ISSN: 2630-550X
e-ISSN: 2630-550X
Founded: 2015
Publisher: Vahap TECİM
Cover Image
       

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan ulusal hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bilişim teknolojileri ve sistemleri konularında çalışmalar yürüten akademisyenlere bilimsel yayın ortamı sunmaktadır. 

Dergimiz yılda 2 kez (Ocak, Temmuz) yayınlanmaktadır. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir.      

Dergi, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Bu nedenle, dergiye sunulan makalelerde; unvan, yazarların isimleri gibi bilgiler yer almamalıdır. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır.

Derginin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6-9 aydır.   

Makale yazım şablonu indirmek için tıklayınız

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi SOBİAD tarafından indekslenmektedir.