Subjects

• Technology and Innovation Management
• Islamic Economy
• Information Security and Cryptology
• Social Science


Journals

Reader
Author
Reviewer
Author
Author
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Author
Reader
Author
Author
Reader

Articles


A. EFE, S. HUSSİN
Malware Visualization Techniques, International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers, (2020)
A. EFE
An analysis of “using a single integrated framework” while “covering enterprise end to end” over regional development agencies as a specimen for public sector in Turkey, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, (2020)
A. EFE, M. SARIKAYA, M. ALTINBAŞ
The Security Vulnerabilities on Internet-Enabled Embedded Systems, Erzincan University Journal of Science and Technology, (2019)
A. EFE, H. KAZDAL
IT Security Trends for E-government Threats, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, (2019)
A. EFE, M. KAPLAN
Wi-Fi Security Analysis For E&M-Government Applications, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, (2019)
A. EFE, T. KAYA BENSGHİR
INNOVATION IN THE GOVERNANCE PARADIGM FROM IT-GOVERNANCE TO GOOD ENOUGH GOVERNANCE, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, (2019)
A. EFE, G. KALKANCI, M. DONK, S. CİHANGİR, Z. UYSAL
A Hidden Hazard: Man-In-The-Middle Attack in Networks, Computer Science, (2019)
A. EFE, A. DALMIŞ
Review of Mobile Malware Forensic, The Journal of International Scientific Researches, (2019)
A. Efe, B. Tuzlupınar, A. Can Cavlan
Air Traffic Security against Cyber Threats, Bilge International Journal of Science and Technology Research, (2019)
A. EFE, K. ALASHİK
Side Channel Attack, Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, (2019)
A. EFE
İslami Perspektifte Ekonomi Psikolojisi, JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, (2019)
A. EFE, S. YAZICI
A THEORETICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS AT THE CRUX OF DEVOLUTION FROM WILD CAPTALISM TO CYBER CAPITALISM FOR THE PROBLEM OF MONOLITHIC STRUCTURE OF GOVERNMENT AGENCIES IN TURKEY, Journal of Business in The Digital Age, (2019)
A. EFE
İslami Bakışa Göre Sosyal Politika, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
A. EFE
KALKINMA AJANSLARI JENERİK YAPISI ÜZERİNDEN GENEL SİSTEM TEORİSİ KAPSAMINDA COBIT-5 İLE KURAMSAL VE KAVRAMSAL ANALİZ, International Journal of Management and Administration, (2019)
A. EFE, D. ATAKAN, Ü. ALTUN
SWIFT ATTACK VIA PHISHING AGAINST MIS OF MOBILE BANKING SECURITY, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, (2019)
A. EFE
İslam Ekonomi Yönetiminde Plancılık ve Bütçeleme Anlayışı, İçtimaiyat, (2019)
A. EFE, İ. OMAK
SECURITY CONSIDERATIONS REGARDING TERMS AND CONDITIONS OF CLOUD SERVICE PROVIDERS, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2019)
A. EFE, M. GÜNGÖR
The Impact of Meltdown and Spectre Attacks, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, (2019)
A. EFE, E. AKSÖZ, N. HANECİOĞLU, Ş. Yalman
Smart Security of IoT Against to DDoS Attacks, International Journal of Innovative Engineering Applications, (2019)
D. EFE
İslam’a Göre Para ve Kredi Politikası, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
A. EFE
İslam Ekonomi Yönetiminde Plancılık ve Bütçeleme Anlayışı, Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, (2018)
E. ÇALIK, A. EFE
HOLISTIC SECURITY ARCHITECTURE FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF HEALTHCARE CYBER THREATS, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, (2018)
A. EFE, H. ISSI
Cryptography Challenges of Cloud Computing for E-Government Services, International Journal of Innovative Engineering Applications, (2018)
A. EFE
Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz, Afyon Kocatepe University Journal of Social Science, (2018)
D. Efe
RİSALE-İ NUR’A GÖRE İSLAM EKONOMİ YÖNETİMİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM, Şarkiyat, (2018)
A. Efe
Public Management from the Islamic Perspective, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2018)
A. Efe, N. Mühürdaroğlu
Secure Software Development in Agile Development Processes of E-Government Applications, The Journal of International Scientific Researches, (2018)
D. EFE
Production Factors and Pricing System within İslamic Economics, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
D. EFE
An Analysis over Insurance and Property within Islamic Economics, JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, (2017)
A. EFE
Production, Social Welfare, and Growth: An Islamic Economics Perspective, Istanbul Journal of Economics, (2017)
D. EFE
Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimim Sorunlarına Bilişim Sistemleri Yaklaşımı: COBIT-5 Modeliyle Türkiye'de Kalkınma Ajansları Üzerinde Analiz, TBV Journal of Computer Science and Engineering, (2017)
A. EFE
KAMU YÖNETİMİNDE COBIT-5 BİLİŞİM YÖNETİŞİMİNİN KALKINMA AJANSLARI ÖZELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, (2017)
A. EFE
An Analysis with Islamic Perspective over Economic Systems Seeking under Capitalism and Dollar Hegemony, Journal of Economic Policy Researches, (2017)
A. EFE
Social Entrepreneurship as part of Social Policies from the Islamic Perspective, JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, (2017)
D. EFE
AN ATTEMPT OF THEORY CONSTRUCTION OVER THE ONTOLOGY OF MANAGERIAL REALITY OF SOCIETIES: CRITICS OF THE IDEAMETRIC HYPOTHESIS WITH BELIEF AND CULTURE, JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, (2016)
A. Efe
Kamu Sektöründe Süreç Yapılandırmasına Teknik Bir Yaklaşım: Kalkınma Ajansları Üzerinde COBIT-5 ile Analiz ve Modelleme, The Journal of Business Science, (2016)
A. EFE
Kamu Yönetiminde Tek Tipçi Kurumsal Yapılanma Sorununa Kalkınma Ajansları Üzerinden Hermenütik Kuramla Analiz ve Çözümleme, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2016)
A. EFE
STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ, Journal of TESAM Akademy, (2016)
A. EFE
Kamu Yönetiminde Tek Tipçi Kurumsal Yapılanma Sorununa Kalkınma Ajansları Üzerinden Kritik Kuramla Analiz ve Çözümleme, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, (2016)
A. Efe
Yenilikçi Paradigmalar Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınmacılık Krizi, International Journal of Economics and Innovation, (2016)
A. EFE
Türk Kamu Sektöründe Organizasyonel Yapılanmaya Teknik Bir Yaklaşım: Kalkınma Ajansları Özelinde COBIT-5 BT Yönetişimi Çerçevesiyle Çözümleyici Analiz ve Modelleme, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
A. EFE
Kamu Yönetiminde COBIT-5 Çerçevesinde Risk Yönetimi: Türkiye’de Kalkınma Ajansları Özelinde Bir Analiz, International Journal of Education Science and Technology, (2016)
A. Efe
Kamu Yönetiminde Bir Yönetişim Hedefi Olarak Kaynak Optimizasyonu: Kalkınma Ajanslarında COBIT-5 Çerçevesinde Bir Analiz, International Journal of Economics and Innovation, (2016)