Amaç ve Kapsam

Ekonomi ve Siyaset Bilimleri alanında akademik ve özgün yayınlar yapmak.

Ekonomi, Siyaset, İşletme ve Yönetim Bilimleri,Uluslararası Siyaset,Uluslararası İktisat, Yerel Yönetimler, İktisat Tarihi,Siyaset Tarihi,Politik İktisat, Para, Parasal İktisat, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar