Hakkında

Dergimiz Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. hakem kurulunun yayın için uygunluk kararı olursa yayınlanmaktadır. 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. 

Tarandığı İndexler:

ASOS INDEX

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)