Year 2018, Volume 10 , Issue 1, Pages 92 - 113 2018-04-30

RİSALE-İ NUR’A GÖRE İSLAM EKONOMİ YÖNETİMİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM

Dr. Ahmet Efe [1]


Müslüman ülkelerdeki ekonomik çözümlemeler, sistem, politika ve kurumsallık boyutuyla batılı merkez kapitalist ülkelerin etkisinden kurtulamamaktadır. Üretim ve tüketim alışkanlıkları da kapitalist kültürün en temel öğeleri olduğundan dolayı bu yaklaşımdan nasibini almaktadır. Bu çalışmamızda İslami bakış açısıyla İslam ekonomisi kapsamında üretim ve tüketim konuları ele alınmaktadır. İddiamız, İslam’ın üretim ve tüketim ile ilgili yaklaşımının modern ekonomiye nispeten insanın huzurunu sağlama ve hayatını kolaylaştırma noktasında daha tutarlı, mantıklı ve yararlı sonuçlar doğurduğudur. Buna göre dünya hayatını merkeze alarak diğer her şeyi dünyadaki maddi kazanımlar açısından araçsallaştıran batı kapitalizmine nazaran dünyayı geçici ve dünya hayatının üretim ve tüketimle ilgili bütün gereklerini de ebedi olan ahiret hayatını kazanmak için bir araç olarak görerek her iki hayatı da değerleri kadar önem veren İslami yaklaşımın üstünlüğü ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede üretim ilişkileri ve tüketim anlayışları ile uygulamalar gerçek ihtiyaçlara göre, insanları muhtaç hale düşürmeden, israf etmeden, paylaşarak ve insanlık yararını gözetecek şekilde ihlaslı olarak gerçekleştiğinde toplumsal yaşamın İslam ekonomisine uygun olacağı düşünülmektedir. 

İslam ekonomisi, kamu ekonomi yönetimi, üretim, tüketim
 • Ansari, M. (1994). İslamic Perspectives on Sustainable Development. The American Journal of Islamic Studies, 394–402.
 • Aström, Z. H. (2011). Paradigm Shift for Sustainable Development: The Contribution of Islamic Economics. Journal of Economic and Social Studies, 73-84.
 • Çayıroğlu, Y. (2014). İslâm İktisadının karakteristik özellİkleri. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 149-183.
 • Gundolf, K., & Filser, M. ( 2013). Management Research and Religion: A Citation Analysis. Journal of Business Ethics, January 1,, 177–185.
 • Hill, L. E. (1989). Cultural Determinism or Emergent Evolotion: An Analysis of the Controversy Between Clarenve Ayres and David Miller. Journal of Economik Issues, Vol. XXIII, No. 2, 465-471.
 • Jha, Y. (2013). Examining the Meta-Principles of Modern Economics and their Implications for Islamic Banking and Finance. Islamic Sciences, Vol. 11, 169-181.
 • Khan, M. F. (2013). Theorizing Islamic Economics: Search for a Framework for Islamic Economic Analysis. Islamic Econ., Vol. 26 No. 1, 203-236.
 • Koehler, B. (2011). The Economist Mohammed Ibn Abdullah (570 – 632). Economic Affairs, 109-114.
 • Marsuki, M. Z. (2009). Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Perspective. Malaysian Journal of Science and Technology Studies, 22-39.
 • Nakvi, N. H. (1985). Ekonomi ve Ahlak. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Nienhaus, V. (2013). Method and Substance of Islamic Economics: Moving Where? Islamic Economics, 169-202.
 • Nursi, B. S. (1950). Mektubat. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • Nursi, B. S. (1960). Sözler. İstanbul: Envar Neşraiyat.
 • Nursi, B. S. (1970). Lemalar. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • Nursi, B. S. (1993). Münazarat. İstanbul: Envar Neşriyat.
 • Riis, O. (1989). The Role of Religion in Legitimating the Modern Structuration of Society. Acta Sociologia, 137153.
 • Shittu, A. B. (2014). The Qur'anic worldview: A springboard for cultural reform. Intellectual Discourse, 239-242.
 • Steigerwald, D. (2005). Our New Cultural Determinizm. Society, January 1, 71-75.
 • Wilber, C. K. (1974). The 'New' Economic History Re-examined: R. H. Tawney on the Origins of Capitalism. American Journal of Economics & Sociology, July 1,, 249-258.
 • Zaman, A. (2012). Crisis in Islamic Economics: Diagnosis and Prescriptions. Islamic Econ, n., Vol. 25 No. 1, 143-166.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Dr. Ahmet Efe
Institution: Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

ISNAD Efe, Dr. Ahmet . "RİSALE-İ NUR’A GÖRE İSLAM EKONOMİ YÖNETİMİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM". Şarkiyat 10 / 1 (April 2018): 92-113 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.341796