International Journal of Economic and Political Science Academic Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-7822 | e-ISSN 2564-7822 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |


Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. hakem kurulunun yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. 

Tarandığı İndexler:

ASOS INDEX

CiteFactor- 

Index Copernicus

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)International Journal of Economic and Political Science Academic Researches

ISSN 2564-7822 | e-ISSN 2564-7822 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Şahin ÇETİNKAYA |
Cover Image


Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. hakem kurulunun yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. 

Tarandığı İndexler:

ASOS INDEX

CiteFactor- 

Index Copernicus

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)