Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2564-7822 | e-ISSN 2564-7822 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Şahin ÇETİNKAYA |


Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. hakem kurulunun yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. 

Tarandığı İndexler:

ASOS INDEX

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi

ISSN 2564-7822 | e-ISSN 2564-7822 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Şahin ÇETİNKAYA |
Kapak Resmi


Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. hakem kurulunun yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. 

Tarandığı İndexler:

ASOS INDEX

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)