e-ISSN: 2757-5489
Founded: 2020
Publisher: Kütahya Dumlupinar University
Cover Image
 

TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ (TEYD) akademik teşvik kapsamında olan hakemli, bilimsel, açık erişimli, elektronik bir dergidir.

Filistin Dosyası Özel Sayısı için TIKLAYINIZ

2024 yılı itibariyle Şubat, Haziran ve Ekim olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayımlanacaktır.

TOPLUM, EKONOMİ VE YÖNETİM DERGİSİ (TEYD), T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanmaktadır.

Dergimiz bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimiz makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergiye yüklenen makaleler iThenticate intihal programında taranmakta ve benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. 

2024 - Volume: 5 Issue: 1

Sosyal Medya