Dergi Kurulları

Künye-Telif

 

Sahibi/Yayıncı

Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi

 

Bu dergi yılda 2 sayı olarak yayınlanır.

Dergideki Akademik makalelerin tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir


Editör - Yayın- Bilim - Danışma - Hakem Kurulları

EDİTÖR
Doç. Dr. Şahin ÇETİNKAYA


BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ali ACAR Selçuk Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Doğan UYSAL Celal Bayar Üniversitesi İİBF,İktisat Bölümü
Prof. Dr. İ. Halil SUGÖZÜ Şırnak Üniversitesi,İİBF,İktisat Bölümü-
Prof. Dr. Ramazan KILIÇ Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Volkan ALPTEKİN  Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF; İşletme Bölümü
Prof. Dr. Ahmet YATKIN İnönü üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK NKÜ, İİBF.İşletme Bölümü
Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ Atatürk Üniversitesi İİBF işletme Bölümü
Prof. Dr. Fevzi ERDOĞAN YYU, İİBF, Ekonometri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF,İktisat Bölümü
Prof. Dr. Uğur Yavuz, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
Prof. Dr. Engin ÖNER Van Y.Y.Üniversitesi Maliye Bölümü
Prof. Dr. Şükrü NİŞANCI Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Mehmet AYGÜN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme
Prof.Dr.Sait PATIR, İnönü Üniversitesi İİBF,İşletme Bölümü
Prof.Dr.Haydar EFE, Erzincan Üniversitesi,İİBF,Siyaset Bil. Ve Kamu Yön.
Doç.Dr. Veli SIRIM Namık Kemal Üniversitesi . İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Doç. Dr. Şahin ÇETİNKAYA Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Doç.Dr.Erkan AKGÖZ Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
Doç.Dr.Murat SEZGİN Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Erkan Arı DPU İİBF Ekonometri Bölümü
Doç.Dr. Türker TUĞSAL Beykent üniversitesi İİBF, Sermaye Piyasası ve Portföy Yön.
Doç.Dr. M.Şükrü MOLLAVELİOĞLU YYÜ,İİBF,İkt. Bölümü
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ Amasya Üniversitesi F.E.F.Tarih Bölümü,
Doç. Dr. Yusuf Ekrem AKBAŞ Adıyaman Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç.Dr. Haluk YERGİN YYÜ,İİBF,İkt. Bölümü
Doç.Dr.Halim Tatlı, Bingöl Üniversitesi İİBF, İktisat
Doç.Dr.Recep YILDIZ Yalova Üniversitesi,İİBF,Sosyal Hizmetler B.
Doç Dr. Sevgi Işık Erol Batman Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Yusuf Ekrem AKBAŞ Adıyaman Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Volkan ALPTEKİN Celal Bayar Üniversitesi,İİBF; İşletme Bölümü
Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK, DPÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Erkan ARI Dumlupınar Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü
Doç.Dr. Hakan EYGÜ Atatürk Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü
Dr Öğr. Üyesi Rezzan Neslihan Vural Beykent Üniversitesi IIBF Bankacılık ve Finans Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir GÜMÜŞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme
Dr. Öğr. Üyesi.Hüseyin TEZER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Dr. Öğr.Gör.İsmail Güneş , Çukurova Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Recep TEMEL Yozgat Bozok Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Filiz GÜNEYSU ATASOY. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF,İktisat B
Dr. Öğr.Üyesi Beşir KOÇ, Bingöl Üniversitesi İİBF
Dr. Öğr.Üyesi. Ahmet TERZİ Ardahan Üniversitesi İİBF,İşletme
Dr. Öğr.Üyesi Mikâil KARA Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Tur.MYO.Müd.
Dr. Öğr.Üyesi Osman ALTAY Beykent ÜniversitesiİİBF,Uluslararası İlişkiler
Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Abdussemet YAMAN Ardahan Üniversitesi,İİBF,İşletme Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Hakan EYGÜ Atatürk Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi Ekonometri Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Salih BATAL Yalova Üniversitesi İİBF S.B.ve Kamu Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi İbrahim Okan Akkın Ardahan Üniversitesi, FEF,Felsefe Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Caner Ekizceleroğlu, Trakya Üniversitesi İİBF,İktisat
Dr. Öğr. Üyesi Dilaysu Çınar, Beykent Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Bertan Rona, Giresun Üniversitesi,Devlet Konservatuvarı
Dr. Öğr.Üyesi Emrah Aydemir, Furat Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Noyan AYDIN, DPU,İİBF,Ekonometri Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Bülent ALTAY Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi H.Gonca DİLER Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÖZDEMİR Atatürk Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Z.Çağlar YURTÇIKMAZ Atatürk Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Dr. Mehmet Sağlam İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fak. İng. İşletme
Öğr. Gör. Dr. Emrah Hanifi Fırat, Fırat Üniversitesi,İİBF,İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Mustafa Necati ÇOBAN Tokat G.O.P. Üniversitesi İİBF,İktisat Bölümü
Dr. Ulvi Sandalcı Dumlupınar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Dr. İnci Sandalcı Dumlupınar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Öğr. Gör. Sevil Zengin Atılım Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler
Arş.Gör.Sibel CAN Kırıkkale ÜniversitesiHukuk Fakültesi
Arş.Gör.İbrahim Tolga Coşkun, Çukurova Üniversitesiİşletme Fak.,Sayısal Yöntemler ABD

INDEXLER

Index Copernicus- Cite-Factor –Google Scholar-i-journal-ISI-Journal Factor-ESJI-ASOS INDEX