e-ISSN: 2757-5489
Founded: 2020
Period: Biannually
Publisher: Kütahya Dumlupinar University
Cover Image
       

TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ (TEYD) yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan hakemli, bilimsel, açık erişimli, elektronik bir dergidir.
TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ (TEYD), T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanmaktadır.
Dergimiz bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimiz yalnızca özgün "araştırma makalelerini" kabul etmektedir.
Dergimiz makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.
Dergiye yüklenen makaleler iThenticate intihal programında taranmakta ve benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilmektedir.
Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. 

2022 - Volume: 3 Issue: 2

Sosyal Medya