witt, C. (2008). “A Coaching Approach For Work/Life Balance.” Business & Economic Review. Vol 54, No 2, pp.8-11.
 • Öztürk, S. (2007). Ortaöğretim özel ve resmi okul yöneticilerinin koçluk becerilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Poussard, J.M. (2004). Yönetimde yeni bir stil coaching. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Sakarya Valiliği, (2009). Sakarya’da Eğitimde Başarıyı Arttırma Projesi Genelgesi. Genelge No: 2009/1.
 • Sebera, T, G. (2004). “Coaching Across Cultures: New Tools For Leveraging National, Corporate & Professional Differences.” İnternational Journal Of İntercultural Relations, Vol:28, No: 1, pp. 83-87.
 • Starr, J. (2004). “The Manager’s Role In Coaching Overcoming barriers to success.” Development And Learning In Organizations, Vol 18, No 2, pp. 9-12.
 • Whitmore, J. (2003). Coaching For Performance. London: Nicholas Brealey Publishing.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Article
Authors

Author: Kerim KARABACAK

Dates

Application Date : January 30, 2014
Acceptance Date : May 11, 2021
Publication Date : May 9, 2013

Bibtex @research article { sakaefd133949, journal = {Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0310}, eissn = {2717-6401}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2013}, volume = {0}, pages = {81 - 94}, doi = {}, title = {AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Karabacak, Kerim} }
APA Karabacak, K . (2013). AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (20) , 81-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sakaefd/issue/11216/133949
MLA Karabacak, K . "AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ" . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0 (2013 ): 81-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sakaefd/issue/11216/133949>
Chicago Karabacak, K . "AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0 (2013 ): 81-94
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ AU - Kerim Karabacak Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 94 VL - 0 IS - 20 SN - 1303-0310-2717-6401 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ %A Kerim Karabacak %T AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ %D 2013 %J Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0310-2717-6401 %V 0 %N 20 %R %U
ISNAD Karabacak, Kerim . "AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ". Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0 / 20 (May 2013): 81-94 .
AMA Karabacak K . AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. SUJEF. 2013; 0(20): 81-94.
Vancouver Karabacak K . AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 0(20): 81-94.
IEEE K. Karabacak , "AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 0, no. 20, pp. 81-94, May. 2013